Postupak za uzbunjivače u oblasti pravilnosti poslovanja (compliance) i Savetodavna linija za pravilnost poslovanja

Etičko i pravilno ponašanje je najveći prioritet za Henkel, njegove zaposlene i ciljne javnosti. To obuhvata i striktno poštovanje zakona o zaštiti uzbunjivača na globalnom nivou. Veoma nam je važno da utvrdimo potencijalne slučajeve nesavesnog postupanja i da preduzmemo sve odgovarajuće korake kako bismo sprečili kršenje propisa. Od zaposlenih i ciljnih javnosti Henkela, stoga, očekujemo da prijave potencijalne slučajeve nesavesnog postupanja. Henkel će temeljno analizirati sve poruke kroz pravičan proces, tako da obezbedi da se poštuju prava lica koje je podnelo prijavu, kao i prava lica na koja se prijava odnosi, i da se sve informacije u potpunosti tretiraju kao poverljive. Uzbunjivači koji u dobroj nameri prijave potencijalne slučajeve nesavesnog postupanja biće zaštićeni; neće se tolerisati bilo kakva odmazda nad njima.  

U nastavku je dat pregled postupka za uzbunjivače u Henkelu:

Šta se može prijaviti.

Henkelov Kodeks ponašanja, naše vrednosti, opredeljenja lidera i drugi interni standardi utvrđuju visoka očekivanja u pogledu našeg sopstvenog ponašanja i poslovanja, kao i ponašanja i poslovanja naših ciljnih javnosti. Može se prijaviti svako potencijalno kršenje tih kriterijuma, uključujući i svako potencijalno kršenje važećih zakona.

Gde podneti prijavu? U Henkelu postoji više kanala za podnošenje prijava.

Uzbunjivačima je na raspolaganju nekoliko kanala za prijavljivanje potencijalnih slučajeva nesavesnog postupanja.

  • Naravno, zaposleni mogu da se obrate svojim nadređenima, Službi ljudskih resursa, Službi za pravilnost poslovanja (compliance)/Pravnoj službi, kako bi im predočili svoje bojazni, dobili savete i prijavili potencijalne slučajeve nesavesnog postupanja.
  • •    Henkelova Služba za pravilnost poslovanja (compliance), koju je Upravni odbor Henkela ovlastio da odgovorno postupa po svim prijavama podnetim grupi, dostupna je putem 
    • elektronske pošte  (compliance.office@henkel.com),
    • putem veb obrasca, i
    • otvoreno ili anonimno putem Henkelove Compliance Hotline (kontakt podaci i šifre za pristup putem telefona i veb obrasca nalaze se u nastavku). 
  • Uzbunjivači koji govore o društvima u sastavu Henkela u Evropskoj uniji, a koji ne žele da uključuju Službu za pravilnost poslovanja (compliance) u društvu Henkel AG & Co. KGaA i/ili svoje lokalne rukovodioce za pravilnost poslovanja, mogu da podnesu svoje prijave eksternom zaštitniku prava zaposlenih, koji je nezavisan od organizacije Henkela i obavezan da čuva profesionalnu tajnu [link do vebsajta zaštitnika].
  • Najzad, Henkel u potpunosti uvažava to da u nekim jurisdikcijama uzbunjivači mogu neposredno da se obrate organima vlasti i podnesu im prijavu. 

Pristup prijavama uzbunjivača i njihova obrada.

Henkel će sa svakom prijavom uzbunjivača postupati uz najveću pažnju, brzinu i poverljivost, i uz potpuno poštovanje važećih zakona o zaštiti privatnosti. To obuhvata striktno poštovanje principa da su podaci dostupni samo onim zaposlenima kojima su potrebni, tj. samo Henkelova Služba za pravilnost poslovanja (compliance) (lokalna i globalna) i, u zavisnosti od slučaja, odgovarajuće druge službe kojima je to potrebno radi istrage i eksterni profesionalni istražitelji/revizori će imati pristup prijavi, istrazi i daljim preduzetim merama. 

Proces će biti uredno evidentiran i dokumentovan. Istrage se sprovode u skladu sa principom pravičnosti postupka i objektivnosti, nakon njih se donosi nepristrasna odluka, a sva lica na koja se odnosi prijava smatraju se nevinim dok se ne dokaže kršenje pravila.

Henkel oštro reaguje na utvrđene slučajeve nesavesnog postupanja; to, između ostalog, može da podrazumeva i odgovarajuće disciplinske mere protiv učinilaca. U zavisnosti od slučaja, Henkel može da uključi organe vlasti i gonjenja. Na osnovu utvrđenih činjenica, odluku o slučaju i odgovarajućim merama obično donosi Henkelova Služba za pravilnost poslovanja (lokalna i globalna), u dogovoru sa nadležnim rukovodiocima poslovnih jedinica i Službom ljudskih resursa.

Odgovor uzbunjivačima i njihova zaštita.

Uzbunjivači će dobiti odgovor što je pre moguće. Kao opšte smernice, u roku od sedam dana se potvrđuje prijem svake prijave, a u roku od tri meseca se donosi zaključak ili nove informacije o slučaju. U skladu sa važećim zakonima, u odgovoru se moraju poštovati poverljivost i pravo na privatnost svih lica na koja se prijava odnosi.

U našoj organizaciji se ne toleriše nikakav oblik odmazde i zaštitićemo svakoga ko progovori u dobroj nameri, čak i ako se ispostavi da je bojazan bila neosnovana.

Zaštita podataka

Za prijave Henkelovoj Službi za pravilnost poslovanja (compliance), molimo vas da se upoznate sa Obaveštenjem o zaštiti podataka društva Henkel AG & Co. KGaA. Za prijave zaštitniku prava zaposlenih, važi njegovo obaveštenje o zaštiti podataka.