Meni
Traži

15.11.2017.  Beograd

Potvrđena prognoza prodaje na godišnjem nivou

Henkel zabeležio snažan učinak u trećem kvartalu

  • Veoma snažan rast nominalne prodaje za 4,9 odsto na 4,981 milijardi evra i značajan organski rast od 3,0 odsto
  • Korigovani prihod od prodaje (EBIT marža)* je dostigao novi najveći nivo za 40 procentnih poena na 18,0 odsto
  • Značajan rast korigovanog prinosa po prioritetnoj akciji (EPS)* od 8,5 odsto na 1,54 evra
  • Prognoza prodaje na godišnjem nivou: Potvrđeni organski rast prodaje od 2 do 4 odsto i povećanje EBIT marže na više od 17,0 odsto, EPS* godišnja prognoza rasta korigovane EBIT marže povećana je na rast od oko 9 odsto

„Henkel je zabeležio snažan učinak u trećem kvartalu i uspeo da, u sve zahtevnijem tržišnom okruženju, dodatno unapredi prodaju i prihode. Sva tri poslovna sektora su doprinela ovom pozitivnom razvoju. Ostvarili smo snažan organski rast prodaje od 3 odsto, dok je rast nominalne prodaje iznosio 5 odsto“, rekao je izvršni direktor kompanije Henkel Hans Van Bajlen. „Imali smo značajan rast korigovanog operativnog profita, dok je korigovani prihod od prodaje dostigao rekordni nivo od 18 odsto. Takođe smo ostvarili značajan rast korigovanog prinosa po prioritetnoj akciji. Istovremeno smo uspešno obavili tri akvizicije koje će znatno ojačati naš poslovni portfolio.“

U trećem kvartalu 2017. godine, prodaja je nominalno porasla za 4,9 odsto na 4,981 milijardi evra. Efekti kursnih razlika imali su negativan uticaj od 4,2 odsto. Akvizicije i prodaja činile su 6,1 odsto rasta prodaje. Organska prodaja, koja isključuje uticaj efekata kursnih razlika i kupovine/prodaje, zabeležila je snažan rast od 3,0 odsto. Korigovani operativni profit (EBIT) porastao je za 7,1 odsto na 897 miliona evra. Korigovani prihod od prodaje (EBIT marža) porastao je 0,4 procentnih poena na 18,0 odsto. Korigovani prinos po prioritetnoj akciji (EPS) porastao je 8,5 odsto, sa 1,42 evra na 1,54 evra. Neto obrtni kapital bio je 0,4 procentnih poena viši u odnosu na isti period prethodne godine, dostižući 5,6 odsto.

Učinak poslovnih sektora

Sektor Adhezivi tehnologije zabeležio je veoma snažan organski rast prodaje od 4,9 odsto u trećem kvartalu. Sektor Beauty Care ostvario je pozitivan organski rast prodaje od 0,5 odsto, dok je sektor Deterdženti i kućna hemija zabeležio pozitivno organsko povećanje prodaje od 1,8 odsto. Tržišta u razvoju su ponovo dala natprosečni doprinos organskom rastu grupe, pokazujući snažno organsko povećanje prodaje od 5,0 odsto. U Istočnoj Evropi, prodaja je porasla za 4,8 odsto.

Snažni rezultati poslovanja u prvih devet meseci 2017.  godine

Po prvi put, prodaja tokom devet meseci je prevazišla 15 milijardi evra i povećana je za 9,3 odsto na 15,143 milijardi evra. Organska prodaja, korigovana za uticaj efekata kursnih razlika i kupovine/prodaje, zabeležila je snažan porast od 3,1 odsto. Sva tri sektora doprinela su ovom rezultatu. Korigovani operativni profit porastao je za 10,5 odsto, sa 2,407 milijardi evra na 2,660 milijardi evra. Korigovani prihod od prodaje porastao je sa 17,4 na 17,6 odsto. Korigovani prinosi po prioritetnoj akciji zabeležio je rast od 10,0 odsto, sa 4,09 evra na 4,50 evra.

Potvrđena prognoza za 2017. godinu

Henkel je potvrdio prognoze prodaje za celokupnu fiskalnu 2017. godinu. „U potpunosti smo posvećeni nastavku uspešnog razvoja i sprovođenju strateških prioriteta kompanije. Nastavljamo da očekujemo organski rast prodaje od 2 do 4 odsto na nivou grupe, kao i povećanje korigovane EBIT marže na više od 17,0 odsto. Što se tiče korigovanog prinosa po prioritetnoj akciji, očekujemo povećanje od 9 odsto“, rekao je Hans Van Bajlen.


* Korigovano za jednokratne troškove/dobitke i troškove restrukturiranja

Ovaj dokument sadrži predviđanja koja su zasnovana na trenutnim procenama i pretpostavkama donetim od strane menadžmenta kompanije Henkel AG & Co. KGaA. Ova predviđanja su okarakterisana upotrebom izraza kao što su očekivati, nameravati, planirati, predviđati, pretpostavljati, verovati, proceniti, očekivati itd. Takve izjave ni u kom pogledu ne treba prihvatati kao garanciju da će se ta očekivanja ispuniti. Budući učinak i zaista postignuti rezultati od stane Henkel AG & Co. KGaA kompanije i svih njenih delova zavise od brojnih rizika i neizvesnosti te se stoga mogu materijalno razlikovati od predviđanja. Mnogi od ovih faktora su van Henkelove kontrole i ne mogu se unapred precizno odrediti, kao što su buduća ekonomsko okruženje i potezi konkurencije i ostalih aktera na tržištu.