Korporativna kultura

Henkel posluje u čitavom nizu zemalja i kultura. Organizaciona kultura i naša vizija i vrednosti pomažu nam da se ujedini raznolika radna snaga i odrede standardi našeg poslovanja


Iz naše vizije i naših 5 korporativnih vrednosti, mi smo globalno formulisali obavezujuća pravila ponašanja koja su navedena u seriji kodova. U svim poslovnim oblastima i kulturama u kojima radimo, oni daju smernice za ponašanje i postupke naših zaposlenih.


“Izvrsnost je naša strast” predstavlja posvećenost koja ujedinuje sve nas koji radimo u Henkelu. Saznajte više o tome na henkel.com.


Kodeks ponašanja sadrži opšta organizaciona načela i pravila ponašanja i zaposlenima pomaže da na ispravan i odgovarajući način postupaju kada su suočeni sa pitanjima etičke i pravne prirode. Kodeks timskog rada i liderstva nudi smernice za ponašanje rukovodioca i druge zaposlene na svim nivoima. Kodeks korporativne održivosti opisuje naša načela i očekivanja u pogledu održivog i društveno odgovornog poslovanja. Njegov konkretan oblik daju standardi koji se primenjuju u čitavoj kompaniji


Održivost

Naša posvećenost da budemo lideri održivosti duboko je utkana u naše vrednosti. Održavanje ravnoteže između ekonomskog uspeha, zaštite životne sredine i društvene odgovornosti od osnovnog je značaja za našu korporativnu kulturu već decenijama . Više...

Inovacije

Koncept “otvorenih inovacija” ima važnu ulogu u strategiji istraživanja i razvoja kojoj teži Henkel. Shodno tome, povećali smo sredstva koja izdvajamo za saradnju sa spoljnim partnerima, što nam omogućava da svetsko iskustvo koristimo za dobrobit Grupe u celini.  Više...

Usluga