3 zaključka do kojih je Kler došla

Kler Džaus

Radno mesto: praktikant u Sektoru za istraživanje i razvoj u oblasti Consumer Brands – antiperspiranti i dezodoransi 
Trajanje: 12 meseci
Poslovna jedinica: Sektor za istraživanje i razvoj u oblasti Consumer Brands, napredna istraživanja, APDO

Šta je najvažnije što ste naučili tokom prakse u Henkelu?
Mnogo sam naučila za godinu dana; da budem samostalnija u radu, da organizujem svoj dan i svoje zadatke, a da istovremeno ne oklevam da postavim pitanja ako ih imam. Postala sam rigoroznija i radoznalija, što je izuzetno važno u istraživanju i razvoju. Ipak, mislim da se najvažnije što sam naučila odnosi na hemiju, na način primene mog znanja u razvoju konkretnog proizvoda; to dopunjava moje znanje sa studija i mislim da ću ga nositi sa sobom tokom cele karijere.

Šta je najvažniji faktor da rad u Henkelu bude zabavan?
Pošto je Henkel ogromna međunarodna kompanija, ima skoro 200 praktikanata iz celog sveta, koji rade u različitim sektorima. To je prilika za upoznavanje ljudi, otkrivanje različitih poslova i otvaranje prema multikulturalnosti. Nisam to očekivala kad sam počela, ali bilo je divno iznenađenje i veliko zadovoljstvo!

Opišite Henkel u tri reči 
Ako bi trebalo da opišem Henkel u tri reči, to su: internacionalan, inovativan i održiv.