ODGOVORNA NABAVKA MATERIJALA

Lanac snabdevanja jedne kompanije izuzetno je važan resurs – saradnja između kompanija u svakom segmentu u lancu može da stvori odlične mogućnosti za minimiziranje ukupnog uticaja na životnu sredinu i maksimiziranje ukupnog pozitivnog društvenog uticaja. U Henkelu, naš globalni lanac snabdevanja uključuje poslovne partnere iz više od 115 zemalja. Zajedno želimo da pokrenemo napredak ka 100 odsto odgovornoj nabavci materijala.

Omogućavanje svrsishodnog rasta kroz odgovornu nabavku materijala

S našim vodećim pristupom odgovornoj nabavci materijala, cilj nam je da omogućimo svrsishodan rast pokretanjem održivosti duž čitavog lanca snabdevanja – za dobrobit ljudi i planete. Iz tog razloga održavamo intenzivan dijalog i saradnju sa našim dobavljačima kako bismo promovisali održive prakse i poštovanje ljudskih prava. Naša misija je da idemo dalje od usklađenosti, da pokrenemo uticaj i promenu u čitavom našem lancu vrednosti, kao i da stvorimo održivu vrednost za naše kupce.

Naša Strategija 100 odsto odgovorne nabavke materijala u prvi plan stavlja naš cilj da donosimo odluke u vezi sa 100 odsto odgovornom nabavkom materijala na globalnom nivou, u svim regionima, poslovnim sektorima i grupama materijala. Ovaj strateški okvir je izgrađen na našem snažnom upravljanju rizicima, kao i pristupu usklađenosti. On odražava ključne aspekte Henkelove strategije Svrsishodnog rasta, a istovremeno stavlja tri najvažnije oblasti održivosti u samo središte naše agende o odgovornoj nabavci materijala, a to su pozitivan uticaj na klimu, cirkularna ekonomija i društveni napredak. Naš doprinos ovim ključnim oblastima omogućen je putem četiri ključna strateška pokretača saradnje, transformacije, inovacije i osnaživanja koji će voditi naš napredak prema 100 odsto odgovornoj nabavci materijala.

Na slici: Bertran Konkre, predsednik Globalnog lanca snabdevanja Henkela i viši potpredsednik nabavke

   

U okviru našeg sektora za nabavku, kroz Strategiju 100 odsto odgovorne nabavke materijala, potpuno smo posvećeni doprinosu Agendi Svrsishodnog rasta i ambicijama kompanije Henkel.

YouTube Thumbnail Responsible business practices EN (Thumbnail)

Naš temelj: Upravljanje rizikom i usklađenost

Ključni cilj našeg snažnog temelja Upravljanja rizicima i usklađenosti je da podstaknemo procene o nabavci materijala zasnovane na riziku održivosti kako bismo omogućili donošenje odluka o smanjenju rizika i upravljanju, kao i proceni i poboljšanju performansi održivosti dobavljača. U fokusu ovog strateškog stuba su dubinska analiza rizika, politike i standardi, usklađenost dobavljača kao i transparentnost i praćenje lanaca snabdevanja.

Naš strateški pristup

Naša strategija 100% odgovornog snabdevanja stavlja dimenzije Henkel-ovog okvira za ambiciju o održivosti za period nakon 2030. godine - regenerativna planeta, uspešne zajednice i pouzdani partner - u središte svog programa nabavke. U tu svrhu fokusiramo se na sledeće oblasti:

  • Zajedno se obavezujemo da podržavamo pravičnost, obrazovanje i dobrobit ljudi u našim lancima snabdevanja, uz poštovanje ljudskih prava u svim našim aktivnostima.
  • Zajedno osiguravamo visoko performanse, transparentne i održive lance snabdevanja i sarađujemo sa našim dobavljačima i partnerima kako bismo vođenjem transformacija stvarali održivu poslovnu vrednost.

Ključni faktori koji omogućavaju implementaciju

Ključni faktori koji omogućavaju sprovođenje naše strategije 100% odgovornog snabdevanja su sledeći - saradnja, transformacija, inovacije i osnaživanje. Ubrzavamo svoje napore intenziviranjem interne i eksterne saradnje sa poslovnim partnerima i ključnim zainteresovanim stranama. Naša globalna struktura nabavke nam omogućava da ubrzamo transformaciju tako što ćemo potpuno integrisati odgovarajuće strategije održivosti poslovnih sektora i funkcija u našu strategiju odgovornog snabdevanja. Takođe, fokusiraćemo se na održive inovacije, unapređujući inovacije digitalnih rešenja i na promovisanje promene prema mentalitetu od 100% odgovornog snabdevanja osnaživanjem internih i eksternih zainteresovanih strana putem prilika za izgradnju kapaciteta.

Proces odgovorne nabavke materijala

Naš „Proces odgovornog snabdevanja“ u šest faza je ključni centralni element našeg strateškog pristupa upravljanju rizicima i usaglašenosti, koji se fokusira na identifikaciju rizika i definisanje odgovarajućih mera za minimiziranje rizika. Na osnovu procene održivosti performansi naših dobavljača, koristimo rezultirajuću transparentnost kako bismo podržali naše kupce u saradnji sa dobavljačima kako bi trajno unapredili lance vrednosti. Ovi procesi stalnog unapređenja zasnovani su prvenstveno na prenosu znanja i izgradnji kompetencija u vezi sa optimizacijom procesa, efikasnom upotrebom resursa, i ekološkim i socijalnim standardima. Ovaj proces je sastavni deo svih naših aktivnosti nabavke.

1. korak: Prethodna provera i procena rizika

Ovaj pristup proceni održivih rizika u lancu snabdevanja deo je sistema upravljanja rizicima na nivou Grupe. Procenjujemo potencijal rizika na regionalnom i državnom nivou, kao i na nivou lanca vrednosti, uključujući rizike specifične za industriju. Pri tome se koncentrišemo na države koje su identifikovane od strane međunarodnih institucija kao povezane sa povišenim nivoima rizika održivosti. Procena uključuje kriterijume vezane za ljudska prava, životnu sredinu i korupciju.

Najistaknutiji savremeni primer rizične zemlje povezane sa materijalima koji predstavljaju rizik za održivost su istočne provincije Demokratske Republike Kongo (DRC), gde su različite vojske, grupe pobunjenika i spoljni akteri profitirali od rudarstva, dok su istovremeno doprineli nasilju i eksploataciji tokom ratova u regionu. Četiri minerala koji se dobijaju iz istočnog Konga i susednih zemalja su takozvani „minerali sukoba“. Ovi minerali obuhvataju kolumbit-tantalit (ruda tantala), kasiterit (ruda kositra), volframit (izvor volframa) i zlato, koji se koristi za konačnu proizvodnju metala tantal, kositar, volfram i zlato, poznatih kao 3TG.

Lančani sistemi snabdevanja koji se ne oslanjaju na konfliktne zone predstavljaju integralni deo naše Politike odgovornog snabdevanja. U skladu sa Smernicama OECD za odgovorno vođenje lanaca snabdevanja mineralima iz područja pogođenih konfliktima i područja visokog rizika, sprovodimo odgovarajuće mere provere u lancu snabdevanja. Zahtevamo od naših dobavljača da se pridržavaju zahteva relevantnih zakonskih okvira u vezi sa mineralima koji potiču iz područja pogođenih konfliktima (uključujući, ali ne ograničavajući se na Smernice OECD za odgovorno vođenje lanaca snabdevanja, EU regulativu i Zakon Dodd-Frank). Dobavljači moraju pružiti dokumentarni dokaz da su svi materijali koje nabavljaju oslobođeni konflikata. S obzirom na to da Henkel nema direktni poslovni odnos sa livaonicama, očekujemo od naših dobavljača da sarađuju sa ovim livaonicama na verifikovan način bez materijala iz konfliktnih zona, uz zahtev za upotrebu isključivo izvora Inicijative za odgovorne minerale (RMI) ili drugih izvora koje priznaje OECD.

2. korak: Prijemna sesija

Rezultati prethodne provere i procene rizika se zatim uključuju u proces sklapanja saradnje sa dobavljačima. Očekujemo da naši dobavljači budu saglasni sa našim Kodeksom ponašanja dobavljača kao i našom Politikom odgovorne nabavke materijala. Naš proces sklapanja saradnje ukorenjen je u globalno jedinstven sistem registracije i pruža standardizovani sažetak svih naših zahteva za održivost.

3. korak: Inicijalna provera ili revizija

Na početku nove poslovne saradnje, od dobavljača se traži da ili prikažu postojeće rezultate u vezi sa održivošću ili da popune upitnik koji pruža transparentnost o njihovoj efikasnosti kada je u pitanju održivosti. Ovo primenjujemo za značajan deo naših eksternih kupovina, koristeći metodologiju za procenu koju je sastavio EcoVadis, nezavisni stručnjak za procenu održivosti. Ovi upitnici pokrivaju očekivanja u oblastima bezbednosti, zdravlja, okoline, kvaliteta, ljudskih prava, radničkih standarda i borbe protiv korupcije.

U 2021. godini smo uveli softversko rešenje kao uslugu pod nazivom IntegrityNext za dobavljače sa nižim obimima nabavki. Ovo softversko rešenje se zasniva na kompaktnom samoprocenjivanju u vezi sa performansama održivosti i rizicima. 

Odabrani dobavljači, pored procene, prolaze i kroz reviziju. Inicijalne revizije predstavljaju alternativu upitnicima za samoocenjivanje. U tom procesu Henkel sarađuje sa nezavisnim revizorskim kompanijama kako bi proverio usklađenost sa definisanim revizorskim standardima. Naše revizije sastoje se od inspekcija na licu mesta (npr. na proizvodnim mestima) i obuhvataju fabričke inspekcije i razgovore sa radnicima na svim nivoima hijerarhije.

4. korak: Analiza procene učinka

Spoljni stručnjaci za održivost i osobe zadužene za dobavljača u našem timu za nabavku analiziraju rezultate revizija ili rezultate EcoVadis procene kako bi utvrdili nedostatke održivosti i područja poboljšanja. Istovremeno, dobavljači su raspoređeni u različite grupe rizika održivosti. Standardizovani postupak nakon procene ili revizije obezbeđuje da naši dobavljači sprovode definisane korektivne radnje. Ozbiljno nepoštovanje zahteva koje se ponavlja rešava se pomoću definisanog procesa eskalacije i dovodi do prekida saradnje sa dobavljačem.

5. korak: Korektivne radnje i neprekidan proces poboljšanja 

Nezavisno od rezultata revizije ili procene, od naših dobavljača koji su prošli procenu očekujemo da osmisle Plan korektivnih radnji i da rade na definisanim oblastima poboljšanja. Zajedno sa našim dobavljačima, tokom perioda pratimo napredak ostvaren u sprovođenju Plana korektivnih radnji do ponovne procene ili ponovne revizije.

6. korak: Ponovna procena / ponovna revizija

Koristimo periodične ponovne procene ili ponovne revizije kako bismo pratili napredak u učinku naših dobavljača i obezbedili kontinuirani ciklus poboljšanja koji se sastoji od evaluacije, analize i korektivnih mera. Kao rezultat toga, transparentnost o razvoju učinka održivosti naših dobavljača dostupna je u stvarnom vremenu putem digitalnih platformi.

1. korak: Prethodna provera i procena rizika

Ovaj pristup proceni održivih rizika u lancu snabdevanja deo je sistema upravljanja rizicima na nivou Grupe. Procenjujemo potencijal rizika na regionalnom i državnom nivou, kao i na nivou lanca vrednosti, uključujući rizike specifične za industriju. Pri tome se koncentrišemo na države koje su identifikovane od strane međunarodnih institucija kao povezane sa povišenim nivoima rizika održivosti. Procena uključuje kriterijume vezane za ljudska prava, životnu sredinu i korupciju.

Najistaknutiji savremeni primer rizične zemlje povezane sa materijalima koji predstavljaju rizik za održivost su istočne provincije Demokratske Republike Kongo (DRC), gde su različite vojske, grupe pobunjenika i spoljni akteri profitirali od rudarstva, dok su istovremeno doprineli nasilju i eksploataciji tokom ratova u regionu. Četiri minerala koji se dobijaju iz istočnog Konga i susednih zemalja su takozvani „minerali sukoba“. Ovi minerali obuhvataju kolumbit-tantalit (ruda tantala), kasiterit (ruda kositra), volframit (izvor volframa) i zlato, koji se koristi za konačnu proizvodnju metala tantal, kositar, volfram i zlato, poznatih kao 3TG.

Lančani sistemi snabdevanja koji se ne oslanjaju na konfliktne zone predstavljaju integralni deo naše Politike odgovornog snabdevanja. U skladu sa Smernicama OECD za odgovorno vođenje lanaca snabdevanja mineralima iz područja pogođenih konfliktima i područja visokog rizika, sprovodimo odgovarajuće mere provere u lancu snabdevanja. Zahtevamo od naših dobavljača da se pridržavaju zahteva relevantnih zakonskih okvira u vezi sa mineralima koji potiču iz područja pogođenih konfliktima (uključujući, ali ne ograničavajući se na Smernice OECD za odgovorno vođenje lanaca snabdevanja, EU regulativu i Zakon Dodd-Frank). Dobavljači moraju pružiti dokumentarni dokaz da su svi materijali koje nabavljaju oslobođeni konflikata. S obzirom na to da Henkel nema direktni poslovni odnos sa livaonicama, očekujemo od naših dobavljača da sarađuju sa ovim livaonicama na verifikovan način bez materijala iz konfliktnih zona, uz zahtev za upotrebu isključivo izvora Inicijative za odgovorne minerale (RMI) ili drugih izvora koje priznaje OECD.

2. korak: Prijemna sesija

Rezultati prethodne provere i procene rizika se zatim uključuju u proces sklapanja saradnje sa dobavljačima. Očekujemo da naši dobavljači budu saglasni sa našim Kodeksom ponašanja dobavljača kao i našom Politikom odgovorne nabavke materijala. Naš proces sklapanja saradnje ukorenjen je u globalno jedinstven sistem registracije i pruža standardizovani sažetak svih naših zahteva za održivost.

3. korak: Inicijalna provera ili revizija

Na početku nove poslovne saradnje, od dobavljača se traži da ili prikažu postojeće rezultate u vezi sa održivošću ili da popune upitnik koji pruža transparentnost o njihovoj efikasnosti kada je u pitanju održivosti. Ovo primenjujemo za značajan deo naših eksternih kupovina, koristeći metodologiju za procenu koju je sastavio EcoVadis, nezavisni stručnjak za procenu održivosti. Ovi upitnici pokrivaju očekivanja u oblastima bezbednosti, zdravlja, okoline, kvaliteta, ljudskih prava, radničkih standarda i borbe protiv korupcije.

U 2021. godini smo uveli softversko rešenje kao uslugu pod nazivom IntegrityNext za dobavljače sa nižim obimima nabavki. Ovo softversko rešenje se zasniva na kompaktnom samoprocenjivanju u vezi sa performansama održivosti i rizicima. 

Odabrani dobavljači, pored procene, prolaze i kroz reviziju. Inicijalne revizije predstavljaju alternativu upitnicima za samoocenjivanje. U tom procesu Henkel sarađuje sa nezavisnim revizorskim kompanijama kako bi proverio usklađenost sa definisanim revizorskim standardima. Naše revizije sastoje se od inspekcija na licu mesta (npr. na proizvodnim mestima) i obuhvataju fabričke inspekcije i razgovore sa radnicima na svim nivoima hijerarhije.

4. korak: Analiza procene učinka

Spoljni stručnjaci za održivost i osobe zadužene za dobavljača u našem timu za nabavku analiziraju rezultate revizija ili rezultate EcoVadis procene kako bi utvrdili nedostatke održivosti i područja poboljšanja. Istovremeno, dobavljači su raspoređeni u različite grupe rizika održivosti. Standardizovani postupak nakon procene ili revizije obezbeđuje da naši dobavljači sprovode definisane korektivne radnje. Ozbiljno nepoštovanje zahteva koje se ponavlja rešava se pomoću definisanog procesa eskalacije i dovodi do prekida saradnje sa dobavljačem.

5. korak: Korektivne radnje i neprekidan proces poboljšanja 

Nezavisno od rezultata revizije ili procene, od naših dobavljača koji su prošli procenu očekujemo da osmisle Plan korektivnih radnji i da rade na definisanim oblastima poboljšanja. Zajedno sa našim dobavljačima, tokom perioda pratimo napredak ostvaren u sprovođenju Plana korektivnih radnji do ponovne procene ili ponovne revizije.

6. korak: Ponovna procena / ponovna revizija

Koristimo periodične ponovne procene ili ponovne revizije kako bismo pratili napredak u učinku naših dobavljača i obezbedili kontinuirani ciklus poboljšanja koji se sastoji od evaluacije, analize i korektivnih mera. Kao rezultat toga, transparentnost o razvoju učinka održivosti naših dobavljača dostupna je u stvarnom vremenu putem digitalnih platformi.

Zajedno za održive lance snabdevanja

Godine 2011. Henkel i još pet kompanija iz oblasti hemijske industrije zajednički su osmislili inicijativu “Zajedno za održivost – hemijski lanci snabdevanja za bolji svet” (ZZO/TfS). Inicijativa se zasniva na načelima Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija i Inicijative za odgovorno ponašanje Međunarodnog saveta hemijskih udruženja (ICCA). ZZO ima za cilj da uskladi sve kompleksnije procese upravljanja lancima snabdevanja u smislu održivosti i optimizuje dijalog između svetskih poslovnih partnera. Pre svega, stvaraju se sinergije tako da se resursi mogu efikasnije koristiti i sa minimalnim administrativnim radom, ne samo među kompanijama članicama, nego i sa svim našim zajedničkim dobavljačima. 

U srcu revizija i onlajn procena inicijative TfS je ključna ideja: „Revizija za jednog je revizija za sve!“. Dobavljači stoga moraju da prođu samo jednu procenu ili jednu reviziju. Revizije sprovodi nekoliko odabranih, nezavisnih revizorskih kuća. Za onlajn procene, TfS sarađuje sa kompanijom EcoVadis, specijalizovanom sa procenu održivosti. Rezultati se mere u oblastima upravljanja, ekologije, zdravlja i bezbednosti, radničkih i ljudskih prava, i pitanja etičkog korporativnog upravljanja. U 2023. godini, TfS je imao oko 17.900 aktivnih TfS procena i revizija. Iste godine, oko 2.830 dobavljača kompanije Henkel su prošli TfS procenu ili reviziju. Inicijativa TfS je u poslednjim godinama snažno rasla i sastoji se od članica koje su međunarodno prisutne hemijske kompanije.

Jedna značajna prekretnica u istoriji inicijative TfS bio je objavljivanje Smernica o ugljeničnom otisku proizvoda (PCF) Opsega 3 za hemijsku industriju 2022. godine. Nove smernice konsoliduju postojeće pristupe proračunu PCF u vezi sa specifičnostima hemijske industrije i omogućava poslovnim i industrijskim korisnicima, kao i potrošačima, da uspostave direktnu uporedivost i procenu klimatskog uticaja proizvoda u budućnosti. Još jedan osnovni element inicijative TfS je TfS Akademija - prilagođena platforma za učenje i razvijanje veština koja je osmišljena da pruži kompanijama članicama i njihovim dobavljačima kontinuirano obrazovanje o ključnim temama održivosti u lancu snabdevanja.

U septembru 2020. godine ZZO je pokrenuo svoj novi strateški okvir „ZZO Rast i isporuka” (TfS Grow&Delivery). Ova nova strategija zasniva se na dosadašnjim uspesima inicijative i njome će se fokus ZZO preusmeriti od inicijative fokusirane na merenje na zajednicu koja daje opipljiv učinak. Članice ZZO-a će nastaviti da predano rade na promovisanju viših standarda, kao i na unapređenju uvida i podataka prikupljenih na osnovu procena i revizija. To će omogućiti ZZO-u da informiše svoje dobavljače o temama i oblastima koje pružaju najveći potencijalni uticaj na održivost. ZZO je takođe odlučila da proširi svoje aktivnosti na tržištima u razvoju kao što su Kina i Indija. Preduzimanje zajedničkih akcija je još jedan kamen temeljac ove nove strategije. Na taj način ZZO želi da poveća svoj doprinos održivosti. Osim toga, podrška zajednici ZZO je još jedan ključni elemenat koji će omogućiti ZZO-u da postigne svoje ciljeve.