Tehnološki orijentisani poslovni modeli

Od elektromobilnosti i 3D štampanja do digitalnih blizanaca: Henkelova rešenja i procesi vođeni tehnologijom čine nas vodećim na današnjim tržištima i pomažu nam da oblikujemo tržišta sutrašnjice.

U Henkelu težimo najboljim tehnološkim rešenjima za razvoj inovativnih proizvoda i usluga za potrošače, industrijske klijente i partnere. Koristimo digitalizaciju kako bismo povećali efikasnost i uspešnost naših procesa, proizvodnje i usluga. U tom kontekstu, naše aplikacije preuzimaju aktivnu ulogu u ključnim područjima digitalne revolucije:

REŠENJA ZA INDUSTRIJU


Consumer

Kao stručnjaci za industriju i primenu u proizvodnom sektoru, svoju stručnost iz celog sveta koristimo za saradnju s industrijskim klijentima i partnerima na razvoju budućih tehnologija.

REŠENJA ZA POTROŠAČE


Consumer

Digitalna revolucija menja navike i stil života potrošača. Reagujemo na te promene i svojim tehnologijama pomažemo njihovom oblikovanju. Naš cilj je da učinimo svakodnevni život lakšim, sigurnijim i održivijim.

REŠENJA ZA PROIZVO­DNJU I LOGISTIKU


Consumer

Henkel koristi digitalne tehnologije karakteristične za industriju 4.0 za optimizaciju procesa. Hiljade senzora u više od 170 fabrika u stvarnom vremenu beleže informacije o održivosti, efikasnosti, kvalitetu i sigurnosti, omogućujući cloud analizu za dijagnostiku, predviđanje i mere optimizacije. Nadalje, digitalizacija naše logistike, lanca snabdevanja pomaže u podizanju nivoa usluga, osiguravanju bolje iskorišćenosti proizvodnih pogona, poboljšanju protoka materijala i smanjenju našeg ekološkog otiska.