Lokalni izvršni odbor direktora

U Henkel Srbija d.o.o. dužnosti borda direktora vrši Lokalni izvršni odbor direktora čiji su članovi direktori sektora.

Lokalni izvršni odbor direktora tesno saraduje u interesu kompanije. Zajedno definišu strateški pravac poslovanja kompanije i redovno se konsultuju o ostvarenom napretku u procesu poslovanja.

Upravni Odbor