Partneri i dobavljači

Intenzivna saradnja sa partnerima i dobavljačima duž celog lanca vrednosti je konkurentska prednost za Henkel.

Pružanje inovativnih proizvoda i promovisanje održivosti su dva bitna sastavna dela naše strategije, a naši partneri i dobavljači igraju ključnu ulogu u tome. U potrazi za novim idejama i nastojanju da ih uspešno implementiramo, neprekidno tragamo izvan granica naše kompanije i tražimo strateška partnerstva sa širokim rasponom ciljnih grupa.

Henkel trenutno ima dobavljače i druge poslovne partnere iz oko 130 zemalja. Više od 70 % naše nabavke dolazi iz zemalja koje su članice Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Međutim, sve više otvaramo nova tržišta nabavke i u zemljama koje nisu članice OECD-a. Bez obzira odakle dolaze dobavljači ili poslovni partneri, od svih očekujemo da se ponašaju na način koji je u skladu sa našom korporativnom etikom i vrednostima. To znači da pred dobavljače iz svih zemalja stavljamo iste stroge zahteve.

Partneri

Henkelov cilj je da razvije različite vrste strateških partnerstava sa odabranim partnerima, koja će podstaći naše inovativno poslovanje. Razvijamo dodatni potencijal za rast širenjem strateških partnerstava.

„Otvorena inovacija” je bitna stavka u našoj strategiji istraživanja i razvoja. Mi u potpunosti koristimo našu globalnu istraživačku i razvojnu mrežu, a uključivanje spoljnih partnera poput univerziteta, istraživačkih instituta, dobavljača i kupaca u naš postupak inovacija je od velike važnosti za razvoj brojnih naših proizvoda. Naročito je važno uključivanje naših kupaca, koje ne samo da služi kao izvor novih ideja i smernica, nego i kao pokretač za brže istraživanje i razvoj projekata.

Dobavljači

Mi blisko sarađujemo sa našim dobavljačima i održavamo visoke standarde kvaliteta, efikasnosti, odgovornosti i održivosti.

Naša Globalna služba nabavke obezbedjuje visok kvalitet i efikasnost troškova čime obezbedjujemo najbolje proizvode u svojoj klasi za naše kupce. Za dugoročne poslovne odnose biramo dobavljače koji nude najveći potencijal u smislu inovacija i optimizacije troškova proizvodnje i logistike.