PARTNERI I DOBAVLJAČI

Grupa od četvoro kolega koji se naginju nad stolom i gledaju papire

Intenzivna saradnja sa partnerima i dobavljačima duž celog lanca vrednosti je konkurentska prednost za Henkel. Pružanje inovativnih proizvoda i promovisanje održivosti su dva bitna sastavna dela naše strategije, a naši partneri i dobavljači igraju ključnu ulogu u tome. U potrazi za novim idejama i nastojanju da ih uspešno implementiramo, neprekidno tragamo izvan granica naše kompanije i tražimo strateška partnerstva sa širokim rasponom ciljnih grupa.

Partneri

Henkel je dobro poznat po svom inovativnom poslovanju. Naš cilj je da ponudimo našim kupcima i potrošačima najbolji mogući kvalitet i najinovativnija rešenja. Da bismo to postigli, sarađujemo sa partnerima širom sveta. Tražimo kreativne ideje za nove proizvode, materijale i rešenja kako bismo odgovorili na postojeće izazove. Donesite svoje ekspertize i budite deo naše uspešne priče.

Dobavljači

Sarađujemo blisko sa našim dobavljačima - održavajući visoke standarde u kvalitetu, efikasnosti, odgovornosti i održivosti. Naše Globalne nabavke obezbeđuju visok kvalitet i ekonomičnost, što dovodi do proizvoda najvišeg kvaliteta za naše kupce. Za dugoročne poslovne odnose, biramo dobavljače koji nude najveći potencijal u smislu inovacija i optimizacije troškova proizvodnje i logističkih procesa.