Partneri i dobavljači

Intenzivna saradnja sa partnerima i dobavljačima duž celog lanca vrednosti je konkurentska prednost za Henkel.

Pružanje inovativnih proizvoda i promovisanje održivosti su dva bitna sastavna dela naše strategije, a naši partneri i dobavljači igraju ključnu ulogu u tome. U potrazi za novim idejama i nastojanju da ih uspešno implementiramo, neprekidno tragamo izvan granica naše kompanije i tražimo strateška partnerstva sa širokim rasponom ciljnih grupa.

Henkel trenutno ima dobavljače i druge poslovne partnere iz oko 130 zemalja. Više od 70 % naše nabavke dolazi iz zemalja koje su članice Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Međutim, sve više otvaramo nova tržišta nabavke i u zemljama koje nisu članice OECD-a. Bez obzira odakle dolaze dobavljači ili poslovni partneri, od svih očekujemo da se ponašaju na način koji je u skladu sa našom korporativnom etikom i vrednostima. To znači da pred dobavljače iz svih zemalja stavljamo iste stroge zahteve.

Partneri

Henkel je poznat po inovativnom poslovanju. Cilj nam je da našim kupcima i potrošačima ponudimo najbolji mogući kvalitet i najinovativnija rešenja. Kako bismo to postigli, sarađujemo sa partnerima širom sveta. Tražimo kreativne ideje za nove proizvode, materijale i rešenja da bismo se suočili sa aktuelnim izazovima. Postanite deo naše uspešne priče i sprovedite svoju stručnost u delo.

Dobavljači

Henkel je poznat po inovativnom poslovanju. Cilj nam je da našim kupcima i potrošačima ponudimo najbolji mogući kvalitet i najinovativnija rešenja. Kako bismo to postigli, sarađujemo sa partnerima širom sveta. Tražimo kreativne ideje za nove proizvode, materijale i rešenja da bismo se suočili sa aktuelnim izazovima. Postanite deo naše uspešne priče i sprovedite svoju stručnost u delo.