Transformacioni uticaj

Živimo u vremenima transformacije i promene – i planete i ljudi. Sada je bitnije nego ikada da nešto učinimo.

Globalne klimatske promene jedne su od najvećih izazova sa kojima se suočavamo danas, koji zahtevaju hitno i ambiciozno delovanje. Takođe je vrlo ključno zaštititi i obnoviti sisteme za održavanje života kao što su šume, voda i biodiverzitet, za sadašnje i buduće generacije. U isto vreme smo svedoci i rasta planetarnog siromaštva i društvene nejednakosti, delom i zbog pandemije virusa COVID-19. I u tom procesu, svesni smo da kompanije poput Henkela igraju ulogu u suočavanju sa ovim izazovima i donošenju transformacionih promena.

Kraj siromaštva, obezbeđivanje blagostanja i zaštita planete

Razvijanje održivih rešenja za sutra zahteva aktivnu saradnju danas. Duh saradnje je u srcu 17 ciljeva za održiv razvoj koji su predstavljeni u Ujedinjenim nacijama u septembru 2015. Ovi ciljevi stvaraju zajedničku svest o tome kako vlade, građansko društvo i kompanije mogu da se udruže kako bi pomogli okončanje siromaštva, obezbeđivanje blagostanja i zaštitu planete. Ciljevi jasno navode izazove sa kojima moramo da se suočimo kako bismo napredovali ka održivom razvoju.

YouTube Thumbnail Sustainability Manifesto Video 2023 (Thumbnail)

Henkelov Manifest održivosti

Živimo i radimo u vremenima koja se stalno menjaju. Naša misija da se suočimo sa ekološkim, društvenim i političkim izazovima nikada nije bila jasnija.

Moramo da pokrenemo transformativni uticaj za dobrobit budućih generacija.


U Henkelu, smo posvećeni našoj liderskoj poziciji u održivosti. Zbog naše duge istorije promocije održivog razvoja, kao i našeg opsežnog portfolija proizvoda i prisustva na različitim tržištima, možemo da doprinesemo skoro svim od 17 ciljeva. Aktivno podržavamo postizanje ovih ciljeva i stalno revidiramo ciljeve i inicijative u okviru našeg sopstvenog pristupa održivosti kako bismo obezbedili da odražavaju prioritete koji su navedeni u ciljevima.

Koja je uloga globalnih kompanija?

Kompanije su u dobroj poziciji da stvore zajedničku vrednost. Pored isplata u obliku plata i poreza, kompanije doprinose promociji ekonomskog i socijalnog razvoja kao poslodavci, kupci i investitori. Takođe mogu da ubrzaju transformaciju u održivu ekonomiju kreiranjem inovativnih tehnologija i proizvoda. Zamislite koliko resursa bi se uštedelo ako bi svaki proizvod u domaćinstvu koristio manje energije ili vode. Ili zamislite smanjenje emisija CO2 ako bi svako vozilo bilo lakše i koristilo manje goriva. Ekonomična rešenja mogu da unaprede ravnotežu između ekonomskih, ekoloških i socijalnih potreba ljudi i planete – i otvore puteve ka održivoj budućnosti.

Duž globalnog lanca vrednosti

Kompanije takođe stupaju u partnerstvo sa vladinim i nevladinim organizacijama radi podrške projektima koji unapređuju prilike za zaradu za ljude koji su u dodiru sa njihovim lancima snabdevanja – gde god bili u svetu. Na primer, međunarodna organizacija za razvoj Solidaridad (Solidarnost), sarađuje sa kompanijama na podršci malim poljoprivrednicima koji uzgajaju kulture poput uljanih palmi. Ovo omogućava poljoprivrednicima da povećaju produktivnost i ispune sve veća očekivanja u pogledu bezbednosti i ekološke održivosti. Takođe, ovim se obezbeđuje stabilnost radnih mesta i unapređuje životni standard radnika i njihovih porodica.