Crvena zastava sa Henkelovim logotipom

Odnosi s javnošću 

Naš sektor za odnose s javnošću pruža novinarima najnovija saopštenja za javnost i dodatne informacije o raznim temama, kao i fotografije i video materijale za preuzimanje.

Saopštenja za javnost 

Media Contact

Publikacije (na engleskom)

code-of-conduct-en-DE.pdfPreviewImage (2)

Pravila ponašanja  

Naša pravila ponašanja sadrže važne smernice za ponašanja 

public-affairs-standard-en-COM.pdfPreviewImage (3)

Standardi u vezi odnosa sa ciljnim javnostima

Zastupanje interesa kod ciljnih javnosti

she-standards-en-COM.pdfPreviewImage (2)

SHE Standardi

Standardi u vezi bezbednosti, zdravlja i zaštite čovekove okoline