Crvena zastava sa Henkelovim logotipom

Odnosi s javnošću 

Naš sektor za odnose s javnošću pruža novinarima najnovija saopštenja za javnost i dodatne informacije o raznim temama, kao i fotografije i video materijale za preuzimanje.

Saopštenja za javnost 

Još saopštenja za javnost

Media Contact

Publikacije (na engleskom)

Pravila ponašanja  

Naša pravila ponašanja sadrže važne smernice za ponašanja 

Standardi u vezi odnosa sa ciljnim javnostima

Zastupanje interesa kod ciljnih javnosti

SHE Standardi

Standardi u vezi bezbednosti, zdravlja i zaštite čovekove okoline