Regenerativna planeta

Na putu smo ka ekološkoj transformaciji našeg poslovnog modela. Kako bismo ostvarili ovu ambiciju, nameravamo da transformišemo naše procese, proizvode i upotrebu sirovina u pravcu resursno efikasne, ugljenično neutralne budućnosti. Naš fokus je na merama za ublažavanje klimatskih promena, funkcionalnoj cirkularnoj ekonomiji i zaštiti prirode i biodiverziteta.

Klima

Dekarbonizovaćemo naše poslovanje i sirovine na putu ka poslovanju bez ugljenika.

Klimatske promene su jedan od najvećih globalnih izazova našeg vremena. Posvećeni smo cilju zadržavanja globalnog otopljenja od 1,5 stepeni prema Pariskom sporazumu o klimatskim promenama. Klimatska promena i njeni uticaji deo su našeg programa održivosti i upravljanja rizicima, te našeg čitavog lanca vrednosti.

Usled potrebe za smanjenjem emisije štetnih gasova i dekarbonizacijom privrede, težimo transformaciji naših proizvodnih lokacija u proizvodnje klimatski pozitivnog bilansa COdo 2030. godine. Pored toga, postavićemo neto-nultu putanju za naše emisije duž lanca vrednosti što će aktivno doprinositi zaštiti klime.

Cirkularnost

Ugradićemo prakse kružne privrede u naše operacije, proizvode i pakovanje i omogućiti cirkularnost putem naših industrijskih rešenja.

Odvajanje ekonomskog rasta od potrošnje ograničenih prirodnih resursa i razvoj cirkularne ekonomije su ključni pristupi održivom stvaranju vrednosti.

U Henkelu prepoznajemo svoju odgovornost prema pakovanju. Posvećeni smo promovisanju održivosti i ostvarujemo tu obavezu nizom ambicioznih ciljeva. Naša strategija je izgrađena oko koncepta cirkularne ekonomije i fokusirana je na upotrebu materijala iz održivih izvora i korišćenje pametnog dizajna za zatvaranje kruga – za dobrobit ljudi i planete.

Henkel takođe sledi različite pristupe za implementaciju zatvorenog kruga recikliranja u sopstvene proizvodne procese. U ovoj oblasti, akcenat stavljamo na efikasno upravljanje otpadom na našim lokacijama.

Priroda

Zaštitićemo i obnovićemo biodiverzitet, sa fokusom na šume, zemljište i vodu, kroz više regerativnih sastojaka i upravljanje resursima.

Rastuća potrošnja i oskudica resursa zbog sve veće globalne populacije i ubrzane ekonomske aktivnosti vrše sve veći pritisak na ekosisteme. Negativni efekti se već osećaju: prema izveštaju IPBES-a, ljudske aktivnosti prete da izazovu izumiranje gotovo jednog miliona vrsta.

Henkelu je važno očuvanje raznovrsnosti vrsta i biodiverziteta, s obzirom na to da su očuvani ekosistemi i biodiverzitet zemljišta ključni kao osnova održive agrikulture i upotrebe sirovina u proizvodnji. Naša strategija održivosti za cilj ima zaštitu i obnovu biodiverziteta – sa posebnim osvrtom na šume, zemljište i vodu. Uz primenu ovih principa u aktivnostima na sopstvenim lokacijama, mi takođe promovišemo odgovorno upravljanje sirovinama i upotrebu obnovljivih resursa.

Pažljiva upotreba vode kao važnog resursa

Izvori vode na Zemlji su neravnomerno raspoređeni i prete im klimatske promene, kao i sve veća zagađenost i prekomerna upotreba. Mi shvatamo značaj odgovorne upotrebe ovog resursa, posebno kako su zdravi vodeni ekosistemi ključni za zaštitu biodiverziteta. Voda igra značajnu ulogu širom našeg lanca vrednosti. Koristimo vodu u našim proizvodnim procesima i kao sastojak naših proizvoda, a mnogi od naših proizvoda takođe zahtevaju vodu u njihovoj fazi upotrebe.

Iz tog razloga, smanjenje potrošnje vode tokom proizvodnje i upotrebe naših proizvoda je važan cilj za nas. Cilj nam je da do 2025. godine koristimo 35 odsto manje vode po toni proizvoda u poređenju sa baznom 2010. godinom. Pored toga, cilj nam je da postignemo kružno korišćenje vode na ključnim proizvodnim lokacijama do 2030. godine.