Regenerativna planeta

Moss with spore capsules and dew

Na putu smo ka ekološkoj transformaciji našeg poslovnog modela. Kako bismo ostvarili ovu ambiciju, nameravamo da transformišemo naše procese, proizvode i upotrebu sirovina u pravcu resursno efikasne, klimatski neutralne budućnosti. Naš fokus je na merama za ublažavanje klimatskih promena, funkcionalnoj cirkularnoj ekonomiji i zaštiti prirode i biodiverziteta.

Klima

Postati klimatski neutralna kompanija dekarbinazacijom našeg poslovanja i sirovina.

Klimatske promene su jedan od najvećih globalnih izazova našeg vremena. Posvećeni smo cilju zadržavanja globalnog otopljenja od 1,5 stepeni prema Pariskom sporazumu o klimatskim promenama. Klimatska promena i njeni uticaji deo su našeg programa održivosti i upravljanja rizicima, te našeg čitavog lanca vrednosti.

Usled potrebe za smanjenjem emisije štetnih gasova i dekarbonizacijom privrede, težimo transformaciji naših proizvodnih lokacija u proizvodnje klimatski pozitivnog bilansa COdo 2030. godine. Pored toga, postavićemo neto-nultu putanju za naše emisije duž lanca vrednosti što će aktivno doprinositi zaštiti klime.

Cirkularnost

Unaprediti cirkularnost kroz naše proizvode, ambalaže i tehnologije.

Odvajanje ekonomskog rasta od potrošnje ograničenih prirodnih resursa i razvoj cirkularne ekonomije su ključni pristupi održivom stvaranju vrednosti i zaštiti klime.

U kompaniji Henkel, mi prepoznajemo našu odgovornost u vezi s ambalažom. Posvećeni smo podsticanju održivosti i ostvarivanju ove posvećenosti kroz skup ambicioznih ciljeva. Naša strategija se zasniva na konceptu cirkularne ekonomije i fokusira se na korišćenje materijala iz održivih izvora i korišćenje pametnog dizajna ambalaže kako bi se zatvorio krug. Sarađujemo sa organizacijama iz celog lanca vrednosti ambalaže kako bismo ostvarili napredak u infrastrukturi za reciklažu.

Henkel takođe sledi različite pristupe za implementaciju zatvorenog kruga recikliranja u sopstvene proizvodne procese. U ovoj oblasti, akcenat stavljamo na efikasno upravljanje otpadom na našim lokacijama.

Priroda

Zaštitićemo i obnovićemo biodiverzitet, sa fokusom na šume, zemljište i vodu, i osigurati odgovorno upravljanje resursima.

Rastuća potrošnja i oskudica resursa zbog sve veće globalne populacije i ubrzane ekonomske aktivnosti vrše sve veći pritisak na ekosisteme. Negativni efekti se već osećaju: prema izveštaju IPBES-a (Međuvladina naučno-politička platforma za biodiverzitet i usluge ekosistema), ljudske aktivnosti prete da izazovu izumiranje gotovo jednog miliona vrsta.

Henkelu je važno očuvanje raznovrsnosti vrsta i biodiverziteta, s obzirom na to da su očuvani ekosistemi i biodiverzitet zemljišta ključni kao osnova održive agrikulture i upotrebe sirovina u proizvodnji. Naša strategija održivosti za cilj ima zaštitu i obnovu biodiverziteta – sa posebnim osvrtom na šume, zemljište i vodu. Uz primenu ovih principa u aktivnostima na sopstvenim lokacijama, mi takođe promovišemo odgovorno upravljanje sirovinama i upotrebu sastojaka zasnovanih na obnovljivim sirovinama.

Pažljiva upotreba vode kao važnog resursa

Izvori vode na Zemlji su neravnomerno raspoređeni i prete im klimatske promene, kao i sve veća zagađenost i prekomerna upotreba. Mi shvatamo značaj odgovorne upotrebe ovog resursa, posebno kako su zdravi vodeni ekosistemi ključni za zaštitu biodiverziteta. 

U kompaniji Henkel, voda igra značajnu ulogu širom našeg lanca vrednosti. Koristimo vodu u našim proizvodnim procesima i kao sastojak naših proizvoda, a mnogi od naših proizvoda takođe zahtevaju vodu u njihovoj fazi upotrebe.

Iz tog razloga, smanjenje potrošnje vode tokom proizvodnje i upotrebe naših proizvoda je važan cilj za nas. Kako bismo identifikovali odgovarajuće pristupe za napredak, blisko smo sarađivali sa raznim zainteresovanim stranama. Na primer, istražujemo naš uticaj na vodu širom lanca vrednosti. To uključuje ispitivanje uticaja na vodu od sirovina, naših procesa proizvodnje i potrošnje vode tokom upotrebe naših proizvoda, kao i tretiranje otpadnih voda. U našoj novoj poziciji prema vodi, mi dodatno definišemo naš pristup odgovornog upravljanja vodom.