2018. ukratko

Henkel je predstavio svoje financijske rezultate za fiskalnu godinu 2018. i pregled tema koje su nas inspirirale prošle godine.

Henkel ostvario dobar organski rast prodaje sa visokom zaradom, profitabilnošću i protokom novca

Henkel ostvario profitabilan rast u fiskalnoj 2018. godini

Henkel ostvario dobar organski rast prodaje sa visokom zaradom, profitabilnošću i protokom novca

Henkel nastavlja dalji napredak u održivosti

Izveštaj o održivosti za 2018. godinu

Henkel nastavlja dalji napredak u održivosti

Prikazi:

Corporate Video

Henkel in less than 4 minutes

3:04 Min.

208482