PARTNER OD POVERENJA

Tri muškarca i žena pričaju ispred zida sa beleškama

Pomoći ćemo ljudima da žive bolje. Naša društvena odgovornost je promovisanje jednakih mogućnosti, jačanje različitosti i poštovanje ljudskih prava. Svojim zaposlenima nudimo mogućnosti celoživotnog učenja, kao i prijatno i zdravo radno okruženje. Zalažemo se za društveni napredak i pristup obrazovanju širom sveta i pružamo pomoć u hitnim situacijama.

Performanse

Pouzdano pružamo najbolje performanse proizvoda u klasi i hemijsku bezbednost, kao osnove našeg poslovnog uspeha.

Usklađenost naše strategije održivosti takođe se odražava u strategijama naših poslovnih sektora – Henkel Consumer Brands i Adhesive Technologies. Ovi sektori usklađuju svoje poslovanje, brendove i tehnologije sa održivim razvojem u skladu sa specifičnim izazovima portfolija svojih proizvoda. U skladu sa tim su postavili prioritete svojih fokusnih tačaka.

Uz našu bogatu ponudu proizvodnih rešenja i tehnologija, cilj nam je da podržimo privrednu, ekološku i društvenu transformaciju i da unapredimo zajedno sa našim partnerima. To će nam omogućiti da damo efikasan doprinos održivom razvoju na lokalnom i globalnom nivou, kao i da odgovorno oblikujemo svoje poslovanje dok istovremeno povećavamo svoj  ekonomski uspeh. Kako bismo to postigli, moramo da ponudimo kupcima i potrošačima pouzdan proizvod, koji je najbolji i najbezbedniji u istom rangu proizvoda.

Neprestano težimo da svaki naš novi proizvod doprinosi održivosti. Takođe planiramo da pružimo kupcima sveobuhvatni profil održivosti naših proizvoda do 2025. Cilj nam je da merimo transformaciju održivosti kako našeg spektra proizvoda, tako i naše kompanije. Naš cilj za 2030. godinu za celu kompaniju je da trostruko povećamo vrednost koju stvaramo za ekološki otisak koji nastaje u našim operacijama, proizvodima i uslugama (u poređenju sa početnom godinom 2010.).

Saznajte više o tome kako naši poslovni sektori unapređuju održivost.

Transparentnost

Integrišemo održivost u naše poslovno upravljanje, sa transparentnim izveštavanjem, otkrivanjem i angažovanjem.

Transparentnost je ključna za procenu odgovornog delovanja i performansi održivosti. To važi kako unutar, tako i izvan kompanije. Poslovni partneri i potrošači, kao i investitori i finansijsko tržište, sve više su zainteresovani za proizvode i rešenja usmerena ka održivosti, i sve veći značaj pridaju razumevanju uticaja naših aktivnosti duž lanca vrednosti. Međunarodni razvoji u oblasti održivih finansija i zakonodavstva dodatno jačaju potrebu za većom transparentnošću.

U isto vreme, od suštinskog je značaja da možemo da ocenjujemo i upravljamo sopstvenom održivošću i merimo napredak koji ostvarujemo ka našim ciljevima širom celokupne kompanije i lanca vrednosti. U tu svrhu, radimo na digitalnim rešenjima i oslanjamo se na saradnju preko poslovnih jedinica i funkcionalnih timova, kao i na spoljne partnere širom sveta. Ovo jača našu bazu informacija i gradi neophodno poverenje u naše performanse održivosti. Naša težnja je da dalje integrišemo održivost u upravljanje našim poslovanjem, procesima i politikama, promovišući transparentno izveštavanje, usaglašenost sa zahtevima za otkrivanje informacija i angažmana.

Ocena i priznanje naših performansi od strane nezavisnih stručnjaka za održivost takođe stvara transparentnost.

Transparentnost lanca snabdevanja

Kao deo našeg pristupa upravljanju dobavljačima, takođe radimo na poboljšanju transparentnosti i praćenja naših uzvodnih lanaca snabdevanja. Vidimo ih kao ključ za osiguranje održivih poljoprivrednih praksi i pravednih radnih uslova, kao u industriji palminog ulja, na primer. Zbog toga je Henkel član inicijative među-industrijske Akcije za održive derivate, osnovane 2019. godine, u kojoj kompanije rade ka zajedničkom cilju ostvarivanja veće transparentnosti u lancu vrednosti palminog ulja i ulja od palminih koštica. Tokom 2023. godine, uspeli smo da zadržimo stopu praćenja do mlina na 89 procenata i povećamo stopu praćenja do plantaža na 52 procenta angažovanjem sa našim dobavljačima radi mapiranja našeg zajedničkog lanca snabdevanja na bazi palminog ulja. To smo uradili uz podršku eksternog konsultantskog tima za održivost. Udružujemo snage sa pionirskim partnerima kako bismo istražili digitalne tehnologije sa potencijalom za povećanje praćenja i transparentnosti u industriji palminog ulja. Na ovaj način nastavljamo da gradimo našu posvećenost održivom snabdevanju.

Procena održivosti po poslovnim sektorima

Naš cilj je merenje održive transformacije našeg portfolija proizvoda. Ovaj proces ocenjivanja podrazumeva identifikaciju i mapiranje proizvoda u portfoliju koji značajno doprinose održivosti. Kriterijumi ocenjivanja obuhvataju čitav lanac vrednosti i uzimaju u obzir uticaj na sve oblasti.

U našem poslovnom sektoru Adhezivi Tehnologije, analiziramo doprinos održivosti našeg portfelja na osnovu internog procesa ocenjivanja portfelja. Integracijom ovog ocenjivanja u naše strateško upravljanje i razvoj proizvoda, možemo da održivo uskladimo naš portfolio na osnovu najnovijih naučnih saznanja. Kriterijumi ocenjivanja fokusiraju se na ključne teme klime, cirkularnosti, bezbednosti i prirodnih resursa duž lanca vrednosti. Na osnovu ovih kriterijuma, proizvodi koji su ocenjeni klasifikuju se u četiri kategorije. Proizvodi u kategorijama Izazov i Direktni izvođač ne doprinose direktno održivosti. Proizvodi u kategoriji Učesnik imaju pozitivan doprinos. A proizvodi u kategoriji Pionir imaju izuzetno pozitivan doprinos. Naš poslovni sektor Consumer Brands takođe radi na oceni održivosti za svoj portfelj potrošačkih dobara, uz potpun sistem klasifikacije.

Saradnja

Povećavamo uticaj na održivost sa našim partnerima, što vodi odgovornim poslovnim praksama u našim lancima snabdevanja.

Održivi razvoj zahteva posvećenost delovanju, kao i saradnju sa delotvornim partnerima. Međusobno povezivanje različitih perspektiva predstavlja posebno dobru osnovu za razumevanje kompleksnog i globalno povezanog konteksta održivosti. Na ovaj način specijalizovano znanje i resursi mogu se efikasno kombinovati kako bi se ostvarile transformacione promene. Mi razumemo saradnju kao usvajanje odgovornih poslovnih praksi i delovanje održivo u partnerstvu duž celog lanca vrednosti.

Shodno tome, primenjujemo pristup odgovornog snabdevanja kako bismo sveobuhvatno sagledali aspekte održivosti duž naših lanaca snabdevanja, uključujući saradnju sa našim dobavljačima. Podjednako važna je i saradnja sa našim kupcima. Takođe verujemo da je važno blisko sarađivati sa našim maloprodajnim partnerima kako bismo promovisali održivu i resursno efikasnu potrošnju.

Mi smo posvećeni aktivnom dijalogu sa našim zainteresovanim stranama. Učestvujemo u inicijativama širom sveta zajedno sa predstavnicima industrije i civilnog društva, i učestvujemo u političkim i društvenim diskusijama. Ova mreža nam pomaže da bolje sagledamo celokupne uticaje na ekonomiju, životnu sredinu i društvo, i da razvijemo zajednička sistemska rešenja.

100% odgovorna nabavka sirovina

Naš pristup odgovornom snabdevanju fokusira se na održivost duž naših lanaca snabdevanja u korist ljudi i naše planete, sa ciljem vođenja transformacionih promena zajedno sa našim partnerima. Iz tog razloga, održavamo intenzivni dijalog i saradnju sa našim dobavljačima kako bismo promovisali održive prakse i poštovanje ljudskih prava. Naša misija je da idemo iznad usaglašenosti, da ostvarujemo uticaj i promene duž celog našeg lanca vrednosti, i da stvaramo održivu vrednost za naše kupce.

Stopostotno odgovorno snabdevanje zajedno sa našim partnerima predstavlja našu trajnu ambiciju. Na osnovu zajedničkog mentaliteta i odgovornosti koju imamo kao globalna organizacija koja sprovodi nabavke, težimo donošenju odgovornih odluka o snabdevanju na globalnom nivou, u svim regionima, poslovnim jedinicama i grupama materijala, zasnovanih na našoj strategiji odgovornog snabdevanja.

Uvereni smo da možemo uspostaviti održive prakse nabavke samo ako svaki pojedinačni donosilac odluka u globalnim lancima snabdevanja deluje u duhu održivosti. To zahteva temeljno prepoznavanje ove odgovornosti, kao i usvajanje odgovarajućeg stava i izgradnju veština i znanja.