PARTNER OD POVERENJA

Two business people stand in a manufacturing site and look at a document

Kao što oslikavaju naše korporativne vrednosti, posvećeni smo liderstvu u održivosti. Kao lideri, cilj nam je da budemo pioniri novih rešenja za održiv razvoj, dok nastavljamo da oblikujemo naše poslovanje na odgovoran način i pospešujemo naš ekonomski uspeh.

Performanse

Pouzdano pružamo najbolje performanse proizvoda u klasi i hemijsku bezbednost, kao osnove našeg poslovnog uspeha.

Naše poslovne jedinice – Consumer Brands and Adhesive Technologies – su odgovorne za prilagođavanje naše strategije održivosti svojim poslovnim potrebama. One usaglašavaju svoje brendove i tehnologije sa održivošću u skladu sa specifičnim izazovima u njihovim portfolijima proizvoda. One takođe rade na održivim proizvodima i ključnim tehnologijama sutrašnjice. Postizanje naših novih ciljeva znači integrisanje održivosti još više u naše brend i poslovne strategije u budućnosti.

Naš cilj je da transformišemo našu kompaniju i portfolio proizvoda na održiv način i da budemo pouzdan partner našim ciljnim javnostima. Težimo da osiguramo da svaki novi proizvod doprinosi održivosti. Takođe nameravamo da pružimo našim kupcima i potrošačima sveobuhvatni profil održivosti naših proizvoda do 2025. Naš cilj je da ponudimo sve bolja rešenja, proizvode i usluge koji takođe imaju pozitivan uticaj na okolinu i društvo, i stoga napravimo pozitivan doprinos vrednosti.

Odličan kvalitet i efikasnost su centralne vrednosti za naše brendove i tehnologije, i čine temelje našeg poslovnog uspeha. Proizvodi koji kombinuju visoku efikasnost sa smanjenim uticajem na okolinu su ključni faktori za uspešan poslovni razvoj koji je orijentisan na budućnost.

Transparentnost

Integrišemo održivost u naše poslovno upravljanje, sa transparentnim izveštavanjem, otkrivanjem i angažovanjem.

Implementacija naše strategije održivosti zasniva se na globalno jedinstvenim kodeksima i standardima, integrisanim sistemima upravljanja i organizacionoj strukturi sa jasno definisanim odgovornostima. U okviru Henkela, efikasni procesi takođe doprinose zaštiti životne sredine i zdravlju i bezbednosti na radu, dok dodatno smanjuju potrošnju resursa i troškove. Koristimo različite metode i alatke kako bismo procenili i upravljali našom korporativnom održivošću i izmerili ostvareni napredak ka našim ciljevima u celokupnoj kompaniji i našem lancu vrednosti. Pokazatelji koje beležimo u celoj kompaniji obezbeđuju transparentnost, istovremeno nam pomažući da identifikujemo potencijalna poboljšanja, upravljamo aktivnostima i pratimo dostignuća.

Uključujemo se u dijalog sa stvaraocima javnog mnjenja, stručnom javnošću, akademicima, međunarodnim rejting agencijama i analitičarima već godinama. Analitičari i profesionalne institucije koje se bave održivošću redovno ocenjuju kako kompanije upravljaju ekonomskim, ekološkim i društvenim aspektima njihovih poslovnih aktivnosti. Mi rado primamo ove eksterne procene naših rezultata u vezi sa održivosti, jer one dovode do veće transparentnosti na tržištu i pokazuju nam kako se naši rezultati ocenjuju. Takođe uzimamo u obzir kriterijume ocenjivanja različitih finansijskih i rejtinga orijentisanih na održivost i smernica GRI. Takođe istražujemo načine da dodatno ojačamo transparentnost u ESG izveštavanju i upravljanju, i sledljivost ključnih dobara.

100% transparentnost i mogućnost praćenja palminog i ulja palminih koštica do 2025.

Iz naših aktivnosti smo zaključili da postoji potreba za daljom optimizacijom po pitanju transparentnosti i mogućnosti praćenja, posebno za derivate bazirane na palminom ulju, i da su međuindustrijske inicijative neophodne za postizanje proverljivosti cilja „neto-nulte deforestacije“.

Saradnja

Povećavamo uticaj na održivost sa našim partnerima, što vodi odgovornim poslovnim praksama u našim lancima snabdevanja.

Očekivanja za društvenu i ekološku odgovornost se stalno menjaju. Zbog toga se kompanije oslanjaju na otvoreni dijalog sa zajednicama, dobavljačima, kupcima i mnogim drugim ciljnim javnostima kako bismo obezbedili da pružaju rešenja za izazove koji su najbitniji. Razumevanje društvenih zahteva koje ciljne javnosti svih vrsta ispostavljaju našoj kompaniji su ključna komponenta našeg upravljanja održivošću.

100% odgovorna nabavka sirovina

Naš pristup odgovorne nabavke sirovina fokusiran je na aspekte održivosti širom naših lanaca snabdevanja zarad dobrobiti ljudi i naše planete sa ciljem pokretanja transformacione promene zajedno sa našim partnerima. Intenzivan dijalog i bliska saradnja sa našim dobavljačima su od suštinskog značaja za postizanje održivih poslovnih, procesnih i proizvodnih praksi. Pre više od jedne decenije, uspostavili smo okvir za održivu nabavku u lancima snabdevanja hemijske industrije zasnovan na saradnji, poverenju i odgovornosti.

Naša aktuelna ambicija je da se posvetimo 100 posto odgovornom snabdevanju zajedno sa našim partnerima. Ključni element ovde je naša strategija odgovornog nabavke sirovina, koja se jasno fokusira na zajednički osnovni pristup. Ubeđeni smo da možemo da uspostavimo održive prakse nabavke ukoliko svaki donosilac odluka u globalnim lancima snabdevanja radi u duhu održivosti. Ovo zahteva temeljno prepoznavanje ove odgovornosti, kao i usvajanje pravog stava za izgrađivanje veština i znanje.