Partner od poverenja

Našom vrednosno orijentisanom korporativnom kulturom i našim naučnim i tehnološkim ekspertizama jačamo naš učinak, održavajući naš integritet. Našim klijentima i potrošačima isporučujemo bezbedna i najbolja proizvodna i tehnološka rešenja u klasi. Održivost integrišemo u naš portfolio i u naše poslovne procese i obezbeđujemo transparentno izveštavanje o tome našim ciljnim javnostima.

Performanse

Pružamo najbolje performanse proizvoda u klasi i hemijsku bezbednost za naše kupce i potrošače, kao osnove našeg poslovnog uspeha.

Naše poslovne jedinice – Henkel Consumer Brands and Henkel Adhesive Technologies – su odgovorne za prilagođavanje naše strategije održivosti svojim poslovnim potrebama. One usaglašavaju svoje brendove i tehnologije sa održivošću u skladu sa specifičnim izazovima u njihovim portfolijima proizvoda. One takođe rade na održivim proizvodima i ključnim tehnologijama sutrašnjice. Postizanje naših novih ciljeva znači integrisanje održivosti još više u naše brend i poslovne strategije u budućnosti.

Naš cilj je da transformišemo našu kompaniju i portfolio proizvoda na održiv način i da budemo pouzdan partner našim ciljnim javnostima. Težimo da osiguramo da svaki novi proizvod doprinosi održivosti. Takođe nameravamo da pružimo našim kupcima i potrošačima sveobuhvatni profil održivosti naših proizvoda do 2025. Naš cilj je da ponudimo sve bolja rešenja, proizvode i usluge koji takođe imaju pozitivan uticaj na okolinu i društvo, i stoga napravimo pozitivan doprinos vrednosti.

Odličan kvalitet i efikasnost su centralne vrednosti za naše brendove i tehnologije, i čine temelje našeg poslovnog uspeha. Proizvodi koji kombinuju visoku efikasnost sa smanjenim uticajem na okolinu su ključni faktori za uspešan poslovni razvoj koji je orijentisan na budućnost.

Odgovornost proizvoda kao važna poluga za održivost

Naši kupci i potrošači treba da budu sigurni da su naši proizvodi bezbedni kada se koriste kako je predviđeno. Sve sirovine i gotovi proizvodi su podvrgnuti brojnim procenama i ispitivanjima kako bi se obezbedio visok nivo bezbednosti tokom proizvodnje, upotrebe i odlaganja. Ovo se zasniva na obezbeđivanju usklađenosti sa zakonskim zahtevima i opsežnim Henkelovim standardima.

Transparentnost

Integrišemo održivost u naše poslovno upravljanje, procese i politike sa transparentnim izveštavanjem,
otkrivanjem i angažovanjem.

Implementacija naše strategije održivosti zasniva se na globalno jedinstvenim kodeksima i standardima, integrisanim sistemima upravljanja i organizacionoj strukturi sa jasno definisanim odgovornostima. U okviru Henkela, efikasni procesi takođe doprinose zaštiti životne sredine i zdravlju i bezbednosti na radu, dok dodatno smanjuju potrošnju resursa i troškove. Koristimo različite metode i alatke kako bismo procenili i upravljali našom korporativnom održivošću i izmerili ostvareni napredak ka našim ciljevima u celokupnoj kompaniji i našem lancu vrednosti. Pokazatelji koje beležimo u celoj kompaniji obezbeđuju transparentnost, istovremeno nam pomažući da identifikujemo potencijalna poboljšanja, upravljamo aktivnostima i pratimo dostignuća.

Uključujemo se u dijalog sa stvaraocima javnog mnjenja, stručnom javnošću, akademicima, međunarodnim rejting agencijama i analitičarima već godinama. Analitičari i profesionalne institucije koje se bave održivošću redovno ocenjuju kako kompanije upravljaju ekonomskim, ekološkim i društvenim aspektima njihovih poslovnih aktivnosti. Mi rado primamo ove eksterne procene naših rezultata u vezi sa održivosti, jer one dovode do veće transparentnosti na tržištu i pokazuju nam kako se naši rezultati ocenjuju. Takođe uzimamo u obzir kriterijume ocenjivanja različitih finansijskih i rejtinga orijentisanih na održivost i smernica GRI. Takođe istražujemo načine da dodatno ojačamo transparentnost u ESG izveštavanju i upravljanju, i sledljivost ključnih dobara.

100% transparentnost i mogućnost praćenja palminog i ulja palminih koštica do 2025.

Iz naših aktivnosti smo zaključili da postoji potreba za daljom optimizacijom po pitanju transparentnosti i mogućnosti praćenja, posebno za derivate bazirane na palminom ulju, i da su međuindustrijske inicijative neophodne za postizanje proverljivosti cilja „neto-nulte deforestacije“.

Saradnja

Povećavamo uticaj na održivost sa našim partnerima, što vodi odgovornim poslovnim praksama u našim lancima snabdevanja.

Očekivanja za društvenu i ekološku odgovornost se stalno menjaju. Zbog toga se kompanije oslanjaju na otvoreni dijalog sa zajednicama, dobavljačima, kupcima i mnogim drugim ciljnim javnostima kako bismo obezbedili da pružaju rešenja za izazove koji su najbitniji. Razumevanje društvenih zahteva koje ciljne javnosti svih vrsta ispostavljaju našoj kompaniji su ključna komponenta našeg upravljanja održivošću.

100% Responsible Sourcing

Our responsible sourcing approach focuses on sustainability aspects along our supply chains for the benefit of people and our planet. Intensive dialog and close cooperation with our suppliers are essential for achieving sustainable business, process and production practices. Our ambition is to commit to 100 percent responsible sourcing together with our partners. The key element here is our responsible sourcing strategy, which places a clear focus on a shared fundamental approach.