INICIJATIVE I PARTNERSTVA

initiatives-and-partnerships-2

Očekivanja u pogledu društvene i ekološke odgovornosti se stalno menjaju. Zato se kompanije oslanjaju na otvoren dijalog sa zajednicama, dobavljačima, kupcima i mnogim drugim zainteresovanim stranama kako bi obezbedili rešenja za najvažnije izazove.

Kako bi stvarno razumeli, treba da stvarno slušate. Zato kompanije toliko žele da se uključe u dijalog sa zainteresovanim stranama. Otvoren pristup deljenju mišljenja i razmeni perspektiva je ključan za razumevanje očekivanja različitih interesnih grupa, koja se vremenom menjaju. Bilo kroz fokus grupe, istraživanja ili učestvovanje u platformama za diskusiju: kompanije moraju da prikupe znanje o brigama i prioritetima njihovih zainteresovanih strana - i sprovedu to znanje u svakodnevnim aktivnostima.

 

Diskutujte, angažujte se, uključite druge

U Henkelu, naš pristup održivosti oblikuju naše interakcije sa akcionarima. Verujemo da je otvoren, stalni dijalog sa svim ciljnim javnostima u vezi sa našim poslovanjem ključan kako bismo mogli da obezbedimo rad na najvažnijim izazovima. Putem direktnih razgovora, učešća u inicijativama različitih akcionara i podrške platformama za dijalog, trudimo se da podelimo naše jedinstveno znanje i prikupimo saznanja – i onda integrišemo ono što smo naučili u naše proizvode, usluge i poslovne aktivnosti. Želimo da razumemo naše akcionare. Zato zaista slušamo.

 

Dijalog sa zainteresovanim stranama

Razumevanje i mapiranje društvenih zahteva koje različite zainteresovane strane postavljaju pred našu kompaniju ključni su element našeg upravljanja održivošću. To obuhvata naše klijente, potrošače, dobavljače, poslovne partnere, zaposlene, akcionare, investitore, komšije i lokalne zajednice, udruženja i nevladine organizacije (NVO), akademsku zajednicu, kao i političare i organe vlade.

Kako bismo bolje razumeli očekivanja i perspektive naših zainteresovanih strana i kako bismo učestvovali u dijalogu usmerenom ka rešenjima, koristimo specifične ankete i kontinuirano pratimo mišljenja na nekoliko nivoa: u direktnom dijalogu, u inicijativama sa više zainteresovanih strana i putem platformi za dijalog. Saradnja sa NVO-ima i liderima mišljenja pruža nam uvid u globalne izazove i omogućava nam da reagujemo na pitanja u ranoj fazi. Dijalog sa zainteresovanim stranama ključan je element naših pristupa inovacijama i upravljanju rizicima i pomaže nam da kontinuirano razvijamo našu strategiju održivosti i izveštavanja.

 

Dijalog sa zainteresovanim stranama kao osnova strategije održivosti

Kontinuirano vodimo intenzivan dijalog sa našim zainteresovanim stranama kako bismo prepoznali njihova očekivanja od nas i ispunili ih.

Dok razvijamo našu strategiju održivosti, nastavljamo da koristimo sveobuhvatnu anketu zainteresovanih strana koja je sprovedena 2021. godine. Anketa je potvrdila važnost integracije održivosti u sve naše aktivnosti za naše ciljne grupe i pokazala da naši akteri smatraju da je Henkel dobro pozicioniran da se bavi pitanjima održivosti. Uveli smo našu strategiju održivosti 2022. godine i nastavili da je razvijamo u saradnji sa međunarodnim partnerima.

U 2023. godini, takođe smo radili sa raznim spoljnim partnerima u našim strateškim oblastima. Što se tiče prirodnih sirovina, na primer, sproveli smo analizu kako bismo identifikovali naš uticaj, rizike i zavisnosti u vezi sa biodiverzitetom u celom našem lancu vrednosti. Sa društvene strane, naše mere su uključivale procenu društvenog uticaja. Svrha ove procene je bila da kombinuje različite perspektive zemalja u kojima poslujemo i naše društvene aktivnosti kako bi se formirala opšta slika.

Saradnja duž vrednosnog lanca i izvan njega

Uvereni smo da možemo da ostvarimo održive promene samo uspostavljanjem snažnih partnerstava duž celokupnog lanca vrednosti: od nabavke sirovina i ambalažnih materijala, preko naše kompanije, uključujući proizvodnju, logistiku i korišćenje naših proizvoda od strane potrošača, pa sve do ponovne upotrebe u ciklusima materijala.

Svako može da napravi razliku

Kod mnogo potrošačkih proizvoda, najveći deo ekološkog otiska nastaje tokom korišćenja proizvoda. Zato je tako važno promovisati odgovorno ponašanje. Zbog toga se proizvođači, maloprodajni trgovinski lanci i distributeri udružuju kako bi razvili platforme za obaveštavanje potrošača o održivim proizvodima i ohrabrili ih da odgovorno koriste proizvode.

Zajedno sa našim partnerima u maloprodaji smo se udružili kako bismo pokazali korisnicima kako mogu da smanje svoj lični ugljenični otisak bez žrtvovanja kvaliteta života. Na primer, 2017. godine su Henkel i trgovinski lanac drogerija Rossman u Nemačkoj, posvetili svoju kampanju digitalnom kalkulatoru otiska: potrošači su odgovarali na nekoliko jednostavnih pitanja kako bi izračunali koliko ugljen-dioksida se proizvede zbog onoga šta jedu, zbog njihovih navika stanovanja ili zbog načina na koji provode slobodno vreme. Na kraju, su mogli da uporede svoje rezultate sa prosekom u zemlji.

Uključivanje sledeće generacije

Sve više inicijativa se pokreće kako bi se današnji korisnici ohrabrili da promene svoje navike. Međutim, važno je razmišljati i o budućnim generacijama. Zato edukativne aktivnosti koje promovišu održive načine ponašanja i osvešćuju ljude o izazovima sa kojima se planeta suočava postaje sve popularnije. Henkelov Forscherwelt („svet istraživača“), na primer, ohrabruje decu da istraže svet nauke na interesantan i zabavan način.  Međunarodni program obuhvata nastavne jedinice i materijale za osnovne škole. Sadržaj programa odražava glavne tačke Henkelovih oblasti istraživanja, uz dodatno ispitivanje održivosti.