PRIRODNI RESURSI

Šaka prolazi kroz mirnu vodenu površinu ispred horizonta

Zaštititi i obnoviti biodiverzitet sa fokusom na šume, zemljište i vodu, i obezbediti odgovorno upravljanje resursima.

Rastuća potrošnja i oskudica resursa zbog rastuće globalne populacije i ubrzane ekonomske aktivnosti sve više i više opterećuju ekosisteme. Henkelu je bitno očuvanje biodiverziteta s obzirom da su ekosistemi koji dobro funcionišu i zdravo zemljište ključni kao osnova za održivost poljoprivrede i korišćenje sirovina u proizvodnji.

YouTube Thumbnail Henkel Sustainability Film 2022 Protect natural resources (Thumbnail)

Zaštita i obnova biodiverziteta 

Naša strategija održivosti ima za cilj da zaštiti i obnovi biodiverzitet – sa posebnim fokusom na šume, zemljište i vodu. Pored primene ovih principa u aktivnostima na našim lokacijama, takođe promovišemo odgovorno upravljanje sirovinama i korišćenje sastojaka zasnovanih na obnovljivim sirovinama. Mi ih koristimo kako bi optimizovali sveukupne karakteristike naših proizvoda, gde god je to kompatibilno sa ekološkim, ekonomskim i društvenim aspektima. Obnovljive sirovine već sada su ključni sastojci mnogih naših proizvoda, poput deterdženata, sapuna, šampona, lepkova u stiku i lepkova za tapete. Takođe posvećujemo pažnju ekološkim i društvenim razmatranjima prilikom nabavke obnovljivih sirovina.

Vrlo pažljivo pratimo aktuelne napore koji se ulažu u zaštitu biodiverziteta i prevenciju krčenje šuma. Nastavljamo sa razvojem sopstvenog pristupa koji je u skladu sa nastalim očekivanjima. Ovo uključuje i dijalog i saradnju sa spoljnim zainteresovanim stranama, kao i industrijske inicijative. U septembru 2020. godine pridružili smo se pozivu za akciju udruženja „Business for Nature“ koji podstiče vlade sveta da uključe pitanja o prirodi u svoje politike. Takođe sarađujemo i sa razvojnom organizacijom Solidaridad kako bismo podržali male zemljoradnike  koji koriste palmino ulje i ulja palminog jezgra, u projektima koji promovišu klimatski pametne poljoprivredne prakse. 

„Nulta neto stopa krčenja šuma“ kao cilj za povećanje biodiverziteta

Šume funkcionišu kao ponori ugljenika i ključne su za zaštitu biodiverziteta. Takođe nam obezbeđuju drvo i druge sirovine. Posvećeni smo nabavci sirovina na održiv način umesto kroz krčenje šuma. Naš cilj je da sprečimo seču primarnih i sekundarnih šuma sa značajnom ekološkom vrednošću. To uključuje tresetna zemljišta i druge površine sa visokim sadržajem ugljenika. Posvećeni smo nultoj neto stopi krčenja šuma i takođe očekujemo da naši dobavljači to podrže kao deo naše Politike odgovornog snabdevanja.

Smanjenje potrošnje papira, zaustavljanje krčenja šuma

Potražnja za papirnim proizvodima se povećava širom sveta. Najnovije istraživanje Svetske fondacije za prirodu (WWF) zaključila je da je globalna potrošnja drveta, od 4,3 do 5 milijardi kubnih metara godišnje, veća od količine koju je moguće dobiti iz šuma na održiv način. Nabavka ili proizvodnja drva na neodrživ način može dovesti do krčenja šuma u oblastima visoke ekološke vrednosti. Naš cilj je da 100 odsto papira i kartonskog materijala koji koristimo za pakovanje bude recikliran ili – gde je neophodna upotreba posebnih vlakana – iz šuma kojima se upravlja održivo.

Očekujemo da naši dobavljači podrže naš cilj nulte neto stope seče šuma. Povećanje transparentnosti u lancu snabdevanja je fokus naše saradnje sa našim dobavljačima papirne ambalaže. Ovo uključuje sledljivost materijala koje kupujemo. 

Tokom 2023. godine sproveli smo sveobuhvatno istraživanje naših glavnih dobavljača u sektoru talasastih ploča i štampanog papira. Prema informacijama iz istraživanja, većina dobavljača koristi barem jedan ili više sistema za sertifikaciju. To znači da je 89 procenata nabavljenog devičanskog papira i kartona sertifikovano.

Odgovorna upotreba palminog ulja i ulja palminog jezgra

Ruka drži plod uljane palme.

Sastojci na bazi palminog ulja i ulja palminog jezgra moćan su primer našeg aktivnog promovisanja održivosti unutar našeg lanca snabdevanja. Palmino ulje, posebno ulje dobijeno iz palminih koštica i njegovi derivati, je bitna obnovljiva sirovina za proizvodnju surfaktanata koje koristimo u našim deterdžentima, sredstvima za čišćenje u domaćinstvu, proizvodima za negu kose i tela.

Iz tog razloga, naš cilj je da osiguramo da su sastojci za naše proizvode napravljeni od održivog palminog ulja i ulja palminog jezgra. Imajući to na umu, radimo sa kompanijama od kojih nabavljamo sirovine i sa drugim partnerima kako bismo izvršili uticaj na lanac snabdevanja palminim uljem, od malih zemljoradnika do potrošača. 

Mali zemljoradnici proizvode oko 40 odsto svetskog palminog ulja, ali su njihova produktivnost i kvalitet njihovih proizvoda mnogo niži u poređenju sa velikim plantažama. Često nemaju pristup tehničkom znanju i finansijskim uslugama koje su ključne za unapređenje njihove proizvodnje. Neki farmeri su takođe zabrinuti da će im pristup tržištu palminog ulja biti ograničen ako njihove žetve ne ispunjavaju kriterijume koje je postavila RSPO. U saradnji sa razvojnom organizacijom Solidaridad, Henkel se bavi ovim izazovima. 

Henkel je posvećeni osnivački član Foruma za održivo palmino ulje (FONAP)  u Nemačkoj i član je nekoliko njegovih radnih grupa. Takođe smo aktivno uključeni u Okrugli sto o održivom palminom ulju (RSPO). RSPO standard sve češće uključuje usklađenost čitavog lanca snabdevanja sa ljudskim pravima, uz ekološke aspekte.

Pažljiva upotreba vode kao značajnog resursa 

Izvori vode planete Zemlje ne samo da nisu jednako rapoređeni, već im preti i klimatska promena kao i sve veća zagađenost i prekomerna upotreba. Prepoznajemo važnost odgovornog korišćenja ovog resursa, posebno zato što su zdravi vodeni  ekosistemi ključni za zaštitu biodiverziteta.

U Henkelu voda igra značajnu ulogu duž našeg lanca vrednosti. Koristimo vodu kao deo naših proizvodnih procesa i kao sastojak naših proizvoda. Mnogi od naših proizvoda takođe zahtevaju vodu u toku upotrebne faze. 

Iz tog razloga, za nas je važno smanjenje potrošnje vode tokom proizvodnje i upotrebe naših proizvoda. Da bismo identifikovali odgovarajuće pristupe za poboljšanje, blisko smo sarađivali sa različitim zainteresovanim stranama. Na primer, istražujemo naš uticaj na vodu duž lanca vrednosti. To uključuje ispitivanje vodenog otiska sirovina, naših proizvodnih procesa i potrošnje vode tokom upotrebe naših proizvoda, kao i tretman otpadnih voda.

Uz to, posvećeni smo osiguravanju toga da naši potrošački proizvodi ne dovode do prodiranja mikroplastike u okolinu.