REGENERATIVNA PLANETA

Polje lavande

Na putu smo ka ekološkoj transformaciji našeg poslovnog modela. Kako bismo ostvarili ovu ambiciju, nameravamo da transformišemo naše procese, proizvode i upotrebu sirovina u pravcu resursno efikasne, klimatski neutralne budućnosti. Naš fokus je na merama za ublažavanje klimatskih promena, funkcionalnoj cirkularnoj ekonomiji i zaštiti prirode i biodiverziteta.

Klima

Postati klimatski neutralna kompanija dekarbinazacijom našeg poslovanja i sirovina.

Klimatske promene su jedan od najvećih globalnih izazova našeg vremena. Posvećeni smo cilju zadržavanja globalnog otopljenja od 1,5 stepeni prema Pariskom sporazumu o klimatskim promenama. Klimatska promena i njeni uticaji deo su našeg programa održivosti i upravljanja rizicima, te našeg čitavog lanca vrednosti.

Usled potrebe za smanjenjem emisije štetnih gasova i dekarbonizacijom privrede, težimo transformaciji naših proizvodnih lokacija u proizvodnju klimatski pozitivnog balansa gasova staklene bašte do 2030. godine. Pored toga, postavićemo neto-nultu putanju za naše emisije duž lanca vrednosti što će aktivno doprineti zaštiti klime.

Cirkularnost

Unaprediti cirkularnost kroz naše proizvode, ambalaže i tehnologije.

Odvajanje ekonomskog rasta od potrošnje ograničenih prirodnih resursa i razvoj cirkularne ekonomije su ključni pristupi održivom stvaranju vrednosti i zaštiti klime.

U kompaniji Henkel, mi prepoznajemo našu odgovornost u vezi s ambalažom. Posvećeni smo podsticanju održivosti i ostvarivanju ove posvećenosti kroz skup ambicioznih ciljeva. Naša strategija se zasniva na konceptu cirkularne ekonomije i fokusira se na korišćenje materijala iz održivih izvora i korišćenje pametnog dizajna ambalaže kako bi se zatvorio krug. Sarađujemo sa organizacijama iz celog lanca vrednosti ambalaže kako bismo ostvarili napredak u infrastrukturi za reciklažu.

Henkel takođe sledi različite pristupe za implementaciju zatvorenog kruga recikliranja u sopstvene proizvodne procese. U ovoj oblasti, akcenat stavljamo na efikasno upravljanje otpadom na našim lokacijama.

Priroda

Zaštitićemo i obnovićemo biodiverzitet, sa fokusom na šume, zemljište i vodu, i osigurati odgovorno upravljanje resursima.

Rastuća potrošnja i oskudica resursa zbog sve veće globalne populacije i ubrzane ekonomske aktivnosti vrše sve veći pritisak na ekosisteme. Negativni efekti se već osećaju: prema izveštaju IPBES-a (Međuvladina naučno-politička platforma za biodiverzitet i usluge ekosistema), ljudske aktivnosti prete da izazovu izumiranje gotovo jednog miliona vrsta.

Henkelu je važno očuvanje raznovrsnosti vrsta i biodiverziteta, s obzirom na to da su očuvani ekosistemi i biodiverzitet zemljišta ključni kao osnova održive agrikulture i upotrebe sirovina u proizvodnji. Naša strategija održivosti za cilj ima zaštitu i obnovu biodiverziteta – sa posebnim osvrtom na šume, zemljište i vodu. Uz primenu ovih principa u aktivnostima na sopstvenim lokacijama, mi takođe promovišemo odgovorno upravljanje sirovinama i upotrebu sastojaka zasnovanih na obnovljivim sirovinama.