STRATEŠKI OKVIR

U Henkelu, oblikujemo našu budućnost vođeni dugoročnim strateškim okvirom, zasnovanim na našoj svrsi i vrednostima.

Ovaj okvir će nam omogućiti uspeh u novoj deceniji sa jasnim fokusom na svrsishodnom rastu. Ovo znači kreiranje vrednosti za kupce i potrošače i dalji rast na tržištima, liderstvo u održivosti i omogućavanje našim zaposlenima da se razvijaju, profesionalno i lično, kroz njihov rad u Henkelu. 

Osnovni elementi našeg strateškog okvira su pobednički portfolio, kompetitivna prednost u oblastima inovacija, održivosti i digitala kao i modeli poslovanja spremni za budućnost, utemeljeni na kulturi saradnje i osnaženim ljudima. 

Shaping our Future - Thumbnail

USPEH U NOVOJ DECENIJI
SVRSISHODAN RAST

Rigorozno oblikovanje pobedničkog portfolia

Ključni element našeg strateškog pravca je aktivno upravljanje portfoliom. Identifikovali smo brendove i kategorije sa ukupnim obimom prodaje većim od jedne milijarde evra, pretežno u oblasti robe široke potrošnje, gde je veći deo već rasprodat ili ukinut zbog uvođenja Agende za svrsishodni rast. Pored toga, spajanja i akvizicije čine integralni deo Henkelove strategije. Ključni kriterijumi za akvizicije su dostupnost, strateška podudarnost i finansijska privlačnost potencijalnih ciljeva. Iskoristićemo naš snažan bilans uspeha kako bismo ostvarili moćne akvizicije. Dok nastojimo da proširimo naše tehnološko liderstvo u oblasti adhezivnih tehnologija sa akvizicijama, u robi široke potrošnje ćemo se fokusirati na vodeće zemlje i pozicije kategorija, kao i na „prazna mesta“ i nove biznis modele.

Ubrzati uticajne inovacije povećanim investicijama 

Nastojimo da ubrzamo uticajne inovacije, uz pomoć povećanih investicija. Ovo će podrazumevati unapređeni pristup inovacijama, na primer proširivanjem upotrebe digitalnih alata i podataka, radi dobijanja bržih i boljih uvida. Istovremeno ćemo podsticati u celoj organizaciji odlučivanje još bliže tržištima i još više iskoristiti potencijal za otvorene inovacije i prikupljanje ideja, a takođe ćemo proširiti agilne pristupe i nastavićemo da investiramo u inkubatore i inovacione centre. Ovim ćemo omogućiti razvoj moćnih inovacija u oba poslovna sektora. Inovacije i brendovi biće podržani konstantnim ulaganjima u ključnim regionima i kategorijama proizvoda. Zato je Henkel ponovo značajno povećao rast investicija u oglašavanje, digitalne tehnologije i IT.

Povećati održivost zasnovanu na snažnim razultatima sa ambicioznim ciljevima

Oslanjajući se na snažne rezultate i dalji napredak ka svojim ciljevima za 2020. godinu i kasnije, Henkel želi da ojača održivost kao razliku u odnosu na konkurenciju. Definisali smo sledeće prekretnice za tri ključne teme koje su izuzetno relevantne za potrošače, kupce, poslovne partnere i društvo uopšte: na putu da do 2030. godine ostvarimo pozitivan uticaj na klimu u našem poslovanju, planiramo da smanjimo otisak ugljen dioksida u proizvodnji za 65 odsto i uštedimo emisiju 100 miliona tona COzajedno sa našim potrošačima, kupcima i dobavljačima do 2025. godine, u odnosu na polaznu 2010. godinu. Takođe imamo za cilj da do 2030. godine 100 odsto električne energije koju nabavljamo dobijemo iz obnovljivih izvora energije. Radeći na cirkularnoj ekonomiji i ukidanju plastičnog otpada u okruženju, odredili smo ambiciozne ciljeve za pakovanja do 2025. godine: 100 odsto Henkelove ambalaže biće reciklabilno ili ponovo upotrebljivo1, nastojimo da smanjimo upotrebu nereciklirane plastike od fosilnih ugljenika u pakovanjima robe široke potrošnje za 50 odsto. Želimo da povećamo naš pozitivan društveni uticaj na zajednice – kroz stopostotno odgovorno snabdevanje, kroz pomoć oko 48.000 zaposlenih da se do 2030. poboljša život 30 miliona ljudi širom sveta.

Održivost će biti snažno utemeljena u svim aktivnostima. Uspostavljanjem održivosti kao centralnog stuba u svojim centralnim strategijama, poslovne jedinice robe široke potrošnje unaprediće svoj portfolio proizvoda sa posebnim fokusom na održiva rešenja za pakovanje. Adhezivi Tehnologije će nastaviti da koriste svoj potencijal kroz proizvode i tehnologije koji postavljaju industrijske standarde.

Transformisati digital u tvorca vrednosti za kupce i potrošače

Nameravamo da transformišemo digital u tvorca vrednosti za kupce i potrošače. Želimo da povećamo 1:1 angažman kroz digitalnu prodaju za robu široke potrošnje širenjem postojećeg i uspostavljanjem novih digitalnih platformi za neposredne odnose sa potrošačima. Kada su u pitanju industrijski proizvodi, fokusirani smo na procese digitalizacije korisničkog iskustva. Pored toga, nastavićemo svoj proces integracije podataka. Navedeno će kompaniji omogućiti da kreira inovativna i prilagođena rešenja, zasnovana na veštačkoj inteligenciji. Investiraćemo u digitalne talente, posebno u naučnike iz oblasti obrade podataka i inženjere sa ekspertizom u tehnološkoj industriji. Takođe, želimo da omogućimo fokus na digitalnom poslovanju i na efikasnosti. U potpunosti ćemo reorganizovati našu digitalnu organizaciju, uspostavljajući novu digitalnu strukturu pod nazivom “Digitalno poslovanje”. Krajem 2019. godine uspostavili smo novu poziciju CDIO (Izvršni direktor za digitalne i informacione tehnologije). Digitalni i IT timovi Henkela će biti objedinjeni pod rukovodstvom CDIO koji direktno raportira CEO.

Henkelovo novo „Digitalno poslovanje“ je izgrađeno na dva stuba: prvo, „Biznis tehnologije“, kao pokretač efikasnosti kroz ceo lanac vrednosti, koji kontinuirano optimizuje poslovne procese i IT sisteme. Drugi stub predstavlja „Henkel Digital“, nov specijalizovan sektor za prikupljanje detaljnih podataka sa tržišta i inovacije. Pod ovim okriljem, nameravamo da uspostavimo centre za digitalne inovacije u Berlinu, Silkonskoj dolini i u Aziji.

1 isključujući adhezivne proizvode gde ostaci mogu da utiču na reciklabilnost ili da uprljaju reciklabilne tokove.

Preoblikovanje operativnih modela u štedljive, brze i jednostavne

Preoblikujemo naše operativne modele u celoj kompaniji, kako bi bili štedljivi, brzi i jednostavni i kako bi kontinuirano poboljšavali konkurentnost naših procesa i struktura. Nastojimo da povećamo naše napore kako bismo omogućili nove poslovne modele, dodatno se približili kupcima i potrošačima uz brže donošenje odluka i kontinuirano povećanje efikasnosti. 

Ojačati kulturu saradnje sa osnaženim ljudima

Snažna kultura, zajedničke vrednosti i jasan okvir za saradnju i timski rad ključni su za Henkelov budući uspeh. Kao prvi korak, 2019. smo predstavili kampanju “Leadership commitments” svim zaposlenima širom sveta. Planiramo da ubrzamo kulturnu razmenu zahvaljujući ovoj kampanji, kao i da promovišemo kulturu saradnje zaposlenih i njihovog osnaživanja, omogućavajući im dalji rast i razvoj.