Strategija

Oblikujemo našu budućnost na osnovu jasne, dugoročne strategije zasnovane na našoj svrsi, viziji i misiji i vrednostima.

Želimo da ostvarimo profitabilni rast do 2020 i posle toga. Kako bismo to ostvarili, moramo još više da se fokusiramo na kupce, da budemo inovativniji, agilniji i digitalni. Takodje, nameravamo da promovišemo održivost u svim našim poslovnim aktivnostima, potvrdjujući lidersku poziciju i u budućnosti. 

Naši strateški prioriteti

  • Podstaći rast
  • Ubrzati digitalizaciju
  • Povećati agilnost
  • Finansirati rast

Podstaći rast na zrelim tržištima i tržištima u razvoju će biti Henkelov ključni strateški prioritet. Kako bi to ostvarili, fokusiraćemo se na ciljane inicijative za stvaranje superiornog angažovanja kupaca i potrošača, osnažićemo vodeće brendove i tehnologije, razviti uzbudljive inovacije i usluge, kao i stvoriti nove izvore rasta.

Izvanredna saradnja sa kupcima i potrošačima

Izvanrednom saradnjom sa kupcima i potrošačima, Henkel planira da ubrza rast sa vodećim kupcima kroz snažnija partnerstva, i da nadmaši rast tržišta zajedno sa svojim vodećim kupcima u sva tri poslovna sektora. To će biti omogućeno postupnim promenama i fokusom na kupca – usmerenošću na potrebe kupaca i potrošača – kao i sprovođenjem detaljnih planova saradnje sa kupcima i potrošačima koji uključuju sve nivoe organizacije. Osim toga, Henkel može bolje da iskoristi prilike za rast tako što će se baviti potrebama određenih ciljnih grupa uz prilagođene proizvode, usluge i inovacije.

Vodeći brendovi i tehnologije

Henkel planira da i dalje jača svoje vodeće brendove i tehnologije, povećavajući prodaju najuspešnijih svetskih brendova kao i vodećih lokalnih brendova: do 2020. godine prodaja 10 najboljih brendova trebalo bi da poraste do udela od 75% ukupnog prometa kompanije. Taj proces će se pokrenuti ciljanim ulaganjima za jačanje Henkelovih najboljih brendova, stvaranjem konkurentske prednosti uz nove tehnologije i razvijanjem prilagođenih proizvoda i rešenja u različitim industrijskim segmentima.

Uzbudljive inovacije i usluge

Rast će takođe pokrenuti trajno poboljšanje Henkelove sposobnosti da razvije uzbudljive inovacije i usluge. To će Henkelu omogućiti da napravi razliku u odnosu na konkurenciju na izrazito konkurentnim tržištima i da sa više proizvoda i usluga, koji čine razliku u poslovanju s potrošačima i industrijom, uspe da pređe sa  „usredsređenosti na proizvode” na „usredsređenost na rešenja”. Henkel do 2020. želi da razvije inovacije koje će se više oslanjati na prethodne i planira da poveća udeo  prodaje svojih najboljih inovacija. Kako bi podstakao mogućnosti inovacija i stvaranja prilika za značajniju saradnju sa kupcima, Henkel će razviti i pripremiti otvaranje novih centara za inovacije u Diseldorfu i u Šangaju, za potrebe poslovnog sektora Adhezivi Tehnologije. Henkel će istovremeno proširiti ponudu usluga i modela u svim poslovnim sektorima. To će uključivati konsultacije i tehničke savete za industrijske i profesionalne kupce, kao i ponude digitalnih usluga za poslovanje potrošača poput platformi za naručivanje kod frizera putem interneta, modela pretplate ili automatizovane ponovne porudžbine.

Novi izvori rasta

Henkel će takođe dopuniti svoj strateški fokus na pokretanje rasta u postojećoj osnovnoj delatnosti, iskorištavajući nove potencijalne izvore rasta,kao na primer ulazak na nova tržišta radi preuzimanja uloge lidera na zrelim tržištima i tržištima u razvoju. Ciljane akvizicije će pomoći da se postojeći portfolio Henkela dopuni, da se ojača njegov položaj na atraktivnim tržištima i kategorijama, kao i da se proširi na bliske kategorije. Osim toga, kompanija će formirati zaseban fond preduzetničkog kapitala u iznosu do 150 miliona eura za ulaganja u startup kompanije  koje se bave  digitalnim ili tehnološkim oblastima. Henkel namerava da podstiče organski rast, a akvizicije će ostati integralni deo strategije kompanije za dalje jačanje portfolia.

Ubrzanje digitalizacije će nam pomoći da uspešno razvijamo naš biznis, da jačamo odnos sa kupcima i potrošačima, optimizujemo postupke i transformišemo celu kompaniju.  Do 2020. godine, mi ćemo sprovesti niz inicijativa sa ciljem pokretanja digitalnog poslovanja, korišćenja četvrte industrijske revolucije („industrije 4.0“) i e-transformacije kompanije.

Pokretanje digitalnog poslovanja

Radi pokretanja digitalnog poslovanja Henkel planira da digitalizuje komunikaciju sa kupcima, potrošačima, poslovnim partnerima i dobavljačima u čitavom lancu vrednosti u okviru potrošačkog i industrijskog poslovanja. Prodaja na „digitalni pogon” trebalo bi da se udvostručiti i da bude više od 4 milijarde eura do 2020. godine. Na primer, u potrošačkom poslovanju Henkel planira da pojača svoju aktivnost putem omni-channel ponuda koje povezuju platforme elektronske trgovine sa tradicionalnom maloprodajom, da razvije i predstavi nove digitalne platforme i da značajno proširi upotrebu digitalnih medija.

Korišćenje četvrte industrijske revolucije („industrije 4.0“)

Henkel namerava da iskoristiti četvrtu industrijsku revoluciju („industriju 4.0“) sa ciljem boljeg planiranja, nabavke, proizvodnje i isporuke svojih proizvoda i rešenja. Digitalizacija integrisanog globalnog lanca nabavke će takođe povećati nivo usluge za kupce, zatim će dovesti do bolje iskorišćenosti proizvodnih lokacija, poboljšaće proizvodnju i logistiku i dati doprinos Henkelovom otisku održivosti.

eTransform organizacija

Henkelova uspešna digitalizacija će zavisiti od mogućnosti njegovih zaposlenih i njihove sposobnosti da transformišu organizaciju, istovremeno usvajajući brz način razmišljanja „isprobaj i uči”. Henkel će proširiti svoje specifične programe obuke i razvoja radi promovisanja te promene. Takođe, biće uspostavljena funkcija direktora za digital koji će biti odgovoran za celo poslovanje.

U veoma promenljivom i dinamičnom poslovnom okruženju, povećati agilnost kompanije će biti ključni faktor uspeha Henkela u budućnosti. To uključuje energične i onažene timove, najbrži put od razvoja proizvoda do uvođenja na tržište kao i inteligentne i pojednostavljene procese.

Energični i osnaženi timovi

Radi stvaranja agilne organizacije sa energičnim i osnaženim timovima, Henkel će negovati preduzetnički duh svojih zaposlenih, podsticaće otvorenost prema promenama, podsticaće prilagodljivost i daće više prostora svojim zaposlenima za donošenje odluka. Snažna kultura rezultata u Henkelu biće osnova za to, uz mogućnost dobijanja povratnih informacija kao i nagrada i priznanja za izvrsne rezultate.

Najbrži put od razvoja proizvoda do uvođenja na tržište

U okviru inicijative „najbržeg puta od razvoja proizvoda do uvođenja na tržište”, Henkel planira da skrati vreme isporuke inovativnih proizvoda zahvaljujući poboljšanjima u predviđanju potreba kupaca i potrošača. U poslovnim sektorima Deterdženti i kućna hemija i Beauty Care, Henkel namerava da smanji vreme isporuke za 30 odsto. Osim toga, Henkel želi da ubrza ulazak na tržište i penetraciju na novim tržištima.

Inteligentna jednostavnost

Henkel će takođe iskoristiti pristup „inteligentne jednostavnosti” kako bi postao agilniji, kroz fleksibilne poslovne modele prilagođene dinamičnim tržištima, čemu će doprineti optimizacija radnih tokova i procesa. 

Raspodela resursa usmerena ka stvaranju nove vrednosti

„Raspodela resursa usmerena ka stvaranju nove vrednosti”će pomoći u daljoj optimizaciji  upravljanja troškovima uz pomoć povećane globalne transparentnosti kroz utvrđene kategorije troškova i uz pomoć bolje raspodele budžeta. 

Za potrebe finansiranja rastami ćemo uvesti nove pristupe optimizaciji raspodele resursa, fokusiraćemo se na upravljanje neto prihodima, dodatno ćemo povećati efikasnost naših struktura i nastavićemo da širimo organizaciju Globalnog lanca snabdevanja. Sve te inicijative će zajednički doprineti daljem poboljšanju profitabilnostii i omogućiće finansiranje naših ambicija o rastu za 2020. godinu i kasnije.

Raspodela resursa za stvaranje vrednosti

Raspodela resursa za stvaranje vrednosti” će pomoći u dalju optimizaciju  upravljanja troškovima uz pomoć povećane globalne transparentnosti kroz utvrđene kategorije troškova i uz pomoć bolje raspodele budžeta.

Upravljanje neto prihodima

Upravljanje neto prihodima će omogućiti bolju efikasnost Henkelovih promotivnih aktivnosti. To će uključivati, na primer, iskorišćavanje ekskluzivnih saznanja o potrošačima i kupcima, kao i proširivanje kategorija ili razvoj novih kategorija sa partnerima koji se bave maloprodajom.

Najefikasnije strukture

Henkel će takođe kontinuirano raditi na implementaciji najefikasnijih struktura, na primer, stalnoj transformacijom svojih shared service centara za usluge koje pokrivaju širok raspon procesa na visoko standardizovan i digitalizovan način u svim poslovnim sektorima. Osim toga, kompanija će i dalje optimizovati i konsolidovati svoju globalnu proizvodnju i otisak skladišta.

ONE! Globalni lanac snabdevanja

Nakon uspešnog početka u Evropi i uspostavljanja hubova u Evropi i Aziji, Henkelova organizacija integrisanog Globalnog lanca nabavke biće pokrenuta u svim regionima.