Strateški okvir

Shaping our Future - Thumbnail

U Henkelu, oblikujemo našu budućnost vođeni dugoročnim strateškim okvirom, zasnovanim na našoj svrsi i vrednostima.

Ovaj okvir će nam omogućiti uspeh u novoj deceniji sa jasnim fokusom na svrsishodnom rastu. Ovo znači kreiranje vrednosti za kupce i potrošače i dalji rast na tržištima, liderstvo u održivosti i omogućavanje našim zaposlenima da se razvijaju, profesionalno i lično, kroz njihov rad u Henkelu. 

Osnovni elementi našeg strateškog okvira su pobednički portfolio, kompetitivna prednost u oblastima inovacija, održivosti i digitala kao i modeli poslovanja spremni za budućnost, utemeljeni na kulturi saradnje i osnaženim ljudima. 

USPEH U NOVOJ DECENIJI
SVRSISHODAN RAST

  • POBEDNIČKI PORTFOLIO

  • KONKURENTSKA PREDNOST: INOVCIJE, ODRŽIVOST, DIGITAL

  • OPERATIVNI MODELI SPREMNI ZA BUDUĆNOST

  • KULTURA SARADNJE & OSNAŽENI LJUDI

Rigorozno oblikovanje pobedničkog portfolia

Ključni element budućeg pravca je aktivno upravljanje portfoliom. Identifikovali smo brendove i kategorije sa ukupnim obimom prodaje većim od jedne milijarde evra, pretežno u oblasti robe široke potrošnje od kojih će oko 50 odsto biti ukinuto do 2021. Dodatno, merdžeri i akvizicije ostaju integralni deo Henkelove strategije. Ključni kriterijumi za akvizicije su dostupnost, strateška podudarnost i finansijska privlačnost potencijalnih ciljeva. Iskoristićemo naš snažan bilans uspeha kako bismo ostvarili moćne akvizicije. Dok nastojimo na proširimo naše tehnološko liderstvo u Adhezivima Tehnologijama sa akvizicijama, u robi široke potrošnje ćemo se fokusirati na vodeće zemlje i pozicije kategorija, kao i na “prazna mesta” i nove biznis modele.

Ubrzati uticajne inovacije povećanim investicijama 

Nastojimo da ubrzamo uticajne inovacije, uz pomoć povećanih investicija. Ovo će uključivati unapređeni pristup inovacijama, na primer proširivanjem upotrebe digitalnih alata i podataka, radi dobijanja bržih i boljih uvida. Istovremeno ćemo podsticati u celoj organizaciji odlučivanje bliže tržištima i široku platformu za prikupljanje ideja, a takođe ćemo proširiti agilne pristupe i nastavićemo da investiramo u inkubatore i inovacione centre. Ovim ćemo omogućiti razvoj moćnih inovacija u sva poslovna sektora. Inovacije i brendovi biće podržani konstantnim ulaganjima u ključnim regionima i kategorijama proizvoda. Stoga se Henkel obavezuje na dalje povećanje investicija u oglašavanje, digitalne tehnologije i IT-ja za 350 miliona eura više u odnosu na 2018. godinu.

Povećati održivost zasnovanu na snažnim razultatima sa ambicioznim ciljevima

Oslanjajući se na snažne rezultate i dalji napredak ka svojim ciljevima za 2020. godinu i kasnije, Henkel želi da ojača održivost kao konkurentsku diferencijaciju. Definisali smo sledeće prekretnice za tri ključne teme koje su izuzetno relevantne za potrošače, kupce, poslovne partnere i društvo uopšte: na putu da do 2040. godine ostvarimo pozitivan uticaj na klimu, planiramo da smanjimo otisak ugljen dioksida u proizvodnji za 65 odsto i uštedimo emisiju 100 miliona tona COzajedno sa našim potrošačima, kupcima i dobavljačima do 2025. godine.  Radeći na cirkularnoj ekonomiji i ukidanju plastičnog otpada u okruženju, odredili smo ambiciozne ciljeve za pakovanja do 2025. godine: 100 odsto Henkelove ambalaže biće reciklabilno ili ponovo upotrebljivo1, nastojimo da smanjimo upotrebu nereciklirane plastike od fosilnih ugljenika u pakovanjima robe široke potrošnje za 50 odsto. Želimo da povećamo naš pozitivan društveni uticaj na zajednice – kroz stopostotno odgovorno snabdevanje, kroz pomoć više od 50.000 zaposlenih da se do 2025. poboljša život 20 miliona ljudi širom sveta.

Održivost će biti snažno utemeljena u svim aktivnostima. Uspostavljanjem održivosti kao centralnog stuba u svojim centralnim strategijama, poslovne jedinice robe široke potrošnje unaprediće svoj portfolio proizvoda sa posebnim fokusom na održiva rešenja za pakovanje. Adhezivi Tehnologije će nastaviti da koriste svoj potencijal kroz proizvode i tehnologije koji postavljaju industrijske standarde. 

Transformisati digital u tvorca vrednosti za kupce i potrošače

Nameravamo da transformišemo digital u tvorca vrednosti za kupce i potrošače. Želimo da povećamo 1:1 angažman kroz digitalnu prodaju za robu široke potrošnje širenjem postojećeg i uspostavljanjem novih digitalnih platformi za neposredne odnose sa potrošačima. Kada su u pitanju industrijski proizvodi, fokusirani smo na procese digitalizacije korisničkog iskustva. Pored toga, nastavićemo svoj proces integracije podataka. Navedeno će kompaniji omogućiti da kreira inovativna i prilagođena rešenja, zasnovana na veštačkoj inteligenciji. Investiraćemo u digitalne talente, posebno u naučnike iz oblasti obrade podataka i inženjere sa ekspertizom u tehnološkoj industriji. Takođe, želimo da omogućimo fokus na digitalnom poslovanju i na efikasnosti. U potpunosti ćemo reorganizovati našu digitalnu organizaciju, uspostavljajući novu digitalnu strukturu pod nazivom “Digitalno poslovanje”. Krajem 2019. godine uspostavili smo novu poziciju CDIO (Izvršni direktor za digitalne i informacione tehnologije). Digitalni i IT timovi Henkela će biti objedinjeni pod rukovodstvom CDIO koji direktno raportira CEO.

Henkelovo novo „Digitalno poslovanje“ je izgrađeno na dva stuba: prvo, „Biznis tehnologije“, kao pokretač efikasnosti kroz ceo lanac vrednosti, koji kontinuirano optimizuje poslovne procese i IT sisteme. Drugi stub predstavlja „Henkel Digital“, nov specijalizovan sektor za prikupljanje detaljnih podataka sa tržišta i inovacije. Pod ovim okriljem, nameravamo da uspostavimo centre za digitalne inovacije u Berlinu, Silkonskoj dolini i u Aziji.

1 isključujući adhezivne proizvode gde ostaci mogu da utiču na reciklabilnost ili da uprljaju reciklabilne tokove.

Preoblikovanje operativnih modela u štedljive, brze i jednostavne

Preoblikujemo naše operativne modele u celoj kompaniji, kako bi bili štedljivi, brzi i jednostavni i kako bi kontinuirano poboljšavali konkurentnost naših procesa i struktura. Nastojimo da povećamo naše napore kako bismo omogućili nove poslovne modele, dodatno se približili kupcima i potrošačima uz brže donošenje odluka i kontinuirano povećanje efikasnosti. 

Ojačati kulturu saradnje sa osnaženim ljudima

Snažna kultura, zajedničke vrednosti i jasan okvir za saradnju i timski rad ključni su za Henkelov budući uspeh. Kao prvi korak, 2019. smo predstavili kampanju “Leadership commitments” svim zaposlenima širom sveta. Planiramo da ubrzamo kulturnu razmenu zahvaljujući ovoj kampanji, kao i da promovišemo kulturu saradnje zaposlenih i njihovog osnaživanja, omogućavajući im dalji rast i razvoj.