Strategija

Stvaranje veće vrednosti za naše kupce i potrošače, za zajednice u kojima poslujemo i za kompaniju uz istovremeno smanjenje našeg ekološkog otiska. Ova ideja je u središtu naše strategije održivosti i ambicioznih ciljeva koji iz nje proističu.

Dugo se smatralo da su rast i potrošnja resursa povezani i da nije moguće postići jedno bez drugog. Povećanje broja stanovnika i životnog standarda uvek je podrazumevalo iskorišćavanje sve više zemljinih resursa. Uz očekivani rast broja stanovnika do približno devet milijardi ljudi do 2050. godine, ne očekuje se da će se taj trend uskoro menjati. Potrošnja resursa će u narednim decenijama biti sve veća, s obzirom da se prirodni resursi poput fosilnih goriva ili vode troše puno brže nego što planeta može da ih proizvede.

Ovakav razvoj predstavlja izazov za budućnost, istovremeno on nudi i veliki potencijal: inovacije i ostvarivanje više sa manje će biti ključ za postizanje održivosti. Potrebna su nam rešenja koja omogućavaju ljudima da dobro žive, upotrebljavajući sve manje materijala. Ova ideja je u središtu Henkelove strategije održivosti, jer težimo pronalasku novih ideja za razvoj i poboljšanje kvaliteta života bez upotrebe dodatnih resursa. Želimo da poboljšamo naše proizvode i rešenja putem inovacija i pametnog razmišljanja kako bi stvorili više vrednosti uz smanjeni ekološki otisak. 

Vrednost & Definicija

Postati tri puta efikasniji do 2030

Naš doprinos u šest ključnih oblasti

Naše aktivnosti usmeravamo prema lancu vrednosti u šest ključnih oblasti koje odražavaju izazove održivog razvoja i njihovu povezanost sa našim radom. Inovacije i postizanje više s manje će biti ključni elementi našeg održivog razvoja koji nije nauštrb kvaliteta života ljudi. Kako bismo postigli napredak u čitavom lancu vrednosti naših proizvoda i tehnologija, usredsređeni smo na određeni set oblasti koje predstavljaju izazove koji su povezani sa našim poslovanjem. Dodatno smo podelili te ključne oblasti u dve dimenzije: „više vrednosti” i „smanjeni otisak”. Kako bismo uspešno implementirali našu strategiju i postigli naše ciljeve, obe dimenzije moraju uvek da budu prisutne u svesti i svakodnevnom radu naših zaposlenih, kao i da se odražavaju u našim poslovnim procesima.

Naša fokusna područja podeljena su u dve dimenzije: „veća vrednost“ i „smanjeni otisak“. Cilj nam je da povećamo vrednost koju stvaramo u oblastima „društvenog napretka“, „sigurnosti i zdravlja“ i „performansi“. U oblastima „energija i klima“, „materijali i otpad“ i „voda i otpadne vode“, cilj nam je da dodatno smanjimo resurse koje koristimo, a samim tim i ekološki otisak našeg poslovanja i proizvoda.

Šta želimo da postignemo do 2030

Naš 20-to godišnji cilj je da do 2030. utrostručimo vrednost koju stvaramo za ekološki otisak kroz naše poslovanje, proizvode i usluge. Kako bismo ostvarili naš cilj da budemo tri puta efikasniji do 2030., moramo da poboljšamo našu efikasnost u proseku od 5 do 6 odsto na godišnjem nivou. Ostvarili smo naše ciljeve za period 2011. do 2015., poboljšavajući odnos između vrednosti koju stvaramo i ekološkog otiska do 38 odsto, uz povećanje efikasnosti od 43 odsto do 2018. Na putu do ostvarenja našeg dugoročnog cilja do 2030, u narednim godinama takođe želimo da poboljšamo naš učinak u ovim oblastima. Kako bismo to uspeli da ostvarimo, definisali smo nove srednjoročne ciljeve:

Šta smo postigli

U 2019. postigli smo značajan napredak u ostvarenju ovih trenutnih ciljeva za 2020 (početna godina: 2010):

Utvrđivanje relevantnih tema i sticanje uvida i perspektiva

Da bismo odredili i kategorizovali relevantne teme za naše poslovne aktivnosti i izveštavanje, uključili smo se u kontinuirani proces beleženja i ocenjivanja izazova i mogućnosti održivog razvoja koristeći različite alate. Procenjujemo važnost tema za kompaniju, okruženje i društvo, kao i za naše interesne strane. Dijalog sa našim interesnim stranama pomaže nam da dobijemo uvid i perspektive izvan našeg poslovanja i podstiče zajedničko razumevanje prioriteta i izazova. Takođe, razmatramo kriterijume za ocenjivanje različitih finansijskih rejtinga i rejtinga održivosti, kao i smernice Globalne inicijative za izveštavanje (GRI). Rezultati tih procesa mogu se svrstati u šest fokusnih područja koja smo identifikovali tokom analize. Želimo da u tim fokusnim oblastima svojim poslovnim aktivnostima globalno pokrenemo održivi razvoj duž lanca vrednosti.

Naša fokusna područjaSocijalni napredakUčinakZdravlje i bezbednostEnergija i klimaMaterijal i otpad Voda i otpadne vode