Strategija

Naša strategija održivosti direktan je odraz posvećenosti naše kompanije „Svrsishodnom rastu“. Posvećeni smo stvaranju više vrednosti za naše zainteresovane strane, odgovornom i uspešnom razvoju našeg poslovanja i nadogradnji naše vodeće uloge u održivosti.

Transformational impact for the good of generations
(Transformacioni uticaj za dobro generacija)

U kompaniji Henkel, održivost vidimo kao konstantan trud da napredujemo u rešavanju aktuelnih tema i da nastavimo da učimo o novim pitanjima, na osnovu naučnog znanja. Globalne klimatske promene su jedan od najvećih izazova sa kojima se čovečanstvo suočava danas, što zahteva hitnu i ambicioznu reakciju. Takođe je ključno da zaštitimo i regenerišemo sisteme za podršku životu kao što su šume, vode i biodiverzitet, za sadašnje i buduće generacije. U isto vreme, primećujemo rast globalnog siromaštva i društvene nejednakosti. Shvatamo da u tom procesu kompanije kao što je Henkel imaju ulogu u suočavanju s ovim izazovima i ostvarivanjem transformacionih promena.

Odgovornost za ljude, planetu i društvo

Naša korporativna svrha definiše zajednički temelj koji ujedinjuje nas u Henkelu: Pioneers at heart for the good of generations. Sa našim pionirskim duhom, našim znanjem, našim proizvodima i tehnologijama, želimo da obogativmo i unapredimo živote milijardi ljudi svakog dana – i oblikujemo prihvatljivu budućnost za buduće generacije.
Održive poslovne prakse su integralni deo naše korporativne kulture decenijama, i takođe su centralni element naše vizije budućnosti. Naša strategija održivosti inspirisana je našom svrhom. Želimo da aktivno pomažemo transformaciju ka održivoj ekonomiji i društvu, da pomognemo da se zaštiti i regeneriše priroda, da doprinesemo osnaživanju zajednica i ojačamo poverenje naših ciljnih javnosti.

Na osnovu naše prethodne strategije, razvili smo Strateški okvir za ostvarenje ambicije održivog poslovanja 2030+ koji ima tri stuba:

Naš Strateški okvir za ostvarenje ambicije održivog poslovanja 2030+

Naša strategija održivosti zasniva se na sprovođenju naših ambicija putem konkretnih mera i projekata kako bi se postigao praktični napredak. U našem Strateškom okvirom za ostvarenje ambicije održivog poslovanja 2030+, razvili smo nove dugoročne ambicije u okviru tri stuba – Regenerativna planeta, Uspešne zajednice i Partner od poverenja, kako bismo ostvarili dalji napredak.

Ključne ambicije za 2030+

Naše ključne poluge za promene

Takođe smo odredili kako nameravamo da postignemo napredak širom lanca vrednosti definisanjem tri ključne poluge za postizanje sistemskih promena:

  • Proizvodi i tehnologije su u srcu svega što radimo. Kreiramo više vrednosti za naše kupce i potrošače konstantnim inovacijama kako bismo ponudili bolje performanse sa smanjenim otiskom u životnoj sredini.
  • Ljudi su u fokusu našeg poslovanja i naših aktivnosti u vezi sa održivošću. To obuhvata naše zaposlene koji doprinose održivom razvoju – kroz svoje iskustvo u svakodnevnom radu, kao i u privatnim životima. Takođe obuhvata ljude u našem lancu snabdevanja, naše kupce i potrošače, naše komšije, naše akcionare i zajednice u kojima poslujemo.
  • Partnerstva igraju odlučujuću ulogu u omogućavanju održivosti u našem lancu vrednosti i van njega. Pomažemo našim kupcima i potrošačima da smanje svoj otisak u životnoj sredini i da odgovorno koriste resurse. Radimo zajedno sa našim dobavljačima na promovisanju održivih praksi i poštovanja ljudskih prava, i sarađujemo sa partnerima kako bismo podelili znanja i zajedno pokrenuli sistemska rešenja.

Identifikovanje relevantnih tema

Kako bismo odredili i kategorisali relevantne teme za naše poslovne aktivnosti i izveštavanje, učestvujemo u stalnom procesu evidentiranja i evaluacije izazova i prilika za održiv razvoj pomoću raznih alata. Procenjujemo značaj tema za kompaniju, životnu sredinu i društvo, i takođe i za naše zainteresovane strane. Rezultati ovog procesa mogu se podeliti na tri dimenzije – Regenerativna planeta, Uspešne zajednice i Partner od poverenja, svaka sa tri teme koje smo identifikovali u analizi materijalnosti. U ovih devet tematskih oblasti, želimo da ostvarimo održiv razvoj širom sveta i širom lanca vrednosti pomoću naših poslovnih aktivnosti.