USPEŠNE ZAJEDNICE

Dvoje dece i žena u belom istraživačkom mantilu boje sliku za stolom

Radimo sve što možemo kako bismo pomogli ljudima da imaju bolji život. Naša društvena odgovornost je da podstičemo jednakost, osnažimo raznolikost i poštujemo ljudska prava. Nudimo našim zaposlenima prilike za učenje tokom celog života, i atraktivno i zdravo radno okruženje. Zalažemo se za društveni napredak i pristup obrazovanju širom sveta, i pružamo pomoć u vanrednim situacijama.

Ravnopravnost

Ojačavamo različitost, jednakost i inkluziju, poštujemo ljudska prava i poboljšavamo živote ljudi.

Smanjiti nejednakosti i nikoga ne ostaviti na cedilu - to je ključ značajnog društvenog napretka. Trenutni napredak ozbiljno je ugrožen poslednjih godina. Globalni događaji povećali su isključenost, intenzivirali strukturalnu diskriminaciju i ometali društveni razvoj u svetu oko nas. 

Znamo da je ravnopravnost srž rešenja koja nam mogu pomoći da napredujemo u kriznim vremenima. Ovo usmerava naš plan za transformacioni uticaj naših aktivnosti. Ravnopravnost je veza između različitih tema i pokretačka snaga iza širokog spektra naših aktivnosti.

Stvaranje osećaja pripadnosti ljudima - sa svim našim razlikama - u našem društvu i na radnom mestu od suštinskog je značaja za podsticanje kreativnosti i inovacija. Moramo slušati jedni druge i razumeti različite perspektive i načine razmišljanja. Naš zajednički put je izgradnja korporativne kulture zasnovane na poverenju gde se zaposleni ohrabruju da preduzmu inicijativu, razmišljaju proaktivno i budu otvoreni za deljenje novih ideja.

Prihvatamo ulogu koju kompanije mogu imati kao ključni akteri u smanjenju negativnih uticaja i promociji pozitivnih efekata.

Različitost, ravnopravnost i inkluzija osnažuju našu kulturu pripadnosti

U kompaniji Henkel, različitost, ravnopravnost i inkluzija (DEI) su poslovni imperativ i čine sastavni deo naše korporativne kulture. Težimo razvijanju kulture pripadnosti i stremimo ka jednakosti kako bismo oslobodili puni potencijal naše različitostii. Uvereni smo da raznolika radna snaga, kao i otvorena korporativna kultura koja ceni zaposlene, predstavljaju važne faktore uspeha u globalizovanom svetu. Različite perspektive, kulture i načini razmišljanja omogućavaju nam da zadovoljimo potrebe naših sve različitijih tržišta i zainteresovanih strana kreativnim i inovativnim proizvodima, uslugama i rešenjima. Putem niza programa i obuka, jačamo razumevanje različitosti i cenimo je, dok promovišemo inkluzivnu korporativnu kulturu.

Kako bismo podržali našu posvećenost jednakosti konkretnim merama, najavili smo uvođenje rodno neutralnog roditeljskog odsustva 2023. godine. Ove nove globalne smernice uvode rodno neutralno roditeljsko odsustvo od osam nedelja za sve naše zaposlene tokom 2024. godine. To znači da svi roditelji imaju pravo na potpuno plaćeno roditeljsko odsustvo na osnovu uloge negovatelja, a ne na osnovu njihovog pola i nezavisno da li su usvojitelji ili biološki roditelji.

Naša posvećenost poštovanju ljudskih prava

Henkel ima jasnu politiku poslovanja na etički i zakonit način. To je neodvojivo povezano s našom misijom da poštujemo međunarodno priznata ljudska prava. Još 1994. godine, dokument Misija i principi Henkela isticao je da poštovanje društvenih vrednosti i standarda predstavlja nerazdvojni deo naše korporativne politike.

Obrazovanje

Podržavamo učenje tokom celog života i obrazovanje, i motivišemo ljude da preduzmu korake ka održivosti.

Obrazovanje je jedan od najmoćnijih alata kada je reč o omogućavanju pozitivnih promena. Obrazovanje omogućava ljudima da steknu znanje i veštine kako bi se izdigli iz siromaštva, smanjili nejednakosti i očuvali svoje zdravlje. Obrazovanje i učenje tokom celog života, kao urođena prava i kao sredstvo za ostvarivanje drugih prava, ključni su elementi koji vode našu strategiju.

Kontinuirano učenje inspiriše inovacije i kreativnost. Učenje i razvoj su ključni elementi našeg svakodnevnog rada, ali takođe postoji mogućnost razvoja kroz učenje izvan naših osnovnih odgovornosti. Za razliku od tradicionalnih metoda učenja, fokusiramo se na inovativne programe koji pristupaju učenju holistički i angažovano, te stavljaju snažan naglasak na znanje, veštine i mentalni sklop.

Ovaj ključni pristup učenju počinje sa našim zaposlenima, ali ide dalje, do naših kupaca i zajednica u kojima poslujemo. Naše aktivnosti su osmišljene da osnaže ljude veštinama i kompetencijama potrebnim za razvoj inovativnih ideja, održivih ponašanja i novih digitalnih rešenja koja će im omogućiti da se izbore sa budućim izazovima i iskoriste prilike.

Društveno angažovanje

Zajedno sa našim zaposlenima, penzionerima, kupcima, partnerima i dobrotvornim organizacijama, težimo da pružimo trajan doprinos društvu širom sveta, čak i izvan naših poslovnih aktivnosti. Posvećenost kompanije Henkel zasniva se na tri stuba: volontersko angažovanje naših zaposlenih, partnerstvo sa humanitarnim organizacijama i dostavljanje pomoći u vezi sa prirodnim nepogodama.

Korporativno građanstvo je naš način da „stvorimo društvo spremno za budućnost“. Naše aktivnosti su osmišljene kako bi kroz obrazovanje osnažile ljude da steknu veštine i kompetencije potrebne za razvoj inovativnih ideja, održivog ponašanja i novih digitalnih rešenja koja će im omogućiti da savladaju buduće izazove i iskoriste prilike.

Programi edukacije

Kada je reč o implementaciji naše strategije održivosti, naši ljudi su ti koji čine razliku – svojom predanošću, veštinama i znanjem. Zbog toga želimo da podržimo posvećenost naših ljudi održivosti. Proširili smo i naše postojeće ponude obuka kako bismo ponudili holistički program angažovanosti. Cilj nam je da našim zaposlenima pružimo sveoubuhvatnu edukaciju kako bi stekli znanje, veštine i način razmišljanja koji su ključni za Henkelovu ulogu lidera održivosti. Takođe nastojimo da ih podstaknemo i osnažimo da se aktivno uključe u održivost kako u svom radnom okruženju, tako i u privatnom životu.

Osim toga, cilj nam je da dodatno proširimo naše programe edukaciju u zajednici. Forscherwelt je Henkelov doprinos naučnoj pismenosti.

Forscherwelt (Researcher's World) Dubai - Thumbnail

Dobrobit

Podržavamo zdravlje i dobrobit zaposlenih, i pomažemo društveni napredak.

Dobrobit se sve više posmatra iz holističke perspektive koja fizički, mentalni i društveni aspekt vidi kao neraskidivo povezane – i mi u Henkelu to tako shvatamo.

Tumačenje šta znači dobrobit za sve više ubrzano i digitalno radno okruženje dolazi sa očekivanjem da preispitamo svoj pristup i prilagodimo se ovim okolnostima. Inkluzivni i kooperativan pristup ključan je za održavanje kulture dobrobiti. Shvatanje načina na koji fizičko radno mesto određuje dobrobit postaje ključno u vremenu u kojem su se mesta na kojima radimo promenila. Stvaranje optimalnog radnog okruženja koje podstiče kreativnost i otpornost obuhvata revitalizaciju naših radnih mesta kako bismo mogli da bolje odgovorimo na potrebe naših zaposlenih.
Mere za podršku mentalnom zdravlju i dalje su važan faktor u sprovođenju naše strategije dobrobiti. Druga ključna oblast za pokretanje pozitivnih promena u ovom području je razumevanje prednosti digitalnih alata kao ključa za unapređenje dobrobiti zaposlenih.

Kako sve više uspevamo da razumemo dobrobit naših zaposlenih, ostajemo posvećeni holističkom pristupu po kojem je dobrobit integrisana u našu korporativnu kulturu.

Održavamo i unapređujemo zdravlje i dobrobit

Promovišemo zdravlje i vitalnost naših zaposlenih kako bismo pomogli u stvaranju agilne, efikasne organizacije. Kako bismo to učinili, oslanjamo se na jedinstvene globalne zdravstvene i bezbedonosne standarde i obezbeđujemo programe zdravstvene i preventivne brige kako bismo se zaštitili od rizika na radnom mestu koji bi mogli da dovedu do bolesti. Širok dijapazon usluga koje nudimo na našim lokacijama ima dva cilja: promovisanje fizičkog zdravlja naših zaposlenih (putem seminara za odvikavanje od pušenja, zdravstvenih pregleda, prevencije side itd.) i održavanje njihove mentalne vitalnosti (kroz tehnike upravljanja stresom i sličnim merama).

Godišnja globalna kampanja za zdravlje je holistički pristup koji se bavi mentalnim, fizičkim i socijalnim aspektima zdravlja. Kampanja za 2023. godinu nazvana je „Eat Smart – Take Part“ i imala je za cilj poboljšanje mentalne otpornosti zaposlenih tako što je okupila ljude, objedinila kulture i istražila temu zdrave ishrane i kuvanja. Globalna kampanja za zdravlje je ovim pristupom dosegnula više od 90 procenata svih zaposlenih u Henkelu širom sveta.

Visok nivo zaštite na radu

Zaštita na radu unutar kompanije i duž lanca vrednosti bio nam je glavni prioritet čak i pre pandemije COVID-19. I dalje imamo u fokusu dugoročni cilj od nula nesreća na radnom mestu i želimo da unapredimo bezbednost na radu za 60 posto do kraja 2025. u poređenju sa 2010. godinom. 

Kako bismo dostigli taj cilj, konstantno ulažemo u obuke kako bismo podigli svest i povećali standarde tehničke bezbednosti. Redovno proveravamo da li se striktno poštuju naši standardi o bezbednosti, zdravlju i životnoj sredini i posvećeni smo poboljšanju zaštite na radu kod naših podizvođača i zaposlenih drugih kompanija koji rade na našim lokacijama.

Na svim lokacijama održavaju se redovne obuke kako bi naši zaposleni mogli da prepoznaju i uklone rizike od nesreća. Sve više proširujemo postojeće programe u određenim područjima kako bismo pokrili čitavu kompaniju. Takođe sprovodimo globalne kampanje o bezbednosti koje imaju za cilj da podignu svest o najvažnijim bezbednosnim pitanjima među našim zaposlenima.

Budućnost rada

U Henkelu merimo učinak prema rezultatima, a ne prema prisutnosti. Zbog toga već dugi niz godina podstičemo fleksibilne modele rada. Na osnovu kulture poverenja, skraćeno radno vreme, fleksibilno radno vreme, novi koncepti radnog mesta i rad od kuće prirodni su deo našeg rada. Želimo da stvorimo radno mesto budućnosti za naše zaposlene.

Smart Work je holistički pristup koji prirema zaposlene i naše organizacije za budućnost rada. Smart Work ne pokriva samo način na koji definišemo rad od kuće u odnosu na rad u kancelariji, već i kako naše kancelarije mogu da podstaknu bolju saradnju između zaposlenih i kreativnost, kako možemo da unapredimo svoj zdravstveni program i kako možemo da istražimo potencijal našeg digitalnog okruženja.