FAKTORI ZA PROMENE

Održivost je centralni element u našoj viziji budućnosti. Želimo da aktivno vodimo transformaciju ka održivoj privredi i društvu, pomognemo zaštitu i obnovu prirode, doprinesemo jakim zajednicama i osnažimo poverenje naših akcionara.


Jasno nam je da jedino sistemskim razmišljanjem i kroz saradnju sa našim partnerima možemo da ostvarimo našu ambiciju promene u vrednosnom lancu i šire. U našem Strateškom okviru za ostvarenje ambicije održivog poslovanja 2030+, definisali smo način na koji želimo da napredujemo kroz naš lanac vrednosti definisanjem tri centralna faktora koja će nam pomoći da postignemo i povećamo napredak koji nam je potreban: