ODRŽIVOST

Kao što oslikavaju naše korporativne vrednosti, posvećeni smo liderstvu u održivosti. Kao lideri, cilj nam je da budemo pioniri novih rešenja za održiv razvoj, dok nastavljamo da oblikujemo naše poslovanje na odgovoran način i pospešujemo naš ekonomski uspeh.

A confident woman stands in nature

Naša strategija

Naša strategija održivosti inspirisana je našom svrhom: Pioneers at heart for the good of generations. Sa našim pionirskim duhom, našim znanjem, našim proizvodima i tehnologijama, želimo da obogatimo i unapredimo živote milijardi ljudi svakog dana – i oblikujemo prihvatljivu budućnost za buduće generacije.

Održivost je zato centralni element u našoj viziji budućnosti. Želimo da aktivno pomažemo transformaciju ka održivoj ekonomiji i društvu, da pomognemo da se zaštiti i regeneriše priroda, da doprinesemo osnaživanju zajednica i ojačamo poverenje naših ciljnih javnosti.

Naš Okvir ambicija održivosti 2030+ definiše naše dugoročne ambicije u tri dimenzije: Regenerativna planeta, Uspešne zajednice i Partner od poverenja, i u vezi je sa našim visokim ciljem postizanja „Transformacionog uticaja za dobro generacija“.

Transformational Impact for the Good of Generations

Održivost u Henkel Srbija d.o.o.

Izuzetna posvećenost u Henkelovoj kompaniji u Srbiji.
Henkel Srbija je, kao i globalna kompanija, posvećena liderstvu u održivosti. Svakoga dana, u svakom poslovnom sektoru, fokusiramo se na održivost kako bismo održali ravnotežu između ekonomskog uspeha i društvene odgovornosti. Na lokalnom nivou, primenjujemo globalnu strategiju održivosti, u svim aktivnostima naše kompanije duž celog lanca vrednosti, od proizvodnje do saradnje sa kupcima, a takođe podržavamo lokalne humanitarne organizacije i angažovanost zaposlenih.

Regenerativna planeta

Mi smo na putovanju ka ekološkoj transformaciji našeg poslovnog modela. Kako bismo postigli ovu ambiciju, nameravamo da transformišemo naše procese, proizvode i korišćenje sirovih materijala u smeru postizanja klimatski-neutralne budućnosti sa efikasnijom upotrebom resursa. Fokusiramo se na mere za ublažavanje klimatskih promena, funkcionalnu cirkularnu ekonomiju i zaštitu prirode i biodiverziteta.

Uspešne zajednice

Radimo sve što možemo da pomognemo ljudima da imaju bolji život. Naša društvena odgovornost je da podstičemo jednakost, osnažimo raznolikost i poštujemo ljudska prava. Nudimo našim zaposlenima prilike za učenje tokom celog života, kao i atraktivno i zdravo radno okruženje. Zastupamo društveni napredak i pristup obrazovanju širom sveta i pružamo podršku u vanrednim situacijama.

Partner od poverenja

Pomoći ćemo ljudima da žive bolje živote. Naša društvena odgovornost je da podstičemo jednake prilike, osnažimo raznolikost i poštujemo ljudska prava. Našim zaposlenima nudimo prilike da uče tokom celog života i atraktivno i zdravo radno okruženje. Zalažemo se za društveni napredak i pristup obrazovanju širom sveta, i pružamo podršku u vanrednim situacijama.

Sylvie Nicol

   

Gledajući budućnost, dobro smo pripremljeni: održivost je duboko usađena u našu poslovnu strategiju i živi u našoj svrsi. Sa takvim temeljima, naša transformacija ka održivost se nastavlja!

Naša postignuća u 2021

Naša strategija održivosti zasniva se na sprovođenju naših ambicija putem konkretnih mera i projekata kako bi se postigao praktični napredak. Ispod možete pronaći izabrana postignuća iz 2021:

Naše pozicije

U kompaniji Henkel, posvećeni smo dijalogu sa onima koji su kao i mi posvećeni poštovanju različitosti mišljenja i konstruktivne razmene ideja. To je ono što nas je podstaklo da preuzmemo aktivnu ulogu u važnim sociopolitičkim debatama, bliže posmatrajući određena aktuelna pitanja.

Saradnja i partnerstva

Korporativna posvećenost

The Power of Sustainability (1) - Thumbnail
There is no Plan(et) B - Thumbnail