3 pitanja za Alama

Šah Alam Džalal

Radno mesto: Ipraktikant u Globalnoj službi za različitost i inkluziju 
Trajanje: 6 meseci 
Poslovna jedinica: Korporativni sektor za ljudske resurse

Šta je najvažnije što ste naučili tokom prakse u Henkelu?
Ja sam praktikant u Henkelovoj Službi za različitost i inkluziju i trenutno pripremamo predstavljanje akcionog plana. Iznenađen sam time kako naš tim obavlja zadatke. Na primer, provode vreme čitajući članke, knjige i dr. i uvek imaju ažurne informacije. Naučio sam da „u Henkelu učenje nikad ne prestaje”.

Šta je najvažniji faktor da rad u Henkelu bude zabavan?
A) Za mene je to neformalno oblačenje. Od sada mi je dozvoljeno da nosim neformalnu poslovnu garderobu, što mi zaista smanjuje stres. Ja sam generacija između milenijalaca i generacije Z. Zaista se osećam prijatno kad me niko ne ocenjuje prema tome šta nosim, već šta radim.

B) Nekad volim da budem sam, a najviše mi se sviđa otvoreni kancelarijski prostor sa kafeom. Nekad odem tamo da radim ili samo da se odmorim.

Po čemu je rad u Henkelu jedinstven?
Ja sam član Korporativnog tima za različitost i inkluziju i blisko sarađujem sa korporativnim direktorom za različitost i inkluziju. Osećam se uključeno u skoro sve zadatke koji su nam u fokusu. Imao sam i priliku da razgovaram sa drugim regionalnim menadžerima i često im pišem. Osećam da sam uključen u Henkelovu svetsku mrežu.