Ask Team Clean Nagradni Konkurs

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa Organizator nagradnog konkursa je HENKEL SRBIJA d.o.o. Bulevar oslobođenja 383, Beograd, PIB: 100472093 - u daljem tekstu Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, SVRHA I MESTO ODRŽAVANJA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs pod nazivom “Kako se zabavljaš dok čistiš”održava se na Facebook stranici Henkel-a – Ask Team Clean  u cilju promocije Henkel brenda. Nagradni konkurs na stranicama Organizatora traje od ponedeljka 10.04.2023. do 14.04.2023. godine do dobijanja prva tri najkreativnija odgovora. Pobednici konkursa biće izabrani i obavešteni o preuzimanju nagrade najkasnije do srede 19.04.2023. u 17 časova. Pravila konkursa će biti objavljena na zvaničnoj stranici Organizatora.
Pre nego što uzme učešće u konkursu, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u Pravilima konkursa.

3. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU

Na zvaničnoj Facebook stranici Organizatora, u okviru posta namenjenog nagradnom konkursu, učesnicima će biti postavljen zadatak da u komentaru napišu ko je njihovo najbolje društvo dok čiste. Broj lajkova na komentare koji učestvuju u konkursu neće biti uzet u obzir od strane žirija, pri izboru dobitnika. Dobitnici će biti kontaktirani putem direktne poruke, na ličnom Facebook profilu uz informacije o primopredaji nagrade. Organizator zadržava pravo da, ukoliko bude potrebno, objavi pobedničke odgovore i ime dobitnika na zvaničnoj Henkel Instagram stranici.

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

 • su stariji od 18 godina
 • su državljani Srbije i imaju prebivalište u Srbiji
 • su saglasni sa pravilima ovog konkursa
 • koji imaju registrovan profil na Facebook i Instagram društvenoj mreži 
 • prate Ask Team Clean Facebook stranicu i Instagram profil 
 • pristaju da Organizator prikupljene odgovore koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;
 • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;

Svi koji ispunjavanju gore navedene uslove imaju pravo učešća u nagradnom konkursu, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji nagradne igre, kao i članova njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

Komentar se mora postaviti sa privatnog naloga, nije dozvoljeno postavljati sa lažnih (nevažećih) naloga. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa i njihovi komentari će biti obrisani.

Odgovori postavljeni od 13.04.2023. godine nakon 00:00, zatim oni koji ne odgovaraju zadatoj temi, koji su poslati u Direct Message ATC fb stranice ili na bilo kojoj drugoj objavi sem objave namenjene nagradnom konkursu, kao i odgovori koji nisu autorskog tipa, neće biti razmatrani od strane stručnog žirija.

3 nagrade na društvenoj mreži Facebook:

 1. Henkel paket
 2. Henkel paket
 3. Henkel paket

4. USLOVI ZA PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnik je u obavezi da u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, Ask Team Clean odgovori na istu i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom roku (24 časa) ne obavesti Henkel Ask Team Clean  o prihvatanju nagrade, gubi pravo na dobijenu nagradu i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima.

Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa opštim aktima organizatora konkursa u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici konkursa se izričito slažu da organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ovog konkursa.

5. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.
Ukoliko dobitnik nije sa teritorije Beograda, dužan je da po svoju nagradu dođe na naznačeno mesto u Beogradu ili će mu nagrada biti isporučena na kućnu adresu. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni pravilnik.

Opšte odredbe:

Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja na konkursu učestvuje. Kompanija Facebook (kao i Instagram) ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

 • Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.
 • Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa može da se koristi na internet stranici koju je postavio Organizator kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, Instagram i dr,), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa.
 • Obavešten/a sam da se moji lični podaci ime i prezime, adresa stanovanja broj telefona prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.
 • Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ove akcije.
 • Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da Organizator pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve grafike i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti).
 • Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.
 • U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

Shodno Zakonu o Zaštiti podataka o ličnosti, podaci nagrađenih (na Facebook-u i Instagramu) se čuvaju u bazi Organizatora onoliko dana koliko je potrebno da se nagrada isporuči, a najviše 30 dana nakon čega će biti automatski izbrisani.
  
Beograd, 30. 03. 2023.