Henkel Srbija Pravilnik Instagram

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa “Reci nam kako održavaš svežinu u kupatilu?” je Henkel Srbija d.o.o, Bulevar Oslobođenja 383, 11040 Beograd, Srbija, PIB: 100472093, MB: 07102160 - u daljem tekstu Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, SVRHA I MESTO ODRŽAVANJA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs pod nazivom “Reci nam kako održavaš svežinu u kupatilu?”održava se na Instagram stranici Henkel-a u cilju promocije Henkel Bref brenda. Nagradni konkurs na stranicama Organizatora traje od ponedeljka, 29. novembra 2021. godine do nedelje, 5. decembra 2021. godine sa završetkom u 17:00 časova, uključujući oba datuma, radi nagrađivanja lojalnosti korisnika. Pobednici konkursa biće izabrani i obavešteni o preuzimanju nagrade najkasnije do ponedeljka 6. decembra 2021. u 17 časova. Pravila konkursa će biti objavljena na zvaničnoj stranici Organizatora.

Pre nego što uzme učešće u konkursu, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u Pravilima konkursa.

3. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU

Na zvaničnoj Instagram stranici Organizatora, u okviru posta namenjenog nagradnom konkursu, učesnicima će biti postavljen zadatak da u polju namenjenom za komentare objave napišu na koji način održavaju svežinu u kupatilu. Od učesnika se očekuje da na što zanimljiviji način odgovore na postavljeni zadatak. Žiri će razmatrati sve odgovore koje ispunjavaju kriterijume i proglasiti pobednika isključivo na osnovu kreativnosti/zanimljivosti.
Broj lajkova na komentare koji učestvuju u konkursu neće biti uzet u obzir od strane žirija, pri izboru dobitnika. Dobitnici će biti kontaktirani putem direktne poruke, na ličnom Instagram profilu uz informacije o primopredaji nagrade. Organizator zadržava pravo da, ukoliko bude potrebno, objavi pobednički odgovor i ime dobitnika na zvaničnoj Henkel Instagram stranici.

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

  • su stariji od 18 godina
  • su državljani Srbije i imaju prebivalište u Srbiji
  • su saglasni sa pravilima ovog konkursa
  • koji imaju registrovan profil na Instagram društvenoj mreži
  • prate Henkel “askteamclean.rs” Instagram stranicu
  • pristaju da Organizator prikupljene odgovore koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;
  • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;

Svi koji ispunjavanju gore navedene uslove imaju pravo učešća u nagradnom konkursu, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji nagradne igre, kao i članova njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

Komentar se mora postaviti sa privatnog naloga, nije dozvoljeno postavljati sa lažnih (nevažećih) naloga. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa i njihovi komentari će biti obrisani.

Odgovori postavljeni od nedelje, 5. decembra nakon 17:00 časova, zatim oni koji ne odgovaraju zadatoj temi, koji su poslati u Direct Message Ask Team Clean IG stranice ili na bilo kojoj drugoj objavi sem objave namenjene nagradnom konkursu, kao i odgovori koji nisu autorskog tipa, neće biti razmatrani od strane stručnog žirija.

4. NAGRADE

3 najkreativnijih odgovora na društvenoj mreži Instagram osvajaju:

  1. mesto: Henkel Bref paket proizvoda
  2. mesto: Henkel Bref paket proizvoda
  3. mesto: Henkel Bref paket proizvoda

5. USLOVI ZA PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnik je u obavezi da u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, Henkel-u odgovori na istu i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom roku (24 časa) ne obavesti Henkel o prihvatanju nagrade, gubi pravo na dobijenu nagradu i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima.

Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa opštim aktima organizatora konkursa u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici konkursa se izričito slažu da organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ovog konkursa.

6. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.

Ukoliko dobitnik nije sa teritorije Beograda, dužan je da po svoju nagradu dođe na naznačeno mesto u Beogradu ili će mu nagrada biti isporučena na kućnu adresu. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni pravilnik.

Opšte odredbe:
Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja na konkursu učestvuje. Kompanija Facebook (kao i Instagram) ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:
Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.
Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa može da se koristi na internet stranici koju je postavio Organizator kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, Instagram i dr,), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci ime i prezime, adresa stanovanja broj telefona prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ove akcije.

Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da Organizator pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve grafike i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti).

Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.
U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

Shodno Zakonu o Zaštiti podataka o ličnosti, podaci nagrađenih (na Facebook-u i Instagramu) se čuvaju u bazi Organizatora onoliko dana koliko je potrebno da se nagrada isporuči, a najviše 30 dana nakon čega će biti automatski izbrisani.

7. VANREDNA SITUACIJA

Usled novonastale situacije sa virusom korona (Covid19), organizator zadržava mogućnost kašnjenja pošiljke sa poklonima.
 
Beograd, 29. novembar 2021.