Politika privatnosti za Facebook i Instagram fan stranice

1 Uvod

Drago nam je što ste zainteresovani za našu Facebook / Instagram fan stranicu (u daljem tekstu: fan stranica) i našu kompaniju. Zaštita vaših ličnih podataka nam je izuzetno važna. Poštujemo zakonske odredbe o zaštiti i bezbednosti podataka.

Zbog toga smo dužni da se pridržavamo Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 87/2018) (u daljem tekstu: Zakon o ličnim podacima) i drugih relevantnih pravnih propisa Republike Srbije u vezi sa obradom i zaštitom ličnih podataka. 

U nastavku su informacije o tome koje lične podatke prikupljamo prilikom pružanja ove usluge i šta radimo sa tim podacima, odnosno kako ih dalje obrađujemo. 

2 Rukovalac podataka / kontakt podaci lica za zaštitu podataka

Henkel Srbija d.o.o. Beograd, Bulevar oslobođenja 383, 11000 Beograd, Srbija (u daljem tekstu: mi ili Henkel) je rukovalac podataka u pogledu obrade ličnih podataka koja je potrebna za pružanje usluge, a što je opisano u ovoj Politici privatnosti. To isključuje obradu podataka u vezi sa servisom Site-Insights, za koji delimo odgovornost sa kompanijom Facebook Ireland Limited (u daljem tekstu: Facebook), odnosno u pogledu koje smo mi i Facebook zajednički rukovaoci.

Molimo vas da imate na umu da korišćenje naše fan stranice dovodi do dalje obrade vaših ličnih podataka od strane kompanije Facebook, bez ograničavanja na opciju Site-Insights. U tom smislu vas upućujemo (naročito u pogledu tehničkih mogućnosti korišćenja ove fan stranice) na politiku privatnosti kompanije Facebook na adresi https://www.facebook.com/privacy/explanation.

U slučaju da je naša fan stranica povezana linkovima sa drugim onlajn lokacijama i sadržajem, primenjuju se politike privatnosti tih servisa i sajtova. 
Možete da se obratite našem licu za zaštitu podataka tako što ćete nam poslati dopis na gore-navedenu adresu  ili imejl na imejl adresu: info.rs@henkel.com.

3 Obrada podataka – svrhe i pravni osnovi obrade

3.1    Komunikacija sa nama

U slučaju da kontaktirate sa nama – npr. da postavite pitanje o proizvodu koji smo predstavili na našoj fan stranici – odgovorićemo na vaš upit korišćenjem vašeg imena i eventualno imejl adrese i ostalih podataka koje ste nam dostavili, a koji su nam neophodni za potrebe ostvarivanja ove komunikacije sa vama.

Obrada se zasniva na zakonskim odredbama koje nam omogućavaju da obrađujemo lične podatke, u meri koja je potrebna da bismo odgovorili na vaš upit (član 12. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnim podacima) ili zbog našeg legitimnog interesa da vam pružimo željene informacije (član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima).

Pošto odgovorimo na vaš upit, brišemo i upit i sve informacije u roku od tri godine od kraja kalendarske godine u kojoj je odgovoreno na vaš upit.

3.2    Funkcije zajednice

Možete da birate između različitih funkcija koje nudimo na našoj fan stranici za interakciju sa drugim korisnicima, kao što je objavljivanje komentara na našem zidu, ostavljanje komentara i sviđanja ili deljenja objava.

Želimo da istaknemo da je ovaj deo javan, što znači da sve informacije koje objavite ili pružite za registraciju mogu da vide i drugi. Nismo u mogućnosti da kontrolišemo način na koji drugi korisnici fan stranice obrađuju pomenute informacije. Posebno ističemo da ne možemo da sprečimo druge da vam šalju poruke.

Sve podatke koje pružite za funkcije zajednice obrađujemo kako bismo obezbedili pravilno funkcionisanje navedenih funkcija. Bez tih podataka nismo u mogućnosti da vam ponudimo funkcije zajednice. Obrada navedenih podataka zasniva se na zakonskim odredbama koje nam omogućavaju da obrađujemo lične podatke, u meri koja je potrebna za korišćenje naših usluga ili izvršenje ugovora (čl. 12. st. 1. tačka 2. Zakona o ličnim podacima), ili zato što to predstavlja naš legitimni interes, kako bi korišćenje naših funkcija bilo što lakše i efikasnije (član 12. st. 1. tačka 6. Zakona o ličnih podacima).

Sadržaj koji se objavi u zoni zajednice može da se čuva vremenski neograničeno, s tim da, ukoliko želite da se taj sadržaj ipak ukloni u bilo kom trenutku, možete da nam pošaljete imejl na gore navedenu imejl adresu.

3.3    Nagradne igre i druga takmičenja

Povremeno organizujemo nagradne igre i druga takmičenja na svojoj fan stranici. Ako želite da učestvujete, tražićemo da navedete vaše podatke o identitetu i kontakt podatke (npr. ime i prezime, datum rođenja, adresa, imejl itd.; za takmičenje mogu da budu potrebne dodatne informacije, npr. odgovor na nagradno pitanje, fotografije ili rezultat onlajn igre). Pomenute informacije koristimo za pravilnu realizaciju nagradne igre ili takmičenja, a ako je potrebno i za pravnu odbranu ili otkrivanje zloupotrebe.

Dodatne informacije su navedene u uslovima učešća za svaku nagradnu igru/takmičenje. Ako ste nam dali saglasnost prilikom učešća u nagradnoj igri/takmičenju, vaše podatke koristimo u svrhe navedene u izjavi o saglasnosti.

Obrada podataka zasniva se na zakonskim odredbama, koje nam omogućavaju da obrađujemo lične podatke, u slučaju da je potrebno za pravilnu realizaciju nagradne igre/takmičenja (čl. 12. st. 1. tačka 2. Zakona o ličnim podacima), zbog toga što ste nam dali saglasnost (čl. 12. st. 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima) ili da bismo ostvarili legitimni interes da sprečimo prevaru ili ostvarimo efikasnu pravnu odbranu (čl. 12. st. 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima).

Rok čuvanja podataka je naveden u politici privatnosti svake od ovih nagradnih igara/svakog od ovih takmičenja.

3.4    Poziv na događaje

Povremeno najavljujemo događaje na svojoj fan stranici za koje može da bude potrebna registracija. Ako se registrujete za neki od naših događaja, obrađujemo lične podatke koje ste pružili prilikom registracije, npr. vaše ime i prezime, adresa, kontakt podaci (broj telefona i imejl), kao i dodatne informacije potrebne za događaj (npr. za sastavljanje spiska gostiju, akreditacije, kontrolu ulaza, prostornu organizaciju i posluženje) i/ili informacije potrebne za slanje pozivnice i informacija za određeni događaj. Nadalje, vaše podatke možemo da koristimo za potrebe otkrivanja zloupotrebe i za pravnu odbranu.

Obrada podataka zasniva se na zakonskim odredbama, koje nam omogućavaju da obrađujemo lične podatke ako je to potrebno za registraciju i učešće na događaju (čl. 12. st. 1. tačka 2. Zakona o ličnim podacima) ili zato što imamo legitimni interes da sprečimo prevaru ili ostvarimo  efikasnu pravnu odbranu (čl. 12. st. 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima).

3.5    Robot za ćaskanje

Na našoj fan stranici se nalazi robot za ćaskanje. Robot za ćaskanje može da se koristi bez pružanja ličnih podataka. U slučaju da unesete lične podatke u polje za tekst prilikom korišćenja robota za ćaskanje, koristićemo pomenute podatke samo za odgovor na vaše pitanje. Ukoliko sačuvamo vaše pitanje za interni postupak revizije, prethodno ćemo izbrisati vaše lične podatke.

Obrada podataka zasniva se na zakonskim odredbama koje opravdavaju obradu ličnih podataka neophodnih za odgovor na vaše pitanje (čl. 12. st. 1. tačka 2. Zakona o ličnim podacima) ili zato što imamo legitimni interes da sprečimo prevaru ili ostvarimo efikasnu pravnu odbranu (čl. 12. st. 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima).

Ukoliko niste pristali na duži period čuvanja, npr. u okviru našeg upravljanja odnosima sa kupcima, čuvaćemo vaše podatke samo onoliko koliko je potrebno za gore pomenute svrhe ili onoliko koliko je potrebno za ispunjavanje zakonske obaveze zadržavanja podataka.

3.6    Analiza upotrebe/Site-Insights

U okviru zajedničke odgovornosti sa kompanijom Facebook, odnosno kao zajednički rukovaoci,  analiziramo kako koristite našu fan stranicu (Site-Insights).

Informacije koje se odnose na obradu podataka za Site-Insights nalaze se na sajtu Facebook; politika privatnosti kompanije Facebook se trenutno nalazi na adresi https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook će vam pružiti relevantne informacije o ugovoru između kompanija Facebook i Henkel u vezi sa obradom podataka u svojstvu zajedničkih rukovaoca prema čl. 26. Opšte Uredbe o zaštiti podataka EU (General Data Protection Regulation – GDPR), a što odgovara odredbama člana 43. Zakona o ličnim podacima; ove informacije možete da pročitate klikom na link https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
U kontekstu servisa Site-Insights, mi dobijamo samo anonimizovane statističke podatke – dakle, nemamo pristup ličnim podacima koje obrađuje Facebook.

4 Prenos ličnih podataka

Do otkrivanja vaših ličnih podataka trećim licima dolazi u sledećim slučajevima:

  • Lični podaci se otkrivaju organima krivičnog gonjenja, kao i – ako je potrebno i zakonom dozvoljeno – oštećenim trećim licima, ukoliko je potrebno radi istraživanja nezakonite upotrebe ili zloupotrebe naših usluga. Međutim, to se može desiti samo ako postoje konkretne naznake nezakonite upotrebe ili zloupotrebe, i samo ako je dozvoljeno zakonom. Do otkrivanja može da dođe i ukoliko to služi za primenu uslova i pravila korišćenja naših usluga ili drugih sporazuma ili – ako je potrebno – za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva. Naš legitimni interes za obradu je zaštita pravilnog funkcionisanja našeg sajta i utvrđivanje, ostvarivanje ili odbrana pravnih zahteva, u zavisnosti od slučaja do slučaja. Po zakonu smo takođe obavezni da pružamo informacije određenim državnim organima.  To uključuje organe krivičnog gonjenja, javne organe nadležne za pokretanje/vođenje prekršajnih postupaka za prekršaje koji se sankcionišu novčanim kaznama, i poreske organe. Naš legitimni interes za obradu je sprečavanje zloupotrebe, krivično gonjenje počinilaca krivičnih dela i utvrđivanje, ostvarivanje ili odbrana pravnih zahteva, u zavisnosti od slučaja do slučaja (čl. 12. st. 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima). 
  • Za realizaciju svojih usluga moramo da se oslanjamo na treća lica - kompanije i spoljne dobavljače/pružaoce usluga u sklopu ugovornih odnosa (u daljem tekstu: obrađivač). Kategorije pomenutih obrađivača mogu da budu agencije, pružaoci IT usluga i pružaoci drugih relevantnih vrsta usluga.
  • U takvim situacijama informacije se otkrivaju pomenutim kompanijama ili pojedincima kako bi se omogućila njihova dalja obrada, odnosno pružanje konkretnih usluga.  Pažljivo biramo spoljne dobavljače/pružaoce  usluga i redovno ih proveravamo kako bismo bili sigurni da je vaša privatnost zaštićena. Obrađivači smeju da obrađuju podatke samo u svrhe i na način koje smo mi odredili. Takođe su obavezni prema ugovorima sa nama da vaše podatke tretiraju isključivo u skladu sa ovom Politikom privatnosti, kao i u skladu sa Zakonom o ličnim podacima i drugim primenljivim pravnim propisima.
    U okviru gore opisanih potencijalnih prenosa, može se desiti da treća strana koja je, u svojstvu obrađivača podataka, obavezana našim instrukcijama, obrađuje podatke van Republike Srbije uključujući i države koje se ne smatraju državama u kojima se obezbeđuje primereni nivo zaštite ličnih podataka (u daljem tekstu: zemlje sa neadekvatnom zaštitom). 
  • Svako otkrivanje podataka licima van Republike Srbije vrši se u skladu sa Zakonom o ličnim podacima. Ukoliko je u pitanju lice u nekoj od zemalja sa neadekvatnom zaštitom, pružićemo adekvatne garancije kako bismo uspostavili odgovarajuću zaštitu vaših podataka. U tu svrhu može da bude zaključen ugovor sa obrađivačem koji uključuje  standardne ugovorne odredbe pripremljene od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
  • Tokom daljeg razvoja našeg poslovanja, može da se desi da se struktura kompanije Henkel izmeni promenom pravnog oblika, osnivanjem, kupovinom ili prodajom podružnica, kompanijskih sektora ili delova kompanije. U slučaju navedenih transakcija, podaci o kupcima se prenose zajedno sa delom kompanije koji se prenosi. U tom smislu, vodimo računa o tome da se svako otkrivanje ličnih podataka trećim licima vrši u skladu sa ovom Politikom privatnosti i važećim zakonima o zaštiti podataka. Takav prenos ličnih podataka može da bude opravdan legitimnim interesom da se struktura naše kompanije prilagodi ekonomskim i pravnim okolnostima ako je potrebno (čl. 12. st. 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima).

5 Vaša prava kao lica na koje se podaci odnose

Kao lice na koje se podaci odnose, imate pravo da u svakom trenutku, u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom o ličnim podacima, zatražite  informacije o obradi vaših ličnih podataka, kao i pravo da im pristupite i da tražite njihovu kopiju. Nadalje, imate pravo na njihovo ispravljanje, pravo na njihovo brisanje, pravo na ograničenje njihove obrade, kao i potencijalno pravo na prenosivost vaših ličnih podataka. Pored toga, imate pravo da se žalite nadležnom organu za zaštitu podataka, odnosno da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i pravo na sudsku zaštitu.

PORED TOGA, MOŽETE DA SE USPROTIVITE OBRADI PODATAKA IZ RAZLOGA KOJI PROSTIČU IZ VAŠE KONKRETNE SITUACIJE, ODNOSNO IMATE PRAVO DA PODNESETE PRIGOVOR PROTIV KONKRETNE OBRADE VAŠIH LIČNIH PODATAKA I PRAVO NA PREKID NJIHOVE OBRADE, UKOLIKO SE OBRADA VAŠIH LIČNIH PODATAKA ZASNIVA NA ČL. 12. ST. 1. TAČKA 5. ILI TAČKA 6. ZAKONA O LIČNIM PODACIMA.

Ako ste dali saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, možete da je povučete u svakom trenutku za ubuduće. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je vršena pre povlačenja.

Da biste ostvarili vaša gore-navedena prava, kao i ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa ovom Politikom privatnosti, uključujući i u vezi sa pitanjem preduzetih mera zaštite u slučaju transfera vaših ličnih podataka van Republike Srbije, možete da nam pošaljete dopis na našu adresu (navedenu na prvoj strani ove Politike privatnosti) ili imejl na našu imejl adresu (takođe navedenu na prvoj strani ove Politike privatnosti). 

Što se tiče obrade ličnih podataka od strane servisa Site-Insights, Facebook ima svojstvo zajedničke tačke za kontakt i zadužen je za dalje postupanje u vezi sa ostvarivanjem gore- pomenutih prava. 

6 Izmene ove Politike privatnosti

Poslednja verzija ove Politike privatnosti je od [uneti odgovarajući datum] 2021. godine.

Razvoj naše fan stranice može da utiče na način na koji rukujemo ličnim podacima. Zadržavamo pravo da izmenimo ovu Politiku privatnosti u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka. Zbog toga preporučujemo da povremeno posetite našu fan stranicu kako biste bili obavešteni o mogućim ažuriranjima naše Politike privatnosti.