Gliss – OPŠTA PRAVILA KREATIVNOG KONKURSA

PRAVILA KREATIVNOG KONKURSA

Član 1: ORGANIZATOR

Kreativni konkurs priređuje i organizuje Henkel Srbija d.o.o. Beograd (dalje: „Henkel“), u daljem tekstu Organizator.

Član 2: TRAJANJE, SVRHA I MESTO SPROVOĐENJA KONKURSA

Sve što je potrebno uraditi:

  1. Kupi bilo koji Gliss ili Gliss Color proizvod u nekoj od dm drogerija
  2. Sačuvaj račun kao dokaz o kupovini
  3. Na e-mail glisskonkurs@henkel.com pošalji kreativni odgovor na pitanje: „Kako ti brineš o svojoj kosi?”

Najkreativnije odgovore ćemo nagraditi sa 1 x Philips Lumea IPL BRI957/00, 1 x Philips SenseIQ fen za kosu, 5 x Philips SenseIQ Autocurler, 5 x Philips HP8374/00 pegla za kosu.

Pravilnik kreativnog konkursa dostupan je na sledećem linku. Aktivacija se odnosi samo na punoletne stanovnike Republike Srbije. U obzir će se uzimati samo autorski odgovori.

Kreativni konkurs traje u periodu od 01.03 – 31.03.2023. i zato požuri po svoje omiljene Gliss proizvode i podeli sa nama kao ti brineš o svojoj kosi.

Sprovodi se u svrhu promocije Gliss brenda, na teritoriji Republike Srbije.
Kreativni konkurs traje u periodu 01.03 – 31.03.2023.

Član 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagrade:

  • 1 x Philips Lumea IPL BRI957/00
  • 1 x Philips SenseIQ fen za kosu
  • 5 x Philips SenseIQ Autocurler
  • 5 x Philips HP8374/00 pegla za kosu

Član 4: PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učestvovanja u kreativnom konkursu imaju sve fizičke osobe starije od 15 godina sa prebivalištem u Republici Srbiji, osim radnika organizatora Henkela, članova žirija kao i članova njihove uže porodice (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća).

Član 5: KAKO UČESTVOVATI U KREATIVNOM KONKURSU

U periodu trajanja konkursa zadatak korisnika biće da na e-mail glisskonkurs@henkel.com pošalju kreativan odgovor na pitanje „Kako ti brineš o svojoj kosi?“. Najkreativnije će Organizator nagraditi. Stručni žiri, koji čine zaposleni u Henkela, izabraće 12 najkreativnijih odgovora na temu „Kako ti brineš o svojoj kosi?“ i nagraditi ih sa 1 x Philips Lumea IPL BRI957/00, 1 x Philips SenseIQ fen za kosu, 5 x Philips SenseIQ Autocurler, 5 x Philips HP8374/00 pegla za kosu.

Učestvovanjem u ovom kreativnom konkursu, učesnici prihvataju ova Pravila.

Član 6: ODABIR DOBITNIKA

Izbor dobitnika se vrši po principu najkreativnijeg odgovora, kako je navedeno u članu 6 iznad. Henkel će podeliti ukupno 12 nagrada. Pobednici će biti kontaktirani od strane Organizatora, a najkasnije 96 sati od završetka konkursa.

Član 7: KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik će biti pozvan da u roku od tri dana Organizatoru dostavi podatke za dostavu nagrade. Nagrada će se poslati putem pošte ili kurirske službe. Rok za dostavu nagrade je 90 dana od dana kada je dobitnik poslao adresu. Za više informacija o načinu na koji Organizator obrađuje lične podatke, pogledajte odeljak „Lični podaci“  ispod.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitnicima.

Organizator se ni pod kojim uslovima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promene, smetnje, prekide ili zabrane nastale zbog državnih praznika, vanrednog stanja ili drugih okolnosti koje mogu uticati na dostupnost, vreme isporuke, ili uživanje nagrada, odnosno na transport/slanje nagrade. Organizator neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obaveza proizilazi iz razloga više sile niti ukoliko dostavljanje nagrade nije bilo moguće jer su podaci koje je dobitnik ostavio/la netačni.

Član 8: LIČNI PODACI

Rukovalac podacima koje učesnici dostave tokom kreativnog konkursa je Organizator.

Lične podatke koje učesnik dostavi Organizatoru u skladu sa članom 8, Organizator će obrađivati isključivo u svrhu odabira dobitnika i nakon toga, slanja nagrada dobitnicima, i to u skladu sa ovim Pravilima konkursa. Dobitnici će biti istaknuti na stranici www.henkel.rs

Organizator će, nakon slanja nagrada dobitnicima, a najkasnije u roku od 3 meseca od dana pisanog dokaza o prijemu nagrade, izbrisati i lične podatke dobitnika.

Dostavljanje ličnih podataka je dobrovoljno. Lični podaci učesnika će biti obrađivani isključivo u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka, u svrhu naznačenu iznad i u meri i za vreme koje je neophodno. 

Dobitnik prihvata da korišćenje nekog od navedenih prava za posledicu može imati nemogućnost preuzimanja nagrade osvojene u kreativnom konkursu. Lični podaci dobitnika mogu biti ustupljeni trećim licima - kurirskim službama koje će dobitnicima kreativnog konkursa dostavljati nagrade.

Za više informacija o načinu na koji Organizator obrađuje lične podatke, pogledajte Pravila privatnosti.

Član 9: MALOLETNI UČESNICI U KREATIVNOM KONKURSU

Maloletnici sa navršenih 15 godina, imaju pravo da učestvuju u kreativnom konkursu u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade maloletnik, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je na osnovu zakona ili odluke državnog organa dužna da se stara o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski, odnosno starateljski odnos.

Član 10: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Član 11: MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG KONKURSA

Kreativni konkurs može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći, što uključuje, bez ograničenja, štrajkove, ratne ili terorističke akte, vanredna stanja, građanske ili vojne smetnje, nuklearne ili prirodne katastrofe ili pandemije, te prekide, gubitak ili neispravnost uslužnih programa, komunikacija ili računarskih (softverskih i hardverskih) usluga. Učesnici će o prekidu kreativnog konkursa biti obavešteni putem službene stranice Organizatora.