Henkel Srbija Pravilnik Facebook

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa “Postani Henkel amabasador” je Henkel Srbija d.o.o, Bulevar Oslobođenja 383, 11040 Beograd, Srbija, PIB: 100472093, MB: 07102160 - u daljem tekstu Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, SVRHA I MESTO ODRŽAVANJA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs pod nazivom “Postani Henkel ambasador” održava se na Facebook stranici Henkel-a u cilju promocije Henkel brenda. Nagradni konkurs na stranicama Organizatora traje od ponedeljka, 24. januara 2022. godine do nedelje, 30. januara 2022. godine sa završetkom u 17:00 časova, uključujući oba datuma, radi nagrađivanja lojalnosti korisnika. Pobednici konkursa biće izabrani i obavešteni o preuzimanju nagrade najkasnije do ponedeljka 31. januara 2022. u 17 časova. Pravila konkursa će biti objavljena na zvaničnoj stranici Organizatora.

Pre nego što uzme učešće u konkursu, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u Pravilima konkursa.

3. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU

Na zvaničnoj Facebook stranici Organizatora, u okviru posta namenjenog nagradnom konkursu, učesnicima će biti postavljen zadatak da u polju namenjenom za komentare objave napišu svoj omiljeni trik za čišćenje. Od učesnika se očekuje da na što zanimljiviji način odgovore na postavljeni zadatak. Žiri će razmatrati sve odgovore koje ispunjavaju kriterijume i proglasiti pobednika isključivo na osnovu kreativnosti/zanimljivosti.

Broj lajkova na komentare koji učestvuju u konkursu neće biti uzet u obzir od strane žirija, pri izboru dobitnika. Dobitnici će biti kontaktirani putem direktne poruke, na ličnom Facebook profilu uz informacije o primopredaji nagrade. Organizator zadržava pravo da, ukoliko bude potrebno, objavi pobednički odgovor i ime dobitnika na zvaničnoj Henkel Facebook stranici.

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

su stariji od 18 godina

su državljani Srbije i imaju prebivalište u Srbiji

su saglasni sa pravilima ovog konkursa

koji imaju registrovan profil na Facebook društvenoj mreži

prate Henkel “Ask Team Clean RS” Facebook stranicu

pristaju da Organizator prikupljene odgovore koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;

pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;

Svi koji ispunjavanju gore navedene uslove imaju pravo učešća u nagradnom konkursu, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji nagradne igre, kao i članova njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

Komentar se mora postaviti sa privatnog naloga, nije dozvoljeno postavljati sa lažnih (nevažećih) naloga. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradnog konkursa i njihovi komentari će biti obrisani.

Odgovori postavljeni od nedelje, 30. januara nakon 17:00 časova, zatim oni koji ne odgovaraju zadatoj temi, koji su poslati u Inbox Ask Team Clean FB stranice ili na bilo kojoj drugoj objavi sem objave namenjene nagradnom konkursu, kao i odgovori koji nisu autorskog tipa, neće biti razmatrani od strane stručnog žirija.

4. NAGRADE

3 najkreativnija odgovora na društvenoj mreži Instagram osvajaju:

  1. mesto: Henkel paket proizvoda
  2. mesto: Henkel paket proizvoda
  3. mesto: Henkel paket proizvoda

5. USLOVI ZA PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnik je u obavezi da u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, Henkel-u odgovori na istu i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom roku (24 časa) ne obavesti Henkel o prihvatanju nagrade, gubi pravo na dobijenu nagradu i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima.

Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa opštim aktima organizatora konkursa u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici konkursa se izričito slažu da organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ovog konkursa.

6. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.

Ukoliko dobitnik nije sa teritorije Beograda, dužan je da po svoju nagradu dođe na naznačeno mesto u Beogradu ili će mu nagrada biti isporučena na kućnu adresu. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni pravilnik.

Opšte odredbe:

Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja na konkursu učestvuje. Kompanija Facebook (kao i Instagram) ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa može da se koristi na internet stranici koju je postavio Organizator kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, Instagram i dr,), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci ime i prezime, adresa stanovanja broj telefona prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ove akcije.

Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da Organizator pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve grafike i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti).

Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

Shodno Zakonu o Zaštiti podataka o ličnosti, podaci nagrađenih (na Facebook-u i Instagramu) se čuvaju u bazi Organizatora onoliko dana koliko je potrebno da se nagrada isporuči, a najviše 30 dana nakon čega će biti automatski izbrisani.

7. VANREDNA SITUACIJA

Usled novonastale situacije sa virusom korona (Covid19), organizator zadržava mogućnost kašnjenja pošiljke sa poklonima.Beograd, 24. januar 2022.