Ivanov karijerni put

Po čemu je Henkel zaista jedinstven?
Henkel vam pruža priliku da zaista budete kovač svoje karijere. Moja najveća profesionalna ambicija bila je da izgradim međunarodnu karijeru, pa sam, po dolasku u Henkel, bio veoma uzbuđen jer je postojalo toliko mogućnosti za to. Ako držite svoju karijeru u svojim rukama, Henkel vam pruža svu potrebnu podršku da postanete profesionalac kakav želite da budete.

U Henkelu ste imali priliku da upoznate pet različitih zemalja. Kako je Henkel podržao razvoj vaše karijere?
Henkel ima fantastičan razvojni ekosistem sastavljen od lidera, mentora i kolega zaista spremnih na saradnju. Imate pristup sveobuhvatnim obukama i puno prilika za učenje kroz rad. Te izuzetne mogućnosti za transformativni razvoj podržavale su me prilikom svakog premeštaja u inostranstvo. Ne mogu da se setim nijednog trenutka kad nisam imao izuzetnu podršku kompanije.

U čemu je najveća razlika između Evrope i Latinske Amerike kada je reč o ljudskim resursima?
Teško je odlučiti se za samo jednu! Ima više razlika, a neke su i veoma smešne! Imam puno priča o različitim situacijama kada sam u okviru uloge u ljudskim resursima morao da se bavim kulturološkim razlikama. Svaki put sam iz toga naučio nešto o interesantnim praksama, propisima, politikama i opštem načinu rada u ljudskim resursima. Osim toga, imao sam priliku i da sa drugima razmenjujem prakse iz svog regiona. Uopšteno posmatrano, rekao bih da je najinteresantnija stvar koju sam naučio to da postoje razlike u stavovima o temama kao što su stabilnost zaposlenja, timski rad, ravnoteža između posla i privatnog života i produktivnost.

Koji korak je najviše uticao na vaš sopstveni razvoj?
Kad imate međunarodnu karijeru, svaki premeštaj ima veliki uticaj na vas. Privikavanje na novo okruženje, jezik, kulturu i različite ljude vas sasvim izbaci iz zone komfora. Sve to vam pruža priliku da pokažete svoju fleksibilnost i prilagodljivost i veoma vas obogaćuje kao čoveka. Kad bih morao da izaberem jedno iskustvo iz kog sam najviše naučio o sebi, to bi definitivno bio premeštaj u Nemačku!