16.01.2019.  Dizeldorf / Njemačka

Zajednička posvećenost crikularnoj ekonomiji

Henkel je jedan od osnivača novog globalnog Saveza za uklanjanje plastičnog opada

Globalni izazovi zahtevaju globalna rešenja - zbog toga je danas skoro 30 kompanija iz lanca vrednosti za plastiku i robu široke potrošnje pokrenulo novi „Savez za uklanjanje plastičnog opada“ (“Alliance to End Plastic Waste”). Savez će se baviti unapređenjem rešenja kojima će se smanjiti i upravljati plastičnim otpadom. Takođe će promovisati rešenja za korišćenu plastiku kako bi se podstakla kružna ekonomija. Oslanjajući se na svoje postojeće napore za održivost i svoju posvećenost kružnoj ekonomiji, Henkel se pridružio Savezu kao jedan od osnivača.

„Kao globalna kompanija za proizvodnju robe široke potrošnje, mi u Henkelu želimo da doprinesemo uklanjanju plastičnog otpada. Razvijanje održivih rešenja za ovaj izazov će biti moguće samo kroz angažman i saradnju u čitavom lancu vrednosti - od dobavljača, trgovinskih partnera, potrošača i organizacija do vlada,” rekao je Hans van Bajlen, generalni direktor Henkela i predsednik Nemačke hemijske asocijacije VCI.

Posvećenost preko plastičnog lanca vrednosti

Savez je izdvojio više od milijarde američkih dolara sa ciljem da u narednih pet godina uloži 1.5 milijardi američkih dolara kako bi pomogao da se plastični otpad ukloni iz životne sredine. Članovi Saveza su proizvođači hemikalija i plastike, kompanije za robu široke potrošnje, trgovci na malo, konvertori i kompanije za upravljanje otpadom - oni predstavljaju niz kompanija koje proizvode, koriste, prodaju, prerađuju, sakupljaju i recikliraju plastiku. Savez sarađuje sa Svetskim poslovnim savetom za održivi razvoj kao osnivačkim strateškim partnerom.

Globalni Savez ima misiju da unapredi rešenja za eliminisanje plastičnog otpada u okruženju, posebno u okeanu. Stoga će se razvijati i izvršavati projekti sponzorisani od strane Saveza, zajedno sa pojedinačnim investicijama koje su usmerene na kompanije i koje pokreću napredak u četiri ključne oblasti:

  • Razvoj infrastrukture za prikupljanje i upravljanje otpadom kao i podsticanje recikliranja
  • Inovacije za unapređenje i proširivanje novih tehnologija, koje olakšavaju recikliranje i omogućavaju ponovnu upotrebu
  • Edukacija i angažovanje vlada, kompanija i organizacija za pokretanje akcije.
    Čišćenje koncentrisanih područja plastičnog otpada u okruženju, posebno glavnih puteva otpada kao što su reke, koje nose otpad sa kopna u okean.

Jačanje napora kompanije Henkel za održivo pakovanje

„Naša odluka da postanemo član-osnivač Saveza pojačava našu posvećenost promovisanju kružnog lanca vrednosti za plastiku, što dokazuju naša strategija i ambiciozni ciljevi za održivo pakovanje“, kaže Hans van Bajlen.

Do 2025. godine, 100% Henkelovih pakovanja će moći da se reciklira, ponovo koristiti ili kompostira*. Istovremeno, kompanija namerava da koristi 35 procenata reciklirane plastike za svoje proizvode široke potrošnje u Evropi. Kako bi pokrenuo napredak prema kružnom lancu vrednosti za plastiku, Henkel sledi sveobuhvatan pristup.

Henkel je uključen u nekoliko međusektorskih inicijativa za pokretanje inovacija u razvoju ambalaže i pronalaženje efektivnih rešenja koja se u velikoj meri mogu implementirati. Kompanija je članica Nove plastične ekonomije (NPEC), inicijative koju vodi Fondacija Ellen MacArthur koja okuplja ključne interesne strane kako bi redizajnirali budućnost plastike. NPEC ima za cilj da pokrene sistem korišćenja plastike zasnovan na principima “cirkularne ekonomije”.

Prilikom razvoja održivih rešenja za ambalažu svojih proizvoda, Henkel blisko sarađuje sa partnerima duž lanca vrednosti. Pored sopstvenih inovacija, Henkel je nedavno uložio 5 miliona britanskih funti u fond Circularity Capital kako bi dalje promovisao kružnu ekonomiju.

Henkel takođe podržava različite organizacije i inicijative koje podstiču napredak u poboljšanju infrastrukture za reciklažu, što omogućava kružnu ekonomiju. Od 2017. godine, Plastična banka je važan strateški partner za Henkel. Plastična banka kao socijalno preduzeće nudi rešenja za ekološke probleme plastičnog otpada i društvene izazove poput siromaštva i nedostatka mogućnosti za zapošljavanje. Lokalne zajednice mogu prikupljeni plastični otpad zameniti za novac, robu ili usluge. Na ovaj način se stvara vrednost od plastike, a ona ne završava u vodenim tokovima ili okeanima. Henkel je već uspešno integrisao ovu takozvanu Socijalnu plastiku u odabranu ambalažu.

Napredak ka održivosti u pakovanju će biti moguć samo ako zainteresovane strane iz svih faza lanca vrednosti ambalaže rade zajedno. Zbog toga Henkel takođe pokreće inicijative za podizanje svesti kupaca i potrošača o potrebi da se resursi kao što su plastika koriste odgovorno, kako bi se omogućilo stvaranje zatvorenog kruga za plastiku. Stoga je kompanija sebi postavila cilj da više od milijardu potrošača informiše o značaju recikliranja.

* isključujući proizvode za lepljenje gde ostaci mogu da utiču na mogućnost recikliranja


Više informacija o „Savezu za uklanjanje plastičnog opada“ nalazi se na:
endplasticwaste.org.

Više o Henkelovoj strategiji o pakovanjima i ciljevima nalazi se na:
henkel.com/sustainability/positions/packaging.