21.02.2019.  Dizeldorf / Njemačka

Izveštaj o održivosti za 2018. godinu

Henkel nastavlja dalji napredak u održivosti

  • Globalni fokus na efikasnom korišćenju resursa
  • Aktivan doprinos zaštiti klime
  • Sveobuhvatna posvećenost cirkularnoj ekonomiji za plastiku i održivu ambalažu
  • Vodeće pozicije na međunarodnim indeksima i listama

Henkel je nastavio da ostvaruje napredak u primeni svoje strategije održivosti prošle godine. Plastika je bila jedna od ključnih tema u fokusu, i kompanija je težila ambicioznim ciljevima za ambalažu, kako bi pokretala napredak ka razvijanju održive, cirkularne ekonomije.

"Održivost je glavni prioritet za Henkel već duže vreme. Danas je 28. put da izveštavamo o napretku koji smo ostvarili na našem putu smanjivanja upotrebe resursa uz stvaranje veće vrednosti. Uspeli smo da uspešno pokrenemo mnoge projekte, inicijative i aktivnosti, što je podržano odličnom saradnjom sa našim partnerima," rekla je Katrin Menges, potpredsednik sektora za ljudske resurse i predsednica Henkel-ovog Odbora za održivost.

Stvaranje dodatne vrednosti

Da bi se doprinelo održivom razvoju, Henkel do 2030. godine želi da stvori više vrednosti za svoje kupce i potrošače, za zajednice u kojima posluje i za samu kompaniju - uz smanjenje svog ekološkog otiska u isto vreme. U ovom kontekstu, Henkel aktivno podržava primenu “17 održivih ciljeva razvoja (17 Sustainable Development Goals)”koje su usvojene od strane Ujedinjenih Nacija 2015. godine.

Prošle godine je Henkel ostvario sledeće rezultate u vezi sa svojim srednjoročnim ciljevima za 2020. (bazna godina - 2010.):

  • Smanjena emisija CO2 po toni proizvoda: -25 posto
  • Manje generisanje otpada po toni proizvoda: -29 posto
  • Smanjena potrošnja vode po toni proizvoda: -24 posto
  • Veća neto prodaja po toni proizvoda: +6 posto
  • Bezbednije na milion radnih sati: +17 posto

Sveukupno, kompanija je povećala svoju ukupnu efikasnost za 43 procenta u poređenju sa baznom 2010. Godinom, zahvaljujući aktivnostima u svim regionima širom sveta u kojima posluje. Henkel teži da poveća svoju efikasnost korišćenja resursa za 75 procenata do 2020. godine.

Aktivan doprinos zaštiti klime

U okviru Pariskog sporazuma o klimatskim promenama, Henkel želi da aktivno doprinese cilju ograničavanja globalnog zagrevanja na daleko ispod dva stepena Celzijusa. U početku, kompanija će težiti da smanji karbonski otisak svoje proizvodnje za 75 procenata do 2030. godine. Henkel takođe teži da dobije 100 odsto struje koju koristi u proizvodnji iz obnovljivih izvora do 2030. godine. Istovremeno, kompanija želi da iskoristi potencijal svojih brendova i tehnologija: Henkel ima za cilj da pomogne svojim kupcima i potrošačima da uštede 50 miliona tona CO2 do 2020.

Posvećenost održivoj ambalaži i cirkularnoj ekonomiji

Što se tiče razvoja ambalaže, Henkel se fokusira na smanjivanje i ponovnu upotrebu ambalažnog materijala, kao i povećano korišćenje recikliranih materijala. Kao deo svoje nove strategije o ambalaži, kompanija je postavila sebi cilj da 100 odsto ambalaže koju koristi bude pogodna za recikliranje, ponovo upotrebljiva ili razgradiva do 2025. godine. Henkel takođe želi da koristi 35 procenata reciklirane plastike za pakovanje svojih proizvoda u Evropi do 2025. godine. Do kraja 2018. godine, postignuto je skoro 10%.

Henkel radi zajedno sa svojim partnerima duž celog lanca vrednosti da bi ostvario napredak u cirkularnoj ekonomiji. Jedan primer predstavlja saradnja sa Bankom plastike, socijalnim preduzećem koje teži da zaustavi plastični otpad u okeanima i da istovremeno pruži mogućnosti siromašnim ljudima. U tri centra za sakupljanje na Haitiju koji su sagrađeni u saradnji sa Henkelom, ukupno je sakupljeno oko 63 tone plastike, koje su razvrstane i onda uvedene u lanac vrednosti. Henkel je već koristio ovu Socijalnu plastiku® u 25.000 boca deterdženta za veš i sredstava za čišćenje domaćinstva. Kompanija nastavlja sa svojom posvećenošću tokom ove godine: Henkel je član osnivač globalnog Saveza za zaustavljanje plastičnog otpada.

50.000 zaposlenih su ambasadori održivosti

"Posvećenost naših zaposlenih je odlučujući faktor u Henkelovom uspešnom razvoju u oblasti održivosti," rekla je Katrin Menges. "Oko 50.000 naših zaposlenih je prošlo obuku za ambasadora održivosti u poslednjih par godina. Oni koriste svoje znanje u razgovoru sa kolegama i kupcima, kao i u mnogim projektima u lokalnim zajednicama, školama i univerzitetima."

Potvrđena vodeća pozicija na indeksima i listama

Henkelov učinak održivosti je još jednom potvrđen od strane nezavisnih stručnjaka, rejting agencija i tržišta kapitala u 2018. godini. Kompanija je uključena na FTSE4Good etički indeks 18. godinu za redom, i našla se na još nekoliko indeksa (ECPI, Ethibel indeksi održivosti, Euronext Vigeo Eiris indeksi, Global Challenges Index, MSCI ESG Leaders i SRI indeksi, kao i STOXX Global ESG Leaders indeksi). Henkel je prepoznat kao lider u svom sektoru na listama EcoVadis-a, Oekom Research-a i Sustainalytics-a. Tokom 2018. godine, Henkel je takođe postao prva nemačka kompanija koja je zaključila “zeleni kredit”, što je kreditna linija u iznosu od 1,5 milijardi evra sa rokovima koji su povezani sa učinkom održivosti.