21.02.2019.  Dizeldorf / Njemačka

Henkel ostvario profitabilan rast u fiskalnoj 2018. godini

Henkel ostvario dobar organski rast prodaje sa visokom zaradom, profitabilnošću i protokom novca

  • Prodaja na 19,9 milijardi evra: negativni devizni efekti su uticali u iznosu od 1,1 milijardi evra; organski rast +2,4%
  • Rast operativnog profita (EBIT)1: +1,0% na 3,5 milijardi evra
  • Dalje poboljšanje EBIT marže1: +30 baznih poena na 17,6%
  • Prihod po prioritetnoj akciji (EPS)1: +2,7% na 6,01 evra, sa stabilnim kursom od +7%
  • Jak rast protoka slobodnog novca: +12,7% na 1,9 milijardi evra
  • Rekordna isplata dividende2: +3,4% na 1,85 evra po prioritetnoj akciji
  • Veoma dobar napredak u primeni strateških prioriteta
  • Inicijative rasta naglašavaju posvećenost profitabilnom rastu

"Nastavili smo da ostvarujemo profitabilan rast za Henkel tokom 2018. godine. Postigli smo dobar organski rast sa novim rekordima u zaradi i profitabilnosti. Takođe smo značajno povećali protok slobodnog novca. U isto vreme, suočili smo se sa značajnim negativnim efektima kursnih razlika, kao i povećanim cenama sirovina. Na sveukupan dobar poslovni učinak najviše su uticali naši uspešni brendovi i inovativne tehnologije, koji su vodeći na veoma privlačnim tržištima i u različitim kategorijama. Na naš profitabilni rast su takođe uticale akvizicije u različitim sektorima. Očuvali smo našu jaku disciplinu potrošnje i kontinuirano smo poboljšavali našu efikasnost,” rekao je generalni direktor Henkel-a, Hans van Bajlen.

"Ostvarili smo značajan napredak u izvršavanju naših strateških prioriteta do 2020. i nadalje. Uspešno smo primenili ključne strateške inicijative i dodatno unapredili našu konkurentnost. Da bismo iskoristili prilike za rast, prvenstveno u našem poslovanju sektora robe široke potrošnje, i da bismo dodatno ubrzali digitalnu transformaciju naše kompanije, u januaru smo najavili da ćemo povećati ulaganja za oko 300 miliona evra godišnje od 2019. pa nadalje", rekao je Hans Van Bajlen.

Izgledi u 2019. godini

Odražavajući povećani rast investicija od 2019. pa nadalje, Henkel očekuje organski rast prodaje od 2 do 4 procenta tokom tekuće fiskalne godine. Za prilagođenu EBIT maržu, Henkel očekuje raspon od 16 do 17 odsto i usklađen razvoj EPS-a za srednji jednocifren procenat manji od prethodne godine prema stalnom kursu.

Rezultati prodaje i zarade u 2018.

Nominalno, prodaja tokom fiskalne 2018. je blago opala za 0,6 procenata na 19,9 milijardi evra. Devizna kretanja su imala uopšteno negativan efekat od oko 1,1 milijardi evra ili -5,4 odsto na prodaju. Usklađeno sa efektima deviznog kursa, prodaja je porasla za 4,8 odsto. Akvizicije i divesticije su činile 2,4 odsto rasta prodaje. Organska prodaja, ne računajući uticaj deviznog kursa i akvizicije/divesticije, je ostvarila dobar rast od 2,4%. Prilagođen operativni profit (EBIT) je porastao za 1,0 odsto na 3,5 milijardi evra što je novi rekord za Henkel. Prilagođena profitna stopa (EBIT) je povećana za 0.3 procentna poena na 17,6 odsto. Ovo je takođe novi rekord za kompaniju.

Finansijski rezultat je iznosio -65 miliona evra, posle -67 miliona evra3 u fiskalnoj 2017. Prilagođeni prihodi po prioritetnoj akciji (EPS) su porasli za 2,7 odsto sa 5,85 na 6,01 evra. Pri stalnom kursu, EPS rast je dostigao 7 odsto. Neto obrtni kapital kao procenat prodaje je dostigao 5,1 odsto, pokazujući dobar rast tokom godine, pogotovo tokom druge polovine, skoro dostižući nivo u prošlogodišnjem periodu (4,8 odsto).

Učinak poslovnih sektora

Poslovna jedinica Adhezivi Tehnologije je postigla snažan organski rast prodaje od 4,0 odsto. Organska prodaja u poslovnoj jedinici Beauty Care je bila za 0.7 odsto manja nego prethodne godine. Poslovna jedinica Deterdženti i kućna hemija je ostvarila dobar rast organske prodaje od 1,9 odsto.

Veoma dobar napredak i u primeni strategije tokom 2018

"Mi težimo jasnoj dugoročnoj strategiji za Henkel, hoćemo da stvorimo održivi profitabilni rast. Sa Henkel „Strategijom 2020+“ smo definisali četiri strateška prioriteta za 2020. i nadalje: pokretati rast, ubrzati digitalizaciju, povećati agilnost i finansirati rast. Tokom prethodne dve godine, ostvarili smo veoma dobar napredak i uspešno smo primenili ključne strateške inicijative", rekao je Hans van Bajlen.


Ove informacije sadrže izjave koje se odnose na budućnost, zasnovane su na trenutnim procenama i predviđanjma rukovodstva kompanije Henkel AG & Co. KGaA. Izjave koje se odnose na budućnost se odlikuju rečima poput "očekivati", "nameravati", "planirati", "predviđati", "procenjivati" i sličnim terminima. Takvim izjavama se ne garantuje da će se takva očekivanja ostvariti. Budući učinci i rezultati koje će Henkel AG & Co. KGaA i njegova povezana društva stvarno ostvariti zavisi od više rizika i neizvesnosti, i stoga se mogu razlikovati materijalno od izjava koje se odnose na budućnost. Mnogi od ovih faktora su van Henkelove kontrole i ne mogu se precizno predvideti, poput budućeg privrednog ambijenta, radnji rivala i drugih uključenih u tržište. Henkel ne planira niti se obavezuje da ažurira bilo koju izjavu koja se odnosi na budućnost.

1 Usklađeno za jednokratne naplate/dobitke i troškove restrukturiranja
2 Predlog za akcionare za godišnji sastanak skupštine dana 08.04.2019.
3 Izmenjeni su prošlogodišnji podaci (uglavnom zbog promena računovodstvenih politika u skladu s MSFI)