07.05.2019.  Dizeldorf / Njemačka

Henkel potvrđuje izglede za fiskalnu 2019. godinu

Henkel je zabeležio pozitivan rast prodaje u prvom kvartalu

  • Prodaja je porasla za 2,8% na 4.969 milijardi evra, uz organski rast od +0,7%
  • Operativni profit (EBIT)* iznosio je 795 miliona evra (-5,6%)
  • EBIT marža* bila je 16,0% (-140 baznih poena)
  • Korigovani prinos po prioritetnoj akciji* dostigao je 1,34 evra, -6,3% po stalnom kursu.
  • Snažan razvoj protoka slobodnog novca: 523 miliona evra
  • Investicije u rast i pojačana konkurentnost

„Uprkos sve težem tržišnom okruženju, Henkel je zabeležio pozitivan rast prodaje u prvom kvartalu, gledano i organski i nominalno. Na nivou grupe, prilagođena EBIT marža i prilagođeni korigovani iznos po prioritetnoj akciji bili su u granicama naših prognoza za celu fiskalnu godinu“, rekao je generalni direktor kompanije Henkel Hans Van Bajlen.

Na početku godine, Henkel je najavio da će povećati investicije u rast, sa ciljem da iskoristi dodatne prilike za rast, uglavnom u svojim poslovima u vezi sa robom široke potrošnje, kao i da će dodatno ubrzati digitalnu transformaciju. Henkel takođe uvodi niz mera koje će dodatno povećati konkurentnost njegovih brendova.

Izgledi za 2019. godinu su potvrđeni

„Potvrđujemo izglede za celu fiskalnu godinu“, rekao je Hans Van Bajlen. „Očekujemo rast organske prodaje između 2 i 4 odsto u ovoj fiskalnoj godini. Što se tiče prilagođene EBIT marže, očekujemo opseg od 16 do 17 odsto, dok za prilagođeni korigovani iznos po prioritetnoj akciji očekujemo da bude u srednjim jednocifrenim brojkama, manje od prethodne godine pri stalnom kursu.“

Rezultati prodaje i zarade za prvi kvartal 2019. godine

Prodaja u prvom kvartalu 2019. godine porasla nominalno za 2,8 odsto na 4.969 milijardi evra. Organska prodaja, koja ne uključuje uticaj kursnih efekata i akvizicija/prodaje imovine, zabeležila je rast od 0,7 odsto. Doprinos od akvizicija i prodaje imovine iznosio je 0,6 odsto. Kurs je imao pozitivan uticaj od 1,5 procenta na prodaju. Prilagođeni operativni profit (EBIT) dostigao je 795 miliona evra, 5,6 odsto ispod nivoa iz prvog kvartala 2018. godine (842 miliona evra). Prilagođeni prihod od prodaje (EBIT marža) bio je 16,0%, što je 1,4 procentualna poena ispod prošlogodišnjeg nivoa. Prilagođeni prinos po prioritetnoj akciji smanjen je 6,3% sa 1,43 evra u prvom kvartalu 2018. godine na 1,34 evra u prvom kvartalu 2019. Ako se uzme u obzir konstantan kurs, prinos po akcijama je takođe bio -6,3 procenta. Sa 6,6%, neto obrtni kapital kao procenat prodaje bio je iznad nivoa iz prvog kvartala 2018. (6,2 odsto). Slobodan gotovinski tok iznosio je 523 miliona evra u prvom kvartalu 2019. godine i bio je značajno veći nego u istom periodu prethodne godine (22 miliona evra). Ovaj rezultat je dokaz posebne sposobnosti kompanije da proizvede slobodan tok gotovine. Na datum 31. mart 2019. godine, Henkelova neto finansijska pozicija iznosila je -2.478 milijardi evra (31. decembra 2018: -2.895 miliona evra).

Učinak poslovnih sektora

U poslovnoj jedinici Adhezivi Tehnologije, prodaja je imala organski pad od 0,8%, prvenstveno zbog usporenja u sektorima elektronike i auto industrije. Prodaja u poslovnoj jedinici Beauty Care imala je organski pad od 2,2 odsto u odnosu na isti kvartal u prošloj godini, primarno zbog slabog učinka maloprodaje u zapadnoj Evropi i Kini. Poslovna jedinica Deterdženti i kućna hemija imala je vrlo dobar rast organske prodaje od 4,7 odsto, zahvaljujući pozitivnim uticajima uspešnog lansiranja novih proizvoda i inovacija na ključnim tržištima.


* Prilagođeno jednokratnim troškovima/dobicima i troškovima restrukturiranja.

Ove informacije sadrže izjave koje se odnose na budućnost zasnovane na trenutnim procenama i predviđanjma rukovodstva komanije Henkel AG & Co. KGaA. Izjave koje se odnose na budućnost se odlikuju rečima poput "očekivati", "nameravati", "planirati", "predviđati", "procenjivati", i sličnim terminima. Takvim izjavama se ne garantuje da će se takva očekivanja ostvariti. Budući učinci i rezultati koje će Henkel AG & Co. KGaA i njegova povezana društva stvarno ostvariti zavisi od više rizika i neizvesnosti, i stoga se mogu razlikovati materijalno od izjava koje se odnose na budućnost. Mnogi od ovih faktora su van Henkelove kontrole i ne mogu se precizno predvideti, poput budućeg privrednog ambijenta i radnji konkurenata i drugih učesnika tržišta.. Henkel ne planira niti se obavezuje da ažurira bilo koju izjavu koja se odnosi na budućnost.

Ovaj dokument uključuje dodatne finansijske mere - koje nisu jasno definisane u primenjivom okviru finansijskog izveštavanja - koje su ili mogu biti alternative merama učinaka (nisu mere opšteprihvaćenih računovodstvenih načela). Ove dodatne finansijske mere ne bi trebalo posmatrati izolovane ili kao alternative merama Henkel-ove neto imovine i finansijskih pozicija ili rezultata poslovanja kao što su prikazani u skladu sa primenjivim okvirom finansijskog izveštavanja u svojim konsolidovanim finansijskim izveštajima.  Druge kompanije koje izveštavaju ili opisuju slično naslovljene alternativne mere učinaka bi mogle da ih računaju drugačije.

Ovaj dokument je izdat isključivo u svrhe obaveštenja i nije namenjen da služi kao savet za ulaganje ili ponuda za prodaju, ili potraživanje ponude za kupovinu bilo kojih hartija od vrednosti.