14.11.2019.  Diseldorf / Njemačka

Henkel potvrdio smernice za fiskalnu 2019. godinu

Raznolik učinak u sve izazovnijem tržišnom okruženju

  • Poslovna jedinica Adhezivi Tehnologije ostvarila je stabilan učinak
  • Učinak Beauty Care-a niži od prošlogodišnjeg
  • Deterdženti i kućna hemija ostvaruju dobar razvoj poslovanja
  • Grupna prodaja porasla za 0,8 odsto, na 5.077 milijardi evra, organski: -0,3 odsto
  • Ostvarena EBIT* marža 16,7 odsto (-1,7 pp)
  • Prinos po prioritetnoj akciji* dostiže 1,43 evra, nominalni -9,5 odsto, po stalnom kursu -10,8 odsto
  • Povećana ulaganja u brendove i digitalizaciju
  • Veoma snažan slobodan protok novca: 823 miliona evra (+339 miliona evra)

U trećem kvartalu 2019. godine Henkelov razvoj poslovanja obeležilo je sve teže tržišno okruženje. Prodaja je nominalno porasla i bila je organski nešto ispod nivoa iz prethodne godine. Korigovana EBIT marža, korigovani operativni profit (EBIT) i korigovani prinos po prioritetnoj akciji (EPS) su bili ispod prošlogodišnjeg nivoa, na šta su uglavnom uticala dodatna ulaganja u poslovanje segmenta robe široke potrošnje, kao i digitalizacija najavljena početkom godine.

„Izveštaji naših poslovnih jedinica u trećem kvartalu su raznoliki. Na razvoj naše poslovne jedinice Adhezivi Tehnologije uticao je nastavak značajnog pada potražnje u ključnim industrijama. Ipak, ova poslovna jedinica ostvarila je snažne rezultate, a EBIT marža ponovo je dostigla veoma visok nivo“, rekao je izvršni direktor Henkela, Hans Van Bajlen. „Uprkos prvim pozitivnim efektima naših dodatnih ulaganja u brendove i inovacije, razvoj poslovanja Beauty Care-a bio je ispod rezultata iz prethodne godine. S druge strane, u okviru sektora Deterdženti i kućna hemija, inovacije su uspešno lansirane i doprinele su pozitivnom razvoju.“

Učinak prodaje i zarade u trećem kvartalu 2019. godine

Prodaja u trećem kvartalu 2019. godine nominalno je porasla za 0,8 odsto, na 5.077 milijardi evra. Organska prodaja, koja isključuje uticaj efekata valute i akvizicija/divesticija, pokazala je neznatno negativan razvoj od -0,3 odsto. Doprinos akvizicija i divesticija je iznosio 0,4 odsto. Valutni efekti imali su pozitivan uticaj od 0,7 odsto na rast prodaje. Korigovani operativni profit (EBIT) smanjen je za -8,2 odsto sa 926 miliona evra u trećem kvartalu 2018. godine na 850 miliona eura. Korigovani prinos od prodaje (EBIT) dostigao je 16,7 odsto, -1,7 procentnih poena ispod prošlogodišnjeg trećeg kvartala. Korigovani prinos po prioritetnoj akciji smanjen je za -9,5 odsto sa 1,58 evra u trećem kvartalu 2018. na 1,43 evra. Po konstantnom kursu, korigovani prinos po prioritetnoj akciji smanjen je za -10,8 odsto. U iznosu od 823 miliona evra, slobodan novčani tok u trećem kvartalu 2019. bio je znatno veći nego u istom periodu prethodne godine (484 miliona eura). Ovaj razvoj je dokaz sposobnosti kompanije da ostvaruje snažne rezultate kada je u pitanju novčani tok.

Učinak poslovnih sektora u trećem kvartalu 2019. godine

Poslovna jedinica Adhezivi Tehnologije imala je negativan organski razvoj prodaje od -2,4 odsto. U poslovnoj jedinici Beauty Care, ostvarena prodaja je bila za -2,2 odsto ispod prošlogodišnjeg nivoa u ovom period godine. Poslovna jedinica za Deterdženti i kućna hemija ostvarila je snažan rast organske prodaje od 4,0 odsto.

Poslovni rezultati u prvih devet meseci 2019. godine

U prvih devet meseci 2019. godine, Henkel je ostvario prodaju od 15,2 milijarde evra, što je povećanje od 1,0 odsto. Organska prodaja, koja isključuje uticaj efekata valute i akvizicija/divesticija, bila je tačno na nivou iz prethodnog perioda. Valutni uticaji doprineli su 0,5 odsto rastu prodaje. Korigovani operativni profit smanjen je za -7,5 odsto, sa 2.694 miliona evra na 2.491 milion evra. Korigovani prinos od prodaje bio je 16,4 odsto, nakon 17,9 odsto u prvih devet meseci 2018. Korigovani prinos po prioritetnoj akciji imao je negativan razvoj od -8,5 odsto sa 4,59 evra na 4,20 evra. Po konstantnim kursevima, korigovani prinos po prioritetnoj akciji smanjen je za -8,9 odsto. Zahvaljujući snažnom upravljanju novčanim sredstvima i poboljšanjima neto obrtnog kapitala, slobodan novčani tok dostigao je novi rekordni nivo u prvih devet meseci 2019. Povećao se za 690 miliona evra, na 1.813 milijarde evra. Neto finansijski položaj Henkela poboljšan je za skoro milijardu evra u odnosu na kvartal prethodne godine. Na dan 30. septembra 2019. godine, neto finansijska pozicija kompanije Henkel prikazuje bilans od -2.256 milijardi evra (30. septembra 2018: -3.248 milijardi evra)

Potvrđena predviđanja za fiskalnu 2019. godinu

Za fiskalnu 2019. godinu, Henkel je potvrdio svoja predviđanja. Henkel i dalje očekuje rast prodaje od 0 do 2 procenta za Grupu. Za Adhezive Tehnologije, Henkel očekuje organski rast prodaje od -1 do 1 odsto. Kada je u pitanju Beauty Care, Henkel predviđa razvoj organske prodaje od -2 do 0 odsto. Za Deterdžente i kućnu hemiju, Henkel i dalje očekuje organski rast u rasponu od 2 do 4 odsto.

* Prilagođeno jednokratnim troškovima/dobicima i troškovima restrukturiranja

Ove informacije sadrže izjave koje se odnose na budućnost zasnovane na trenutnim procenama i predviđanjma rukovodstva komanije Henkel AG & Co. KGaA. Izjave koje se odnose na budućnost se odlikuju rečima poput "očekivati", "nameravati", "planirati", "predviđati", "procenjivati", i sličnim terminima. Takvim izjavama se ne garantuje da će se takva očekivanja ostvariti. Budući učinci i rezultati koje će Henkel AG & Co. KGaA i njegova povezana društva stvarno ostvariti zavisi od više rizika i neizvesnosti, i stoga se mogu razlikovati materijalno od izjava koje se odnose na budućnost. Mnogi od ovih faktora su van Henkelove kontrole i ne mogu se precizno predvideti, poput budućeg privrednog ambijenta i radnji konkurenata i drugih učesnika tržišta.. Henkel ne planira niti se obavezuje da ažurira bilo koju izjavu koja se odnosi na budućnost.

Ovaj dokument uključuje dodatne finansijske mere - koje nisu jasno definisane u primenjivom okviru finansijskog izveštavanja - koje su ili mogu biti alternative merama učinaka (nisu mere opšteprihvaćenih računovodstvenih načela). Ove dodatne finansijske mere ne bi trebalo posmatrati izolovane ili kao alternative merama Henkel-ove neto imovine i finansijskih pozicija ili rezultata poslovanja kao što su prikazani u skladu sa primenjivim okvirom finansijskog izveštavanja u svojim konsolidovanim finansijskim izveštajima.  Druge kompanije koje izveštavaju ili opisuju slično naslovljene alternativne mere učinaka bi mogle da ih računaju drugačije.

Ovaj dokument je izdat isključivo u svrhe obaveštenja i nije namenjen da služi kao savet za ulaganje ili ponuda za prodaju, ili potraživanje ponude za kupovinu bilo kojih hartija od vrednosti.