05.03.2020.  Diseldorf / Njemačka

Uticaj usporavanja ekonomije i povećanih investicija na rezultate

Henkel objavio raznolik poslovni učinak u 2019. godini i najavio predviđanja za 2020. godinu

 • Rezultati postignuti 2019. godine, pod uticajem usporavanja ekonomskog rasta i povećanim ulaganjima u poslovne jedinice robe široke potrošnje i digitalizaciju, širom kompanije:
  • Prodaja porasla za 1,1 odsto na 20,114 milijarde evra, stabilna organska prodaja
  • Korigovana* EBIT marža 16.0 odsto (-1,6 pp)
  • Prinos po prioritetnoj akciji* (EPS) dostigao 5,43 evra, nominalni -9,7 odsto, po stalnom kursu -10,1 odsto
  • Slobodan protok novca: 2,471 milijarde evre (+554 miliona evra)
  • Dividenda ** na nivou prethodne godine: 1,85 evra po prioritetnoj akciji
 • Previđanja za 2020. godinu: dalje ubrzanje investicija u rast u neizvesnom industrijskom tržišnom okruženju:
  • Organski rast prodaje: 0 – 2 odsto
  • Korigovana* EBIT marža: oko 15 odsto
  • Korigovani* EPS: smanjenje u srednjm do visokom jednocifrenom procentnom opsegu pri stalnom deviznom kursu

„U 2019. naš poslovni rezultat bio je mešovit. Na našu poslovnu jedinicu Adhezivi Tehnologije uticao je zabeležen zastoj kod ključnih segmenata kupaca, posebno u automobilskoj i električnoj industriji. U isto vreme, naše poslovne jedinice robe široke potrošnje, Deterdženti i kućna hemija i Beauty Care suočeni su sa intenzivnom konkurencijom na mnogim tržištima “, rekao je izvršni direktor kompanije Henkel Karsten Knobel.

„Početkom 2019. godine najavili smo naš plan povećanja investicija u rast za oko 300 miliona evra godišnje od 2019. godine na dalje kako bismo ojačali naše brendove, tehnologije i inovacije kao i ubrzali digitalnu transformaciju Henkela“, dalje je objasnio Karsten Knobel. Tokom godine, Henkel je postepeno povećavao ta ulaganja širom kompanije, ali dodatna sredstva nisu u potpunosti iskorišćena. „Zahvaljujući našem stalnom fokusiranju na upravljanje troškovima, efikasnijim procesima i prilagođavanju struktura, uspeli smo da delimično ublažimo ove efekte“, rekao je Karsten Knobel. „Takođe smo nastavili da ulažemo u širenje i nadogradnju proizvodnih pogona i inovacionih centara. Pored toga, ojačali smo različita poslovanja kroz ciljane akvizicije i partnerstva, ukupnog obima od skoro 600 miliona evra.“

„Međutim, nismo zadovoljni rezultatima koje smo postigli. Imali smo veće ambicije za Henkel i, shodno tome, preduzećemo odlučne mere kako bismo u potpunosti iskoristili svoj potencijal za rast i poboljšanje finansijskih performansi u budućnosti “, rezimirao je Knobel poslovni razvoj u 2019. godini.

Predviđanja za 2020. godinu

Henkel je danas objavio svoju prognozu za fiskalnu 2020. godinu, u skladu sa najavom u decembru 2019. godine. Henkel očekuje da će u 2020. ostvariti rast organske prodaje od 0 do 2 odsto. Henkel očekuje negativan efekat na rezultat svoje zarade u 2020. godini, s obzirom na neizvesnost koja vlada u industrijskom okruženju, kao i godišnje povećanje ulaganja u marketing i oglašavanje, digitalizaciju i IT kako bi na održiv način ojačao svoje poslovanje. Očekuje se da će korigovana EBIT marža dostići oko 15 odsto. Očekuje se da će korigovan prinos po prioritetnoj akciji (EPS) opadati u rasponu od srednjeg do visokog jednocifrenog procenta pri konstantnom kursu.

Učinak prodaje i zarade u fiskalnoj 2019. godini

Prodaja u fiskalnoj 2019. godini nominalno je porasla za 1,1 odsto, na 20.114 milijardi eura. Valutni efekti imali su pozitivan uticaj od 0,6 odsto na rast prodaje. Korigovana ovim valutnim efektima, prodaja je porasla za 0,5 odsto. Doprinos akvizicija/divesticija iznosio je 0,5 odsto. Organski rast prodaje, koji isključuje uticaj efekata valute i akvizicija/divesticija, bio je ravni 0,0 odsto. Korigovani operativni profit (EBIT) smanjen je za 7,9 odsto sa 3,496 miliona evra u godini pre toga na 3,220 miliona evra. Korigovani prinos od prodaje (EBIT marža) bio je 16 odsto, odnosno za 1,6 procentnih poena niži u odnosu na isti period prethodne godine. Na profitabilnost Grupe negativno je uticalo povećanje investicija u brendove, tehnologije, inovacije i digitalizaciju, koje je najavljeno 2019. godine. Međutim, dodatni resursi nisu bili u potpunosti iskorišćeni. Sveukupno, oko 50 odsto od planiranih 300 miliona evra, potrošeno je 2019. godine. Finansijski rezultati opali su sa -65 miliona evra u 2018. godini na -88 miliona evra u 2019. godini. Razlog tome uglavnom su kamata po osnovu preuzetih obaveza zakupa nakon prve primene IFRS 16. Korigovani neto prihod bez manjinskog udela bio je 2,353 milijardi evra u poređenju sa 2,603 milijardi evra u fiskalnoj 2018. godini. Korigovani prinos po prioritetnoj akciji (EPS) smanjen za -9,7 odsto sa 6,01 evra u fiskalnoj 2018. godini na 5,43 evra. Po konstantnom kursu, korigovana zarada po prioritetnoj akciji smanjila se za -10,1 odsto. Neto obrtni kapital kao procenat prodaje poboljšao se za 1,2 odsto, na 3,9 odsto. Slobodni protok novca dostigao je novi maksimum sa 2,471 milijardi evra (prethodna godina: 1.917 milijardi evra).

Učinak poslovnih sektora

Poslovna jedinica Adhezivi Tehnologije je prijavila je razvoj organske prodaje od -1,5 odsto. U poslovnoj jedinici Beauty Care, prodaja je  je bila za -2,1 odsto manja nego prethodne godine. Poslovna jedinica Deterdženti i kućna hemija ostvarila je rast organske prodaje od 3,7 odsto.

Novi strateški okvir: Uspeh u novoj deceniji kroz svrsishodan rast

„Idući napred, definisali smo novi strateški okvir usmeren ka rastu kako bismo osigurali uspešan razvoj Henkela u budućnosti. Izgrađeni na jakim temeljima i vođeni našom zajedničkom svrhom da stvorimo održivu vrednost, glavni elementi ovog okvira su pobednički portfolio, konkurentna prednost u oblastima inovacija, održivost i digital, kao i operativni modeli spremni za budućnost, utemeljeni na snažnoj kulturi saradnje i osnaženim ljudima “, rekao je Karsten Knobel.


* Usklađeno za jednokratne naplate/dobitke i troškove restrukturiranja
** Predlog za akcionare za godišnji sastanak skupštine dana 20. aprila 2020. godine

Ove informacije sadrže izjave koje se odnose na budućnost, zasnovane su na trenutnim procenama i predviđanjma rukovodstva kompanije Henkel AG & Co. KGaA. Izjave koje se odnose na budućnost se odlikuju rečima poput "očekivati", "nameravati", "planirati", "predviđati", "procenjivati" i sličnim terminima. Takvim izjavama se ne garantuje da će se takva očekivanja ostvariti. Budući učinci i rezultati koje će Henkel AG & Co. KGaA i njegova povezana društva stvarno ostvariti zavisi od više rizika i neizvesnosti, i stoga se mogu razlikovati materijalno od izjava koje se odnose na budućnost. Mnogi od ovih faktora su van Henkelove kontrole i ne mogu se precizno predvideti, poput budućeg privrednog ambijenta, radnji rivala i drugih uključenih u tržište. Henkel ne planira niti se obavezuje da ažurira bilo koju izjavu koja se odnosi na budućnost.

Ovaj dokument uključuje dodatne finansijske mere - koje nisu jasno definisane u primenjivom okviru finansijskog izveštavanja - koje su ili mogu biti alternative merama učinaka (nisu mere opšteprihvaćenih računovodstvenih načela). Ove dodatne finansijske mere ne bi trebalo posmatrati izolovane ili kao alternative merama Henkel-ove neto imovine i finansijskih pozicija ili rezultata poslovanja kao što su prikazani u skladu sa primenjivim okvirom finansijskog izveštavanja u svojim konsolidovanim finansijskim izveštajima.  Druge kompanije koje izveštavaju ili opisuju slično naslovljene alternativne mere učinaka bi mogle da ih računaju drugačije.

Ovaj dokument je izdat isključivo u svrhe obaveštenja i nije namenjen da služi kao savet za ulaganje ili ponuda za prodaju, ili potraživanje ponude za kupovinu bilo kojih hartija od vrednosti.