05.03.2020.  Diseldorf / Njemačka

Utemeljeni na jakim rezultatima u održivosti

Henkel postavlja nove ambiciozne ciljeve za održivo pakovanje i klimatsku zaštitu

  • Snažan napredak ka ciljevima za 2020. godinu
  • Novi ciljevi za pakovanja do 2025. godine za izbegavanje i smanjenje plastičnog otpada
  • Postati kompanija sa pozitivnim uticajem na klimu do 2040. godine

Henkel je danas objavio svoj 29. Izveštaj o održivosti, u kojem je detaljno opisao svoj učinak i napredak u svim dimenzijama održivosti. Istovremeno, Henkel je predstavio svoj strateški okvir za budućnost i izneo nove ciljeve u ključnim oblastima kao što su održiva ambalaža i zaštita klime.

„Naša posvećenost održivosti je decenijama sastavni deo naše korporativne kulture. Dok odlučno radimo na tome da ispunimo ciljeve koje smo definisali za 2020. godinu, pojačavamo naše ciljeve za budućnost novim prekretnicama kako bismo aktivno doprineli zaštiti klime, cirkularnoj ekonomiji i društvenom napretku. Održivost je čvrsto umetnuta u naš novi strateški okvir, kao jedan od pokretača konkurentske prednosti“, rekao je Karsten Knobel, izvršni direktor kompanije Henkel.

„Sledećih pet godina biće presudne, kako na globalnom nivou, tako i za nas kao kompaniju. Moramo biti sigurni da smo na pravom putu da ograničimo globalno zagrevanje i ostvarimo ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija“, dodala je Silvi Nikol, članica upravnog odbora Henkela, odgovorna za ljudske resurse i održivost.

Snažan napredak ka ciljevima održivosti za 2020. godinu

Kompanija Henkel ima za cilj da do 2030. godine postane tri puta efikasnija u svojim poslovnim aktivnostima u odnosu na svoj otisak na životnu sredinu iz 2010. godine. To je kamen temeljac Henkelove Strategije održivosti. Do kraja 2019. Henkel je već povećao svoju ukupnu efikasnost za 56 odsto (u poređenju sa 2010. godinom)

Henkel je već postigao tri cilja za 2020. godinu: emisija CO2 smanjena je za 31 odsto, a otpad po toni proizvoda smanjen je za 40 odsto. Sa poboljšanjem zdravlja i zaštite na radu za 42 odsto, Henkel je premašio svoj cilj za 2020. godinu. Potrošnja vode po toni proizvoda smanjena je za 28 odsto u odnosu na 2010. To znači da je cilj od 30 odsto očigledno nadohvat ruke.

Jasni ciljevi za zaštitu klime

S obzirom na potrebu smanjenja emisije CO2 kako bi se ograničilo globalno zagrevanje, Henkel je poboljšao svoju dugoročnu viziju da postane kompanija koja pozitivno utiče na klimu i ostvaruje napredak u relevantnim oblastima svog lanca vrednosti.

„S našom vizijom da do 2040. godine postanemo kompanija sa pozitivnim uticajem na klimu, izričito idemo korak dalje od toga da koristimo energiju bez ugljeničnog otiska i pokazujemo Henkelovu posvećenost da bude lider u održivosti. Želimo da postignemo napredak u sopstvenim operacijama i radimo sa našim partnerima duž lanca vrednosti da zajedno doprinesemo zaštiti naše planete“, objasnila je Silvi Nikol.

Na putu da postane kompanija sa pozitivnim uticajem na klimu do 2040. godine, Henkel planira da smanji otisak ugljenika u svojoj proizvodnji za 65 odsto do 2025. godine. Henkel to namerava da postigne kontinuiranim unapređenjem svoje energetske efikasnosti i korišćenjem električne energije iz obnovljivih izvora. Do 2040. godine, Henkel ima za cilj da pretvori sva preostala fosilna goriva koja se koriste u proizvodnji u klimatsko neutralne alternative, kao i da snabdeva teća lica viškom energije bez ugljeničnog otiska.

Pored toga, Henkel želi da preko svojih brendova i tehnologija pomogne kupcima, potrošačima i dobavljačima da uštede 100 miliona tona CO2 u desetgodišnjem periodu do 2025.

Novi ciljevi za pakovanja do 2025. godine

Nastavljajući svoj napredak i aktivnosti na održivom pakovanju radi promovisanja cirkularne ekonomije, Henkel pojačava napore novim, još ambicioznijim ciljevima održivog pakovanja za 2025. godinu:

  • 100 odsto reciklabilna ili ponovo upotrebljiva:*: Sva Henkelova pakovanja biće reciklabilna ili ponovo upotrebljiva*.
  • Smanjenje fosilne plastike za 50 odsto: Henkel želi da smanji upotrebu nereciklirane plastike od fosilnih ugljenika u pakovanjima robe široke potrošnje za 50 odsto. To će se postići povećanjem udela reciklirane plastike za proizvode široke potrošnje u svetu na više od 30 odsto, smanjenjem obima plastike i sve većom upotrebom plastike na biološkom nivou.
  • Bez otpada: Henkel želi da pomogne u sprečavanju odlaganja otpada u okruženje. Stoga kompanija podržava inicijative za prikupljanje i recikliranje otpada i ulaže u inovativna rešenja i tehnologije za promociju recikliranja u sistemu zatvorene petlje. Henkel želi da ostvari kontakt sa više od 2 milijarde potrošača godišnje, kako bi pružio ciljane informacije o recikliranju.

Krajem 2019. godine, 85 odsto Henkelove ambalaže bilo je moguće reciklirati ili ponovo upotrebljavati*. Udeo reciklirane plastike u Henkelovoj ambalaži za robu široke potrošnje u Evropi iznosio je 12 odsto.

Pozitivan društveni uticaj na zajednice

Doprinos društvenom napretku jedno je od šest fokusnih područja Henkelove strategije održivosti. Henkel želi dalje da poboljšava svoj pozitivni društveni uticaj na zajednice do 2025. godine kroz stopostotno odgovorno snabdevanje, angažujući više od 50.000 zaposlenih, koji su obučeni kao ambasadori održivosti i pomažući poboljšanju života 20 miliona ljudi širom sveta.

Odgovorno snabdevanje

Henkel održava intenzivan dijalog sa svojim dobavljačima kako bi promovisao održivu praksu i poštovanje ljudskih prava duž lanca vrednosti. Ključni element Henkelove odgovorne strategije snabdevanja je šestostepeni proces odgovornog snabdevanja, koji se koristi za procenu održivosti dobavljača i koji je čvrsto uklopljen u nabavne aktivnosti kompanije. U 2019. godini kompanija je pokrivala oko 86 odsto obima nabavke u oblastima proizvodnje ambalaže, sirovina i ugovora o proizvodnji.

Snažan primer Henkelove posvećenosti odgovornom nabdevanju je „Zajedno za održivost’’ - Hemijska inicijativa za održive lance snabdevanja (TfS), čiji je suosnivač bio Henkel 2011. godine. U toj inicijativi, 23 partnera iz cele hemijske industrije udružuju snage da usaglase sve složenije procese upravljanja lancem dobavljača u pogledu održivosti. Ključni elementi inicijative TfS su revizije i onlajn procene, koje vrše odabrane, nezavisne revizorske kuće i EcoVadis, pružalac usluga specijalizovan za analizu održivosti.

Održivost kao diferencijator

„U kompaniji Henkel želimo čvrsto da se utemeljimo održivost u svim našim aktivnostima i osiguramo da ona bude centralni stub u strategijama inovacija u svim poslovnim jedinicama. Ovo će pomoći Henkelu da postane još efikasniji po pitanju resursa, kao i da ojača svoju konkurentnu prednost“, rekao je Karsten Knobel.

Poslovne jedinice Beauty Care i Deterdženti i kućna hemija, će na primer unapređivati svoj portfolio proizvoda sa posebnim fokusom na održiva rešenja za pakovanje i uvođenje brendova sa svrhom. Adhezivi Tehnologije će dodatno iskoristiti svoj potencijal kroz proizvode i tehnologije koje omogućavaju prodorna industrijska rešenja.

Za više informacija o Henkelovoj Strategiji održivosti, učinku i napretku posetite henkel.rs/odrzivost.


*Ne uključujući adhezivne proizvode gde ostatak može uticati na sposobnost recikliranja