09.10.2020.  Diseldorf / Njemačka

Henkel izveštava o razvoju prodaje u trećem kvartalu na osnovu preliminarnih podataka

Henkel ostvario snažan rast organske prodaje u trećem kvartalu i predstavio nove smernice za fiskalnu 2020. godinu

  • Snažan rast organske prodaje od +3.9 odsto u tećem kvartalu
  • Sve poslovne jedinice prijavljuju organski rast prodaje
  • Smernice za 2020. godinu:
    • Organski rast prodaje: između -1.0 i -2.0 odsto
    • Korigovana EBIT marža*: između 13.0 i 13.5 odsto
    • Korigovani prinos po prioritetnoj akciji (EPS)* pri stalnim kursevima: smanjenje u opsegu između -18 i -22 odsto

„Uprkos kontinuiranim izazovima u ekonomskom okruženju nastalim pod uticajem koronavirusa, Henkel je na osnovu preliminarnih podataka o prodaji u trećem kvartalu ostvario snažan organski rast prodaje od plus 3,9 odsto. Prodaja je dostigla oko 5 milijardi evra i sve poslovne jedinice su doprinele dobrom rezultatu“, izjavio je izvršni direktor kompanije Henkel Karsten Knobel.

„Adhezivi Tehnologije su postigli oporavak u okviru svih poslovnih područja u poređenju sa drugim kvartalom. Primetan je i oporavak proizvoda za frizerske salone u okviru poslovne jedinice Beauty Care, u odnosu na drugi kvartal, dok je maloprodaja postigla značajan organski rast prodaje u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Poslovna jedinica Deterdženti i kućna hemija takođe je zabeležila značajan rast i time nastavila svoj uspešan razvoj“, nastavio je Knobel.

Nakon aprilskog povlačenja najavljenih predviđanja tekuću fiskalnu, usled visokog nivoa nesigurnosti izazvanog pandemijom COVID-19, Henkel je predstavio nove smernice za fiskalnu 2020. godinu na osnovu preliminarnih poslovnih rezultata u prvih devet meseci.

Henkel sada očekuje organski rast prodaje za Grupu, između -1,0 i -2,0 odsto u fiskalnoj 2020. godini. Uprkos strogoj kontroli troškova, razvoj prihoda tokom cele godine biće relativno više pogođen iz ugla prodaje, zbog značajnog pada potražnje u industrijskom poslovanju i proizvodima za frizerske salone, kao i usled većeg rasta investicija u marketing, oglašavanje, digitalizaciju i IT. Stoga, Henkel  na nivou Grupe očekuje korigovanu EBIT maržu u rasponu između 13,0 i 13,5 odsto. Očekuje se da će se korigovani prinos po prioritetnoj akciji (EPS) smanjivati u rasponu između -18 i -22 odsto po stalnom kursu.

"Organski razvoj prodaje u trećem kvartalu ogleda se u našem snažnom, raznolikom portfoliju uspešnih brendova i inovativnim tehnologijama za naše kupce u industrijskom i potrošačkom poslovnom segmentu. Posebno smo zadovoljni što su sve naše poslovne jedinice pokazale pozitivan razvoj. Ovo je delimično ostvareno zbog efekata nadokande iz drugog kvartala, koji je bio teško opterećen uticajima pandemije koronavirusa. Očekujemo da ćemo i u četvrtom kvartalu osetiti negativne efekte pandemije, ali u našoj prognozi pretpostavljamo da u nastavku godine neće doći do ponovnog strogog karantina, što je bio slučaj u mnogim zemljama, naročito u drugom kvartalu. Sve u svemu, uvereni smo da smo na dobrom putu kada je naš strateški fokus na svrsishodni rast u pitanju, kao i da iz krize izađemo jači. Naša posebna zahvalnost upućena je našim zaposlenima širom sveta, čija velika posvećenost svemu ovome pruža odlučujući doprinos“, rezimirao je Karsten Knobel.

Preliminarni razvoj prodaje u trećem kvartalu

Na osnovu preliminarnih podataka, Henkel je ostvario organski rast prodaje, koji isključuje uticaj efekata valuta i akvizicija/divesticija, od +3,9 odsto. Na osnovu preliminarnih podataka, poslovna jedinica Adhezivi Tehnologije postigla je pozitivan organski rast prodaje od +1.3 odsto u trećem kvartalu. Prema preliminarnim podacima, Beauty Care je ostvario organski rast prodaje od +4.3 odsto. Zahvaljujući snažnoj potražnji za proizvodima poslovne jedinice Deterdženti i kućna hemija, uključujići i nadoknadu iz drugog tromesečja, preliminarni podaci za ovu poslovnu jedinicu takođe ukazuju na značajan organski rast prodaje u trećem kvartalu od +7,7 procenata.

Henkel će objaviti saopštenje za treći kvartal 10. novembra 2020. godine.

Preliminarni razvoj prodaje u prvih devet meseci 2020

Na osnovu preliminarnih podataka, Henkel je u prvih devet meseci 2020. zabeležio ukupnu prodaju od oko 14,5 milijardi evra, što dovodi do ukupnog pada organske prodaje od -2,1 odsto.

U prvih devet meseci 2020. godine, poslovna jedinica Adhezivi Tehnologije zabeležila je pad organske prodaje od -6,8 odsto. Prodaja u poslovnoj jedinici Beauty Care organski je opala za -4,2 odsto. Poslovna jedinica Deterdženti i kućna hemija ostvarila je veoma snažan rast organske prodaje od +5,8 procenata.

Predviđanja za Henkel Grupu u 2020. godini

Na osnovu razvoja poslovanja u prvih devet meseci 2020. godine i trenutnih pretpostavki u vezi sa poslovnim rezultatima u četvrtom kvartalu, Henkel je objavio nova predviđanja za fiskalnu 2020. godinu. Usled dinamičnog širenja pandemije COVID-19 i visokog nivoa neizvesnosti u vezi sa uticajem i razvojem globalne ekonomije tokom godine, Upravni odbor Henkel AG & Co. KGaA odlučio je 7. aprila 2020. da više ne održava prognozu za fiskalnu 2020. godinu predstavljenu u Godišnjem izveštaju 2019.

Trenutne prognoze predviđaju veoma negativan razvoj globalne ekonomije u 2020. godini zbog efekata pandemije COVID-19. Nova perspektiva zasniva se na pretpostavci da će industrijska potražnja i poslovne aktivnosti u značajnim oblastima za kompaniju Henkel u četvrtom kvartalu biti slabija u odnosu na prethodnu godinu, ali da se neće znatno pogoršati. Odlučujući faktor u ovom kontekstu biće dalji razvoj stope zaraze, kao i ograničenja u vezi sa pandemijom. Henkel pretpostavlja da neće doći do dalekosežnih blokada u regionima od ključnog značaja za poslovanje kompanije u četvrtom kvartalu 2020. godine.

Uzimajući u obzir razvoj događaja događaje, Henkel očekuje organski rast prodaje između -1,0 i -2,0 odsto na nivou Grupe u fiskalnoj 2020. godini.

Kada je poslovna jedinica Adhezivi Tehnologije u pitanju Henkel predviđa organski rast prodaje u rasponu između -5,5 i -6,5 odsto, imajući u vidu da će na rezultat verovatno uticati nagli pad opšte industrijske tražnje, a posebno automobilske industrije. Za poslovnu jedinicu Beauty Care, Henkel trenutno predviđa organski rast prodaje u rasponu od -2,0 i -3,0 odsto. Značajan pad poslovanja u oblasti frizerskih usluga usled pandemije, posebno u prvoj polovini, imaće uticaja na poslovnu jedinicu u celoj fiskalnoj godini. Za poslovnu jedinicu Deterdženti i kućna hemija, Henkel očekuje organski rast prodaje u rasponu između +4,5 i +5,5 odsto.

Henkel na nivou Grupe očekuje da će postignuti korigovani prinos od prodaje (EBIT marža) biti u rasponu između 13,0 i 13,5 odsto. Za poslovnu jedinicu Adhezivi Tehnologije, Henkel očekuje EBIT maržu u rasponu između 14,5 i 15,0 odsto, za Beauty Care u rasponu od 10,0 do 10,5 odsto, dok se za Deterdžente i kućnu hemiju očekuje raspon između 15,0 i 15,5 odsto. Očekuje se da će korigovani prinos po prioritetnoj akciji pri stalnom kursu opadati u rasponu između -18 i -22 odsto.


*Korigovano za jednokratne troškove i prihod i troškove restrukturiranja.

Ovaj dokument sadrži izjave koje se odnose na buduće poslovanje, finansijske rezultate i druge događaje ili okolnosti u budućnosti koje su važne za Henkelu koje se mogu smatrati izjavama koje se odnose na budućnost. Izjave koje se odnose na budućnost se odlikuju rečima poput „očekivati“, „nameravati“, „planirati“, „predviđati“, „procenjivati“, i sličnim terminima. Ove informacije sadrže izjave koje se odnose na budućnost zasnovane na trenutnim procenama i predviđanjma rukovodstva komanije Henkel AG & Co. KGaA. Takvim izjavama se na bilo koji način ne garantuje da će se takva očekivanja ostvariti. Budući učinci i rezultati koje će Henkel AG & Co. KGaA i njegova povezana društva stvarno ostvariti zavisi od više rizika i neizvesnosti, i stoga se mogu razlikovati materijalno od izjava koje se odnose na budućnost. Mnogi od ovih faktora su van Henkelove kontrole i ne mogu se precizno predvideti, poput budućeg privrednog ambijenta i radnji konkurenata i drugih učesnika tržišta.. Henkel ne planira niti se obavezuje da ažurira bilo koju izjavu koja se odnosi na budućnost.

Ovaj dokument uključuje dodatne finansijske mere koje nisu jasno definisane u primenjivom okviru finansijskog izveštavanja, i koje su ili mogu biti alternative merama učinaka. Ove dodatne finansijske mere ne bi trebalo posmatrati izolovane ili kao alternative merama Henkelove neto imovine i finansijskih pozicija ili rezultata poslovanja kao što su prikazani u skladu sa primenjivim okvirom finansijskog izveštavanja u svojim konsolidovanim finansijskim izveštajima. Druge kompanije koje izveštavaju ili opisuju slično naslovljene alternativne mere učinaka bi mogle da ih računaju drugačije.

Ovaj dokument je izdat isključivo u svrhe obaveštenja i nije namenjen da služi kao savet za ulaganje ili ponuda za prodaju, ili potraživanje ponude za kupovinu bilo kojih hartija od vrednosti.