07.04.2021.  Diseldorf / Nemačka

Promene u Upravnom odboru Henkela

Volfgang Kenig naslediće Jens-Martina Šverclera na poziciji Izvršnog potpredsednika poslovnog sektora Beauty Care

Volfgang Kenig (48), trenutno Predsednik kategorije u kompaniji Kellogg North Amerika, pridružiće se Upravnom odboru Henkela kao izvršni potpredsednik poslovnog sektora Beauty Care 1. juna 2021. godine. On će naslediti Jensa-Martina Šverclera (57) koji neće biti u mogućnosti da odsluži još jedan mandat. Jens-Martin Švercler je deo Henkela više od 28 godina, a na čelu Beauty Care poslovnog sektora je od 2017. godine.

„U ime našeg Nadzornog odbora i Odbora akcionara, zadovoljstvo mi je da imenujem Volfganga Keniga za člana Upravnog odbora Henkela i Izvršnog potpredsednika našeg poslovnog sektora Beauty Care. On ima opsežno međunarodno iskustvo u upravljanju i liderstvu u vodećim kompanijama za potrošačka dobra, i doneće svoju vrednu stručnost u oblastima marketinga, prodaje i inovacija, kao i snažan fokus na performanse. Zadovoljstvo nam je da mu poželimo dobrodošlicu u Henkel tim,“ rekla je Dr Simona Bagel-Trah, predsedavajuća Odbora akcionara Henkela i Nadzornog odbora. „Takođe bih htela da se zahvalim Jensu-Martinu Švercleru za njegov posvećen rad u kompaniji i njegova postignuća tokom više od 28 godina u Henkelu. Svi mu želimo sve najbolje u budućnosti,“ Dr Bagel-Trah je dodala.

Volfgang Kenig ima više od 25 godina iskustva u FMCG industriji, kako na zrelim tako i na novim tržištima. Karijeru je započeo 1996. u kompaniji Beiersdorf, gde je bio na različitim  upravnim pozicijama u okviru brenda i poslovanja sa ključnim klijentima, u Nemačkoj i SAD. Godine 2005. pridružio se brendovima Colgate-Palmolive u Nemačkoj kao direktor marketinga za Nemačku, Austriju i Švajcarsku. Nakon toga, prešao je u SAD kao globalni direktor marketinga za diviziju Lična nega, i u Meksiko gde je postao generalni direktor za marketing i inovacije u LATAM regiji, odgovaran za sve kategorije, uključujući Ličnu negu i Oralnu negu. Godine 2012. došao je na poziciju generalnog direktora za region Severne Evrope u kompaniji Kellogg, sa komercijalnom odgovornošću za 23 države, uključujući Nemačku, nordijske zemlje i Centralnoistočnu Evropu. Nakon različitih pozicija sa rastućom menadžerskom odgovornošću u okviru kompanije Kellogg u Evropi i SAD, postavljen je za predsednika kategorije u kompaniji Kellogg North America, i bio je odgovaran za poslovanje vredno 6,7 milijardi dolara u okviru svih kategorija, kao i za centralne funkcije kao što su istraživanje, razvoj i marketing. Volfgang Kenig ima master diplomu iz poslovnih studija/ekonomije (Diplom-Ökonom) sa Univerziteta u Kaselu. Rođen je 2. maja 1972. godine. Oženjen je i ima troje dece.

„U ime Nadzornog odbora i Odbora akcionara, htela bih da izrazim našu zahvalnost Jensu-Martinu Švercleru. On je proveo više od 28 godina u Henkelu i predvodio je našu poslovnu jedinicu Beauty Care od 2017. koristeći svoje opsežno iskustvo i uspešne rezultate kako u okviru Henkelov poslovanja sa potrošačkim dobrima u Nemačkoj, Evropi, tako i u SAD. Tokom ovog perioda, Hair Salon jedinica je uspešno proširena i unapređenja u maloprodaji su postignuta, pokrenuta snažnim inovacijama, ciljanim akvizicijama i sve većim fokusom na e-trgovinu i nove digitalne poslovne modele,“ prokomentarisala je Dr Bagel-Trah.

Jens-Martin Švercler pridružio se Henkelu 1992. godine i prvobitno je bio na različitim pozicijama u oblastima marketinga i opšteg menadžmenta u Henkelovom poslovnom sektoru Deterdženti i kućna hemija. Između 2008. i 2014. godine, bio je odgovoran za globalni marketing za proizvode za negu tela, kože i oralnu negu u okviru poslovnog sektora Beauty Care. Pored toga, bio je odgovoran za kozmetiku u maloprodaji u Zapadnoj Evropi kao i za međunarodnu prodaju u sektoru Beauty Care. Od početka 2015. godine bio je odgovoran za Henkelovo poslovanje u oblasti potrošačkih dobara u Severnoj Americi. Pod njegovim vođstvom, Henkel je uveo vodeće brendove kao što su Persil i Schwarzkopf na tržište Severne Amerike. Nakon akvizicije kompanije Sun Products Corporation 2016. godine, bio je na čelu procesa integracije kao i preseljenja Henkelovog poslovanja u oblasti potrošačkih dobara u SAD. U novembru 2017. Jens-Martin Švercler je postavljen za Izvršnog potpredsednika Henkelovog poslovnog sektora Beauty Care i za člana Upravnog odbora. Ima master diplomu iz poslovnih studija/ekonomije (Diplom-Ökonom) sa Univerziteta u Štutgart-Hohenhajmu. Oženjen je i ima dvoje dece.


Ovaj dokument sadrži izjave koje se odnose na buduće poslovanje, finansijske rezultate i druge događaje ili okolnosti u budućnosti koje su važne za Henkelu koje se mogu smatrati izjavama koje se odnose na budućnost. Izjave koje se odnose na budućnost se odlikuju rečima poput „očekivati“, „nameravati“, „planirati“, „predviđati“, „procenjivati“, i sličnim terminima. Ove informacije sadrže izjave koje se odnose na budućnost zasnovane na trenutnim procenama i predviđanjma rukovodstva komanije Henkel AG & Co. KGaA. Takvim izjavama se na bilo koji način ne garantuje da će se takva očekivanja ostvariti. Budući učinci i rezultati koje će Henkel AG & Co. KGaA i njegova povezana društva stvarno ostvariti zavisi od više rizika i neizvesnosti, i stoga se mogu razlikovati materijalno od izjava koje se odnose na budućnost. Mnogi od ovih faktora su van Henkelove kontrole i ne mogu se precizno predvideti, poput budućeg privrednog ambijenta i radnji konkurenata i drugih učesnika tržišta.. Henkel ne planira niti se obavezuje da ažurira bilo koju izjavu koja se odnosi na budućnost.

Ovaj dokument uključuje dodatne finansijske mere koje nisu jasno definisane u primenjivom okviru finansijskog izveštavanja, i koje su ili mogu biti alternative merama učinaka. Ove dodatne finansijske mere ne bi trebalo posmatrati izolovane ili kao alternative merama Henkelove neto imovine i finansijskih pozicija ili rezultata poslovanja kao što su prikazani u skladu sa primenjivim okvirom finansijskog izveštavanja u svojim konsolidovanim finansijskim izveštajima. Druge kompanije koje izveštavaju ili opisuju slično naslovljene alternativne mere učinaka bi mogle da ih računaju drugačije.

Ovaj dokument je izdat isključivo u svrhe obaveštenja i nije namenjen da služi kao savet za ulaganje ili ponuda za prodaju, ili potraživanje ponude za kupovinu bilo kojih hartija od vrednosti.