06.05.2021.  Diseldorf, Nemačka

Prognoze za fiskalnu 2021. povećane: očekuju se veća prodaja i rast prihoda

Henkel zabeležio snažan početak fiskalne 2021.

 • Prodaja Grupe imala je značajan organski rast od +7,7 odsto na oko 5 milijardi evra, i nominalni rast od +0,8 odsto, na koji su negativno uticale nepovoljne kursne razlike
 • Svi poslovni sektori zabeležili su organski rast prodaje:
  • Sektor Adhezivi Tehnologije imao je dvocifreni organski rast prodaje od +13,0 odsto, i nominalni od +6,7 odsto
  • Sektor Beauty Care imao je dobar organski rast prodaje od +2,3 odsto, i nominalni pad od -1,1 odsto
  • Sektor Deterdženti i kućna hemija imao je vrlo snažan organski rast prodaje od +4,1 odsto, i nominalni pad od -5,6 odsto
 • Rastuća tržišta imala su dvocifreni organski rast prodaje od +18,5 odsto, a zrela tržišta +0,5 odsto
 • Henkel povećao prognoze za fiskalnu godinu 2021:
  • Organski rast prodaje: +4,0 to +6,0 odsto
  • EBIT marža*: 14,0 to 15,0 odsto
  • Prihod po prioritetnoj akciji (EPS)*: Povećanje u rasponu od visokog jednocifrenog do srednjeg dvocifrenog pri konstantnom kursu

Henkel je zabeležio ukupno vrlo dobar početak 2021. godine, postigavši značajan organski rast prodaje od +7,7 odsto u prvom tromesečju - uprkos uticajima globalne krize zbog koronavirusa koja nastavlja da negativno utiče na socijalnu i privrednu sredinu na mnogim tržištima širom sveta. Prodaja Grupe dostigla je oko 5 milijardi evra, što je povećanje od +0,8 odsto nominalno, na koje su značajno uticali nepovoljni uticaji kursnih razlika.

„Postigli smo vrlo dobre poslovne rezultate u prvom tromesečju, čemu su doprineli svi naši poslovni sektori. Uz bržu stopu oporavka industrijske potražnje nego što je prvobitno očekivano, optimistični smo u vezi sa poslovnim razvojem tokom ostatka godine, uprkos nastavljanju nesigurnosti na našim tržištima. Nakon snažnog početka godine, danas smo povećali naše prognoze za prodaju i prihode,“ rekao je Izvršni direktor kompanije Henkel Karsten Knobel.

„Za značajno povećanje prodaje u prvom tromesečju je posebno zaslužan naš poslovni sektor Adhezivi Tehnologije, koji je zabeležio snažan oporavak u svim poslovnim oblastima i regionima, sa dvocifrenim organskim rastom prodaje. Naše poslovanje usmereno na potrošače u okviru poslovnih sektora Beauty Care i Deterdženti i kućna hemija takođe je imalo organski rast prodaje. Iz regionalne perspektive, vrlo dobri rezultati prodaje u prvom tromesečju bili su ostvareni primarno zbog tržišta u nastajanju, gde su svi regioni zabeležili dvocifreni organski rast prodaje,“ Knobel je dodao. „Henkelovi rezultati u prvom tromesečju su potvrda našeg snažnog i uravnoteženog portfolija, sa uspešnim brendovima i inovativnim tehnologijama za naše klijente u industrijskom i potrošačkom sektoru. U isto vreme, ukupno vrlo dobar razvoj u prvom tromesečju je takođe rezultat našeg snažnog globalnog tima, koji - u ovim vremenima bez presedana koja su izazovna za sve nas - pokazuje ogromnu posvećenost dok nastavlja da doprinosi dugoročnom uspehu kompanije Henkel.“

Poslovni sektor Adhezivi Tehnologije zabeležio je značajan oporavak u svim poslovnim oblastima i regionima, postigavši dvocifreni organski rast prodaje od ukupno +13,0 odsto.

Poslovni sektor Beauty Care, na koga su prvobitno uticali nepovoljni efekti pandemije na tržište u prvom tromesečju, zabeležio je dobar organski rast prodaje od +2,3 odsto. U oblasti robe široke potrošnje zabeležen je pozitivan učinak u odnosu na isto tromesečje prošle godine. Proizvodi za profesionalce su takođe uspeli da postignu organski rast prodaje, uprkos tekućem uticaju zatvaranja frizerskih salona u brojnim državama. To je slučaj posebno usled relativno niske osnove za poređenje, jer je tromesečje prošle godine već bilo značajno pod uticajem pandemije COVID-19.

Uprkos usporavanju ključnih tržišta u prvom tromesečju poslovni sektor Deterdženti i kućna hemija uspeo je da postigne vrlo snažan organski rast prodaje od +4,1 odsto, time nastavljajući svoj uspešan razvoj.

Osvrnuvši se na ostatak fiskalne godine 2021, Knobel je rekao: „Nakon snažnog početka godine, povećali smo naše prognoze i sada očekujemo veći rast i prodaje i prihoda na nivou cele godine. Na nivou Grupe, Henkel sada prognozira organski rast prodaje od +4,0 do +6,0 odsto i korigovani prinos od prodaje (EBIT maržu) u opsegu od 14,0 do 15,0 odsto. Što se tiče korigovanih prihoda po preferencijalnim akcijama (EPS) pri konstantnim kursevima, Henkel očekuje povećanje u rasponu od jednocifrenog do srednjeg dvocifrenog.“

„U svakom slučaju, i dalje je prisutna velika nesigurnost u pogledu toga kako će se pandemija nastaviti i kakav će uticaj imati na potrošnju i industrijsku proizvodnju. Nastavićemo da reagujemo fleksibilno i brzo na promene na našim tržištima. U isto vreme, energetično radimo na sprovođenju naše agende rasta. Fokusirani smo na dve oblasti: Prvo, želimo da pojačamo svoju prednost nad konkurencijom time što ćemo dodatno osnažiti inovacije, održivost i digitalizaciju. Drugo, želimo da dodatno unapredimo kulturu naše kompanije. Sa našim strateškim okvirom za svrsishodni rast i našim snažnim globalnim timom, dobro smo pripremljeni da iz krize izađemo jači i oblikujemo našu budućnost.“

Rezultati prodaje Grupe

Prodaja Grupe imala je nominalan rast od +0,8 odsto u prvom tromesečju 2021. sa 4.927 milijardi evra u prvom tromesečju 2020. na 4.968 milijardi evra. Organski (t.j. korigovano na osnovu kursa i akvizicija/divesticija), prodaja je porasla +7,7 odsto. Na nivou Grupe, povećanje je bilo primarno rezultat prometa. Doprinos od akvizicija i divesticija iznosio je +0,6 odsto. Uticaj kursa na prodaju bio je snažno negativan i iznosio je -7,5 odsto.

Neto sredstva i finansijska pozicija grupe

Nije bilo značajnih promena neto sredstava i finansijske pozicije grupe u periodu obuhvaćenim ovim pregledom u odnosu na 31. decembar 2020.

Prognoza za Henkel Grupu

Na osnovu poslovnog razvoja u prva tri meseca 2021. i pretpostavki u vezi sa poslovnim učinkom u preostala tri tromesečja, Upravni odbor Henkel AG & Co. KGaA odlučio je da poveća prognozu za fiskalnu godinu 2021.
Nakon naglog pada globalnog ekonomskog rasta 2020. godine usled pandemije COVID-19, pretpostavlja se na osnovu trenutnih procena da će se industrijska potražnja oporaviti u značajnoj meri u 2021. i da će se potražnja za brojnim kategorijama potrošačkih dobara vratiti u normalu tokom godine. U isto vreme, preovladava nesigurnost o daljem razvoju stopa infekcije i napretka u vakcinaciji, i posledičnih restrikcija uvedenih za suzbijanje pandemije.

Uzevši u obzir ove okolnosti, naše prognoze su zasnovane na pretpostavci da će se industrijska potražnja i oblasti potrošačkih dobara relevantne za Henkel - frizerski saloni posebno - oporaviti, u nekim slučajevima u značajnoj meri. Očekujemo da će se ove kategorije poslovanja u oblasti potrošačkih dobara, koje su imale povećanu potražnju u 2020. zbog pandemije, vratiti u normalu tokom godine. Dodatno pretpostavljamo da neće biti opsežnih zatvaranja maloprodajnih i industrijskih objekata ili proizvodnih postrojenja u našim glavnim regionima - za razliku od posebno drugog tromesečja 2020 - tokom godine.

Uzimajući ove faktore u obzir, očekujemo da će Henkel Grupa generisati organski rast prodaje između +4,0 i +6,0 odsto u fiskalnoj godini 2021. (prethodna prognoza: +2,0 to +5,0 odsto).

Za poslovni sektor Adhezivi Tehnologije, čiji učinak u velikoj meri zavisi od oporavka industrijske potražnje, očekujemo organski rast prodaje između +7,0 i +9,0 odsto (prethodna prognoza: +2,0 do +6,0 odsto). Za poslovni sektor Beauty Care, trenutno očekujemo organski rast prodaje u opsegu između +2,0 i +6,0 odsto (nepromenjeno). Na nivou cele godine, značajno povećanje potražnje u oblasti proizvoda za profesoinalce trebalo bi da ima pozitivan uticaj, dok se očekuje i nastavak rasta u našem poslovanju sa proizvodima široke potrošnje. Očekujemo da će poslovni sektor Deterdženti i kućna hemija postići organski rast prodaje između +1,0 i +3,0 odsto (nepromenjen). Očekuje se da će se u ovom sektoru uvećana potražnja uočena u nekim kategorijama u prethodnoj godini kao rezultat pandemije vratiti na normalan nivo tokom godine, sa uticajem na organski rast.

Očekujemo da će doprinos od nominalnog rasta prodaje Henkel Grupe od naših akvizicija u 2020. godini biti na nivou niskih jednocifrenih procenata. Naša prognoza ne odražava bilo kakve uticaje planiranih divesticija ili obustave poslovnih aktivnosti, brendova i kategorija kao deo našeg aktivnog upravljanja portfoliom tokom ostatka godine, jer nije moguće da se pouzdano predvidi da li će i kada će se takve aktivnosti desiti. Očekuje se da će konverzija prodaje u strane valute imati negativni efekat na nivou sredine jednocifrenih procenata.

Očekuje se da će očekivani oporavak potražnje, posebno u oblastima našeg poslovanja s industrijskim dobrima i proizvodima za profesionalce imati pozitivan uticaj na prihode Henkela u 2021. godini. Ovo će se verovatno donekle nadoknaditi kompenzacionim efektima koji proizilaze iz cena za direktne materijale, za koje očekujemo da će značajno porasti, sa povećanjem u višem nivou jednocifrenih procenata (prethodna prognoza: nizak do srednji nivo jednocifrenih procenata), i od negativnih uticaja kurseva stranih valuta.

Očekujemo da će Henkel Grupa ostvariti korigovani prinos od prodaje (EBIT maržu) između 14,0 i 15,0 odsto (prethodna prognoza: 13,5 do 14,5 procenata). Očekujemo korigovani prinos od prodaje za poslovni sektor Adhezivi Tehnologije između 16,0 i 17,0 odsto (prethodna prognoza: 15,5 do 16,5 odsto), između 10,5 i 12,0 procenata (nepromenjeno) za Beauty Care, a za poslovni sektor Deterdženti i kućna hemija, između 14,5 i 15,5 odsto (prethodna prognoza: 15,0 do 16,0 odsto).

Kada su korigovani prihodi po preferencijalnim akcijama (EPS) pri konstantnim kursevima u pitanju, očekujemo povećanje u rasponu od jednocifrenog do srednjeg dvocifrenog (prethodna prognoza: +5 do +15 odsto).

Nadalje, imamo sledeća nepromenjena očekivanja za 2021:

 • Restrukturiranje troškova od 250 do 300 miliona evra
 • Odlivi gotovine zbog investicija u imovinu, fabrike i opremu i nematerijalnu imovinu u vrednosti od između 600 i 700 miliona evra


* Korigovano zbog jednokratnih troškova i dobiti, i zbog troškova restrukturiranja.

Ovaj dokument sadrži izjave koje se odnose na buduće poslovanje, finansijske rezultate i druge događaje ili okolnosti u budućnosti koje su važne za Henkelu koje se mogu smatrati izjavama koje se odnose na budućnost. Izjave koje se odnose na budućnost se odlikuju rečima poput „očekiva-ti“, „nameravati“, „planirati“, „predviđati“, „procenjivati“, i sličnim terminima. Ove informacije sadrže izjave koje se odnose na budućnost zasnovane na trenutnim procenama i predviđanjma rukovod-stva komanije Henkel AG & Co. KGaA. Takvim izjavama se na bilo koji način ne garantuje da će se takva očekivanja ostvariti. Budući učinci i rezultati koje će Henkel AG & Co. KGaA i njegova povezana društva stvarno ostvariti zavisi od više rizika i neizvesnosti, i stoga se mogu razlikovati materijalno od izjava koje se odnose na budućnost. Mnogi od ovih faktora su van Henkel-ove kontrole i ne mogu se precizno predvideti, poput budućeg privrednog ambijenta i radnji rivala i drugih uključenih u tržište- Henkel ne planira niti se obavezuje da ažurira bilo koju izjavu koja se odnosi na budućnost.

Ovaj dokument uključuje dodatne finansijske mere koje nisu jasno definisane u primenjivom okviru finansijskog izveštavanja, i koje su ili mogu biti alternative merama učinaka. Ove dodatne finansijske mere ne bi trebalo posmatrati izolovane ili kao alternative merama Henkel-ove neto imovine i finansijskih pozicija ili rezultata poslovanja kao što su prikazani u skladu sa primenjivim okvirom finansijskog izveštavanja u svojim konsolidovanim finansijskim izveštajima. Druge kompanije koje izveštavaju ili opisuju slično naslovljene alternativne mere učinaka bi mogle da ih računaju drugačije.

Ovaj dokument je izdat isključivo u svrhe obaveštenja i nije namenjen da služi kao savet za ulaganje ili ponuda za prodajou, ili traženje ponude za kupovinu, bilo kakvih hartija od vrednosti.