23.02.2022.  Diseldorf, Nemačka

Henkel objavio Izveštaj o održivosti za 2021. i novi Strateški okvir za ostvarenje ambicije održivog poslovanja 2030+

Snažni rezultati u domenu održivosti u 2021. i nove ambicije za 2030. i period posle

 • Snažni rezultati i napredak u ključnim dimenzijama u 2021.
 • Unapređena strategija održivosti: Strateški okvir za ostvarenje ambicije održivog poslovanja 2030+
 • Uvođenje novih ambicija, uključujući pomeranje pozitivnog uticaja na klimu u proizvodnji sa 2040. na 2030. godinu

Henkel je danas objavio svoj 31. Izveštaj o održivosti, u kome je naveo svoje uspehe i napredak u 2021. i takođe predstavio svoj novi Strateški okvir za ostvarenje ambicije održivog poslovanja 2030+.

„Održivost je duboko usađena u DNK naše kompanije i sastavni je deo našeg poslovanja. Zajedno sa strateškim prioritetima kao što su inovacije i digitalizacija, održivost je u srcu naše Agende za svrsishodni rast,“ rekao je Karsten Knobel, Izvršni direktor Henkela. „Održivost je takođe jedna od naših vrednosti i ona se odražava u našoj korporativnoj svrsi: Pioneers at heart for the good of generations. Uz pomoć naše ambicioznije strategije održivosti, ubrzaćemo našu transformaciju, uz još intenzivniju evoluciju našeg portfolija i procesa ka održivosti.“

„Prošla godina testirala je našu izdržljivost kao kompanije, kao pojedinaca i kao zajednica tokom borbe protiv pandemije COVID-19. Naša posvećenost rešavanju ekoloških, socijalnih i političkih izazova jasnija je nego ikada,“ dodala je Silvi Nikol, članica Upravnog odbora Henkela zadužena za ljudske resurse i održivost. „Ponosna sam što je u 2021. godini, uprkos izazovnom okruženju, Henkel uspeo da dodatno unapredi održivost u kritičnim oblastima kao što su zaštita klime i cirkularna ekonomija.“

Snažni rezultati u izazovnoj godini

U 2021. Henkel je učvrstio svoju strategiju održivosti, smanjivši emisije CO2 u okviru svog poslovanja (posebno prelaskom na zelenu energiju) i postigao je dalji napredak u održivoj nabavci sirovina kao i održivom finansiranju, između ostalog.

Henkel ima za cilj da smanji svoj ugljenični otisak u proizvodnji za 65 odsto do 2025. (u odnosu na polaznu godinu 2010). Do kraja 2021, Henkel je već prepolovio svoj otisak  CO2 u proizvodnji. Kako bi se ovo postiglo, kompanija se takođe fokusira na unapređenje svoje energetske efikasnosti i nabavljaće 100 odsto električne energije isključivo iz obnovljivih izvora do 2030. godine. Do kraja 2021. Henkel je u potpunosti prilagodio proizvodnju u 21 državi, uključujući Kolumbiju i Francusku, tako da koristi električnu energiju koja je 100 odsto obnovljiva. Henkel se danas nalazi na 68 odsto upotrebe obnovljive električne energije.

Pored toga, Henkel je aktivno posvećen izgradnji prave cirkularne ekonomije, radeći sa raznim partnerima u čitavom lancu vrednosti i sarađujući na međunarodnim inicijativama kao što su Banka plastike (Plastic Bank) i Nova ekonomija plastike Fondacije Elen Makartur (New Plastics Economy by the Ellen MacArthur Foundation). Ambiciozna strategija za ambalaže ima za cilj da umanji količine i reciklira ambalažne materijale i spreči da završe u životnoj sredini. Jedan od istaknutih ciljeva je da do 2025. 100 odsto Henkelovih ambalaža može da se reciklira ili ponovo iskoristi. Na kraju 2021. godine udeo je već bio oko 86 odsto. Henkel takođe stalno radi na uvećanju udela recikliranih materijala u svom pakovanju na više od 30 odsto za sva plastična pakovanja za svoju robu široke potrošnje širom sveta do 2025. godine. Na kraju 2021. kompanija je uvećala ovaj udeo na oko 18 odsto.

Henkel je takođe ostvario dobar napredak u svom cilju nabavke 100 odsto palminog ulja i ulja palminih koštica na odgovoran način. U 2021. kompanija je nabavljala 93 odsto svojih ukupnih potrebnih materijala i derivata kao sertifikovane sirovine u skladu sa modelom masovne ravnoteže RSPO (Okruglim stolom o održivom palminom ulju). Henkel pripisuje ovaj uspeh dugoročnoj saradnji sa razvojnom organizacijom Solidaridad, koja podržava male uzgajivače palminog ulja u Južnoj Americi, Africi i Aziji. Do sada, naši partneri su ostvarili pozitivan uticaj na više od 36.000 malih uzgajivača širom sveta.

Još jedna važna prekretnica je najava Henkelovog novog Okvira za održivo finansiranje, čime je stvorena direktna veza između strategije održivosti i strategije finansiranja.

Okvir obuhvata dva moguća oblika finansiranja: izdavanje obveznica povezanih sa održivošću kao i zelenih obveznica. U 2021. Henkel je napravio prve dve emisije prema uslovima ovog okvira, što ga je učinilo prvom kompanijom u svom sektoru koja je izdala obveznice u evrima čija je kamatna stopa povezana sa postizanjem posebnih ciljeva održivosti. Ukupno, obveznice u vrednosti od više od 700 miliona evra izdate su prošle godine.

Postizanje ciljeva i ambicija kroz Strateški okvir za ostvarenje ambicije održivog poslovanja 2030+

Ovi uspesi su u skladu sa ciljevima Henkela, postavljenih u okviru dugoročne strategije 2010. godine. Nakon decenije uspešnog ostvarenja napretka u održivosti, Henkel je u 2021. analizirao tekuću eksternu situaciju i očekivanja za strategiju i ambiciju u budućnosti.

Ova analiza dovela je do novog Strateškog okvira za ostvarenje ambicije održivog poslovanja 2030+ koji takođe obuhvata nove, dodatne dugoročne ambicije koje će pomoći da se ekonomija i društvo transformišu ka održivosti.

Henkelov Strateški okvir za ostvarenje ambicije održivog poslovanja 2030+ sastoji se od tri dimenzije:

 • Regenerativna planeta: omogućava cirkularnu budućnost sa neto nultim emisijama ugljenika transformacijom poslovanja, proizvoda i sirovina, na osnovu nauke i inovacija.
 • Uspešne zajednice: pomaganje ljudima da vode bolje živote kroz kolektivnu snagu privrede i brendova i podrškom jednakosti, obrazovanju i dobrobiti.
 • Partner od poverenja: postizanje rezultata i sistemskih promena sa integritetom kroz kulturu zasnovanu na vrednostima, dubinski ukorenjenu u nauci i strasti za tehnologijom.

„Želimo da obezbedimo da su ambicije iz okvira usklađene sa očekivanjima naših akcionara u pogledu pristupa temama životne sredine, društvenim temama i upravi (ESG) sa rastućom dubinom naše angažovanosti u ovim oblastima," objasnila je Ulrike Sapiro, Direktorka održivosti u Henkelu. „Razmotrili smo gde možemo da odemo dalje, da postupamo brže i da budemo smeliji - i jedan od ključnih ishoda toga je što smo pomerili rok za postizanje pozitivnog uticaja na klimu u okviru naše proizvodnje sa 2040. na 2030.“

Ključne nove ambicije obuhvataju:

 • Postizanje poslovanja sa pozitivnim uticajem na klimu do 2030. i jačanje puta ka nultim neto emisijama za emisije Opsega 3 (od izvora do rafova), u skladu sa Inicijativom za naučno zasnovane ciljeve (Science Based Targets initiative).
 • Unapređenje cirkularnosti povećanjem cirkularne upotrebe vode i otpadnih materijala u proizvodnji do 2030. 
 • Postizanje jednakosti rodova na svim nivoima rukovodstva do 2025.
 • Proširenje programa obrazovanja zajednica i volonterstva.
 • Oblikovanje budućnosti rada za kompaniju i njene zaposlene putem daljeg razvoja i ekspanzije programa „Pametni rad“ (“Smart Work“) pokrenutog 2021.

Ulrike Sapiro je dodala: „Znamo da se svet oko nas, očekivanja naših zainteresovanih strana i prilike za napredovanje održivosti konstantno transformišu. Zato planiramo da redovno analiziramo i ažuriramo naš Strateški okvir za ostvarenje ambicije održivog poslovanja 2030+ sa novim opipljivim ciljevima i ambicijama i u budućnosti.“