29.04.2022.  Diseldorf, Nemačka

Henkel objavio rezultate prodaje za prvi kvartal na osnovu preliminarnih podataka

Henkel postigao značajan organski rast prodaje u prvom kvartalu i ažurirao prognozu za celu 2022. godinu

 • Prodaja Grupe zabeležila je organski rast od +7,1 odsto na 5,3 milijarde evra
  • Adhezivi Tehnologije: dvocifreni organski rast od +10,7 odsto
  • Beauty Care: blag organski pad od -1,2 odsto.
  • Deterdženti i kućna hemija: vrlo snažan organski rast od +4,9 odsto
 • Ažurirana prognoza za fiskalnu godinu 2022. – očekuje se izuzetno snažan rast troškova direktnih materijala i logistike i značajni uticaji povlačenja poslovnih aktivnosti iz Rusije i Belorusije
  • Organski rast prodaje: +3,5 to +5,5 odsto
  • Korigovani prinos od prodaje (EBIT marža)*: između 9,0 i 11,0 odsto
  • Korigovani prihodi po preferencijalnim akcijama (EPS)* pri konstantnom kursu: pad u rasponu od -35 do -15 odsto

Na osnovu preliminarnih podataka, Henkel je ostvario ukupnu prodaju od oko 5,3 milijardi evra u prvom kvartalu. To podrazumeva značajan organski rast prodaje od 7,1 odsto u odnosu na prosek očekivan na tržištu, od 4,3 procenta. Povećanje je izazvano prvenstveno snažnim rastom cena u kombinaciji sa blagim padom prometa.

Na rast prodaje u prvom kvartalu najviše je uticao poslovni sektor Adhezivi Tehnologije koji je postigao dvocifreni organski rast prodaje od +10,7 odsto u prvom kvartalu, na osnovu preliminarnih podataka. Rast je postignut u svim poslovnim oblastima.

Na osnovu preliminarnih podataka, poslovni sektor Beauty Care zabeležio je blagi pad organske prodaje od -1,2 odsto. Poslovanje u oblasti frizerskih salona postiglo je dvocifreni organski rast prodaje. Poslovanje u oblasti robe široke potrošnje bilo je, kao što je očekivano, ispod nivoa od prošle godine, posebno zbog implementacije mera u vezi sa portfoliom najavljenih za 2022. godinu.

Prema preliminarnim podacima, poslovni sektor Deterdženti i kućna hemija postigao je vrlo snažan organski rast prodaje od +4,9 odsto, na koga je uticao značajan rast u poslovanju s deterdžentima. Nasuprot tome, poslovanje u oblasti kućne hemije zabeležilo je blag pad organske prodaje u prvom kvartalu.

„Uprkos ukupno vrlo dobrim rezultatima prodaje Henkela u prvom tromesečju, opšte ekonomsko okruženje nastavilo je da se dramatično pogoršava od početka godine. Uticaj globalne COVID krize, sa posebno napetom situacijom na tržištima sirovina i u okviru globalnih lanaca snabdevanja, jasno je pojačan ratom u Ukrajini. Cene materijala i logistike su zato ponovo značajno porasle. Pored toga, usled situacije s ratom u Ukrajini, sredinom aprila smo odlučili da obustavimo naše poslovne aktivnosti u Rusiji. Takođe smo odlučili da obustavimo naše poslovne aktivnosti i u Belorusiji. To će imati uticaj od oko 1 milijarde evra na našu ukupnu godišnju prodaju i uticaće na više od 2.500 zaposlenih," rekao je Karsten Knobel, Izvršni direktor Henkela.

„Usled aktuelnih okolnosti, očekujemo značajno veći pritisak na naše prihode u toku godine nego na početku. U skladu s tim smo ažurirali našu prognozu za celu godinu,“ objasnio je Karsten Knobel. U pogledu cena materijala, Henkel sada očekuje povećanje od oko 25 odsto za celu godinu, u odnosu na prosek za 2021. Prethodno se očekivalo povećanje na nižem dvocifrenom nivou. „Ovo su dodatni troškovi za celu godinu koji iznose oko dve milijarde evra. Duplo više nego što smo predviđali krajem januara. Po prvi put smo svedoci povećanja na ovom nivou. Na ove okolnosti reagujemo ciljanim protivmerama, konkretno, dodatnim povećanjem cena i unapređenjem efikasnosti.“

Henkel sada očekuje organski rast prodaje na nivou Grupe od +3,5 do +5,5 odsto u fiskalnoj godini 2022. (prethodno: +2,0 do +4,0 odsto). Jači organski rast prodaje primarno će biti zasluga poslovnog sektora Adhezivi Tehnologije, za koji Henkel sada očekuje organski rast prodaje u rasponu od +8,0 do +10,0 odsto (prethodno: +5,0 do +7,0 odsto), prvenstveno zbog premošćavanja visokih troškova sirovina i logistike pomoću viših cena. Očekivanja za organski rast prodaje u poslovnim sektorima Beauty Care i Deterdženti i kućna hemija ostaju nepromenjena.

Za poslovni sektor Beauty Care, očekuje se da će organska prodaja opasti -5,0 do -3,0 odsto. Kao što je najavljeno, za pad su primarno zaslužne mere o kojima je već odlučeno i koje se primenjuju kako bi se unapredio portfolio, uključujući obustavljanje aktivnosti koje u budućnosti više neće biti deo glavnog dela poslovanja. Za sektor Deterdženti i kućna hemija, Henkel nastavlja da prognozira organski rast prodaje u opsegu od +2,0 do +4,0 odsto. U pogledu odluke da se obustavi Henkelovo poslovanje u Rusiji i Belorusiji, te zemlje će biti izuzete iz prognoza za organski rast prodaje Henkela od drugog tromesečja nadalje.“

Pored uticaja obustavljanja poslovnih aktivnosti u Rusiji i Belorusiji, značajno rastuće cene direktnih materijala i logističkih usluga, koje se ne mogu potpuno nadoknaditi ove fiskalne godine, imaju veći uticaj na prihod nego što je prethodno očekivano.

Za Henkel grupu, za korigovani prinos od prodaje (EBIT marža) sada se očekuje da će biti niži, u rasponu od 9,0 do 11,0 odsto (prethodno: 11,5 do 13,5 odsto). Za poslovni sektor Adhezivi Tehnologije, Henkel očekuje korigovani prinos od prodaje u rasponu od 13,0 do 15,0 odsto (prethodno: 15,0 do 17,0 odsto), a za poslovni sektor Beauty Care u rasponu od 5,0 do 7,0 odsto (prethodno: 7,5 do 10,0 odsto) i za poslovni sektor Deterdženti i kućna hemija u rasponu od 7,0 do 9,0 odsto (prethodno: 10,5 do 13,0 odsto).

Što se tiče korigovanih prinosa po prioritetnim akcijama (EPS) pri konstantnim kursevima, Henkel sada očekuje pad u rasponu od -35 do -15 (prethodno: -15 do +5 odsto).

Nova prognoza zasnovana je na pretpostavci da se uticaj rata u Ukrajini neće značajno pogoršati i da neće biti novih široko rasprostranjenih zatvaranja poslovanja i proizvodnje u industriji i maloprodaji zbog pandemije COVID-19.

„Uprkos izuzetno teškom okruženju, težimo našoj strategiji za svrsishodni rast. Naš poslovni sektor Adhezivi Tehnologije je globalni lider i nudi inovativna rešenja u mnogim važnim industrijama, sa jasnim fokusom na buduće trendove kao što su mobilnost, povezanost i održivost. Spajanjem naših poslovnih sektora Deterdženti i kućna hemija i Beauty Care u sektor Brendovi robe široke potrošnje, stvorićemo platformu sa više kategorija sa prodajom od oko 10 milijardi evra. Za naše buduće poslovanje u oblasti Brendova robe široke potrošnje očekuje se da će početi 2023. najkasnije, pružajući širu osnovu da optimizujemo naš portfolio još doslednije, i da ga razvijemo tako da ima viši profil rasta i marži,“ rekao je Karsten Knobel.

Henkel će objaviti svoje saopštenje o prvom tromesečju 5. maja 2022. godine, kao što je najavljeno, i saopštiti dodatne informacije o procesu integracije dva poslovna sektora i planiranim merama za portfolio, uključujući očekivane sinergije i troškove restrukturiranja.


* Prilagođeno zbog jednokratnih troškova i dobiti, i zbog troškova restrukturiranja.

Ove informacije sadrže izjave koje se odnose na budućnost zasnovane na trenutnim procenama i predviđanjma rukovodstva komanije Henkel AG & Co. KGaA. Izjave koje se odnose na budućnost se odlikuju rečima poput „očekivati“, „nameravati“, „planirati“, „predviđati“, „procenjivati“, i sličnim terminima. Takvim izjavama se na bilo koji način ne garantuje da će se takva očekivanja ostvariti. Budući učinci i rezultati koje će Henkel AG & Co. KGaA i njegova povezana društva stvarno ostvariti zavisi od više rizika i neizvesnosti, i stoga se mogu razlikovati materijalno od izjava koje se odnose na budućnost. Mnogi od ovih faktora su van Henkelove kontrole i ne mogu se precizno predvideti, poput budućeg privrednog ambijenta i radnji konkurenata i drugih uključenih u tržište. Henkel ne planira niti se obavezuje da ažurira bilo koju izjavu koja se odnosi na budućnost.

Ovaj dokument uključuje – u primenljivom okviru finansijskog izveštavanja koji nije jasno definisan – dodatne finansijske mere koje su ili mogu biti alternative merama učinka (mere koje nisu GAAP). Ove dodatne finansijske mere ne bi trebalo posmatrati izolovane ili kao alternative merama Henkel-ove neto imovine i finansijskih pozicija ili rezultata poslovanja kao što su prikazani u skladu sa primenjivim okvirom finansijskog izveštavanja u svojim konsolidovanim finansijskim izveštajima. Druge kompanije koje izveštavaju ili opisuju slično naslovljene alternativne mere učinaka bi mogle da ih računaju drugačije.

Ovaj dokument je izdat isključivo u svrhe obaveštenja i nije namenjen da služi kao savet za ulaganje ili ponuda za prodajou, ili traženje ponude za kupovinu, bilo kakvih hartija od vrednosti.