08.11.2022.  Düsseldorf / Nemačka

Poboljšani izgledi za fiskalnu 2022. godinu

Henkel uspešno održao trend rasta sa dvocifrenim rastom prodaje u trećem kvartalu

 • Prodaja Grupe povećana organski za +11,3 odsto na najbolji rekord ikada koji iznosi oko 6 milijardi evra, nominalno +17,3 odsto, kome su sva tri poslovna sektora doprinela na sledeći način:
  • Poslovni sektor Adhezivi Tehnologije ostvario je dvocifreni organski rast prodaje od +16,8 odsto, nominalno +22,6 odsto
  • Poslovni sektor Beauty Care zabeležio je pozitivan organski rast od +0,9 odsto, nominalno +8,4 odsto
  • Poslovni sektor Deterdženti i kućna hemija je generisao značajan organski rast prodaje od +7,3 odsto, nominalno +13,2 odsto
 • Tržišta u nastajanju sa dvocifrenim rastom prodaje, zrela tržišta sa snažnim rastom
 • Spajanje poslovnih sektora Deterdženti i kućna hemija i Beauty Care u Brendove robe široke potrošnje (Henkel Consumer Brands) pre predviđenog perioda
 • Prognoza za fiskalnu 2022. godinu: Povećane smernice za prodaju i zaradu zasno-vane na kontinuiranom snažnom poslovnom učinku

Henkel je uspešno održao svoj zamah rasta u trećem tromesečju fiskalne 2022. godine i postigao Grupnu prodaju od oko 6 milijardi evra. Ovo predstavlja novi istorijski rekord za rezultate kvartalne prodaje i jednak je dvocifrenom organskom rastu od +11,3 odsto, vođenom dvocifrenim kretanjima cena u svim poslovnim jedinicama i u svim regionima. Obim je u odnosu na prethodnu godinu opao sveukupno u okviru robe široke potrošnje. U nominalnom smislu, prodaja je porasla za +17,3 odsto.

„U tržišnom okruženju koje je i dalje izuzetno izazovno, nastavili smo da sprovodimo našu strategiju i postigli jasan dvocifreni rast prodaje. Posebno je zahvalno što su svi poslovni sektori i regioni doprineli ovom snažnom poslovnom učinku, koji je posebno bio vođen jasnim dvocifrenim povećanjem prodaje koji je poslovni sektor Adhezivi Tehnologije  ostvario u trećem kvartalu“, rekao je izvršni direktor Henkela, Karsten Knobel.

„Dvocifreni rast prodaje u trećem kvartalu je još jedan dokaz našeg snažnog i uravnoteženog portfolija uspešnih brendova i inovativnih tehnologija. Pored toga, dosledno smo radili na daljem sprovođenju mera za optimizaciju našeg portfolija, nastavili smo sa našim strogo regulisanim upravljanjem troškovima i radimo na daljim poboljšanjima efikasnosti. Štaviše, kako spajamo naša dva poslovna sektora, u pogledu implementacije novih struktura mi smo ispred predviđenog rasporeda. Ovaj snažan rezultat je dostignuće našeg globalnog tima čija je izuzetna posvećenost ključna za dugoročni uspeh Henkela u ovim izazovnim vremenima.”

Henkelov dvocifreni rast prodaje u trećem tromesečju bio je pretežno zasluga poslovnog sektora Adhezivi Tehnologije. Sve poslovne oblasti zabeležile su značajne ili dvocifrene organske poraste prodaje.

Poslovni sektor Beauty Care postigao je pozitivnu organsku prodaju u trećem tromesečju, uprkos sprovođenju mera za portfolio. I profesionalni proizvodi i roba široke potrošnje doprineli su ovom rezultatu.

Poslovni sektor Deterdženti i kućna hemija generisao je značajan organski rast prodaje, pretežno zahvaljujući poslovanju u oblasti deterdženata.

U pogledu regija, prodaja se organski uveća u svim regijama u trećem tromesečju. Za snažne rezultate prodaje Grupe uglavnom su zaslužna tržišta u nastajanju, pri čemu su sve regije zabeležile dvocifreni organski rast.

Osvrnuvši se na ostatak fiskalne 2022, Knobel je prokomentarisao: „Poslujemo u poslovnom okruženju koje karakteriše visok stepen volatilnosti i neizvesnosti. U ovom opštem inflatornom okruženju sa povećanim troškovima sirovina i energije, ostvarili smo snažan poslovni učinak u prvih devet meseci. U skladu sa tim, podižemo naše smernice za prodaju i zaradu za celu 2022. godinu.“

Na nivou Grupe, Henkel sada očekuje organski rast prodaje od +7,0 do +8,0 (prethodno: +5,5 do +7,5 odsto) i korigovani prinos od prodaje (EBIT maržu) u rasponu od 10,0 do 11,0 odsto (prethodno: 9,0 i 11,0 odsto). Za korigovani prinos po akciji (EPS) pri konstantnom kursu, Henkel sada očekuje pad u rasponu od -25 do -15 odsto (prethodno: -35 i -15 odsto).

Rezultati prodaje na nivou Grupe

U trećem kvartalu 2022, prodaja Grupe je nominalno porasla za +17,3 odsto na 5,976 milijardi evra. Organski (tj. korigovano na osnovu kursa i akvizicija/divesticija), prodaja je porasla za +11,3 odsto. Za ovaj rast prodaje na nivou Grupe zaslužne su cene, dok je promet varirao među poslovnim sektorima. Akvizicije i prodaje su smanjile prodaju za -0,6 odsto. Nasuprot tome, devizni efekti su imali pozitivan uticaj od +6,6 procenata na prodaju.

U prvih devet meseci 2022. zabeležen je nominalni rast prodaje od +12,5 odsto na 16,889 milijardi evra. Organski, Henkel je ostvario značajan rast prodaje od +9,7 procenata, koji je bio vođen cenom, dok je promet opao.

Rezultati prodaje poslovnog sektora Adhezivi Tehnologije

trećem tromesečju 2022. prodaja poslovnog sektora Adhezivi Tehnologije uvećana je nominalno za +22,6 odsto, na 2,995 milijardi evra. Organski (t.j. korigovano za devizne razlike i akvizicije/divesticije), uvećali smo prodaju za +16.8 odsto. Promet je zabeležio blagopozitivan rast, dok je zabeležen dvocifren rast cena. Uticaj deviznog kursa uvećao je prodaju za +7.7 odsto, dok su akvizicije/divesticije imale blago negativan uticaj od -1.9 odsto.

U prvih devet meseci 2022. zabeležen je nominalni rast prodaje od +17.6 odsto na 8,462 milijardi evra. Organski, ostvarili smo značajan rast prodaje od +13.7 odsto. Razvoj cena bio je konstantno snažan u svim regionima i poslovnim oblastima.

Rezultati prodaje poslovnog sektora Beauty Care

trećem tromesečju 2022, prodaja u poslovnom sektoru Beauty Care nominalno se povećala za +8.4 odsto na 1,013 milijardi evra. Organski (tj. korigovano za devizne razlike i akvizicije/divesticije), prodaja je bila +0.9 odsto iznad nivoa od prethodne godine. Dok je promet opao, poslovni sektor zabeležio je dvocifren rast cena. Uticaji kursnih razlika blago su uvećali prodaju za +5.9 odsto, dok su akvizicije/divesticije uvećale prodaju za +1.6 odsto.

U prvih devet meseci 2022. godine, prodaja u poslovnom sektoru Beauty Care nominalno je porasla za 2,9 odsto na godišnjem nivou, na 2,855 milijardi evra. Organski, prodaja je uvećana za +0,6 odsto, vođena cenama.

Rezultati prodaje poslovnog sektora Deterdženti i kućna hemija

Poslovni sektor Deterdženti i kućna hemija generisao je prodaju u iznosu od 1,902 milijardi evra u trećem tromesečju 2022. što predstavlja nominalno povećanje od +13.2 odsto u odnosu na nivo istog tromesečja prethodne godine. Organski (tj. korigovano za devizne razlike i akvizicije/divesticije), poslovni sektor imao je vrlo snažan rast prodaje od +7.3 odsto. Za ovaj rezultat je uglavnom zaslužan dvocifren rast cena, dok je promet opao. Uticaji kursnih razlika blago su uvećali prodaju za +5.5 odsto. Akvizicije/divesticije imale su pozitivan uticaj na prodaju od +0.4 odsto.

U prvih devet meseci 2022. prodaja u poslovnom sektoru Deterdženti i kućna hemija nominalno se uvećala za +8,9 odsto na 5.396 milijardi evra. Organski, ostvarili smo značajno povećanje prodaje od +7,4 odsto, vođeno cenama.

Neto sredstva i finansijska pozicija grupe

Nije bilo značajnih promena neto sredstava i finansijske pozicije Grupe u periodu obuhvaćenim ovim pregledom u odnosu na 30. jun 2022.

Prognoza za Henkel Grupu

Na osnovu razvoja poslovanja u prvih devet meseci 2022. i na osnovu pretpostavki u vezi sa napretkom do kraja fiskalne godine, Upravni odbor kompanije Henkel AG & Co. KgaA odlučio je da ažurira prognoze za fiskalnu 2022. godinu.

Sada očekujemo organski rast prodaje na nivou Grupe od +7,0 do +8,0 odsto u fiskalnoj 2022 (prethodno: +5,5 do +7,5 odsto).

Za poslovni sektor Adhezivi Tehnologije, sada očekujemo organski rast prodaje u rasponu od+11,0 do +12,0 odsto (prethodno: +10,0 do +12,0 odsto). Za poslovni sektor Beauty Care, sada očekujemo organski pad prodaje od -1,0 do 0,0 odsto (prethodno: -3,0 do -1,0 odsto), pri čemu je glavni uticaj na rezultat implementacija najavljenih mera za portfolio. Za poslovni sektor Deterdženti i kućna hemija, sada očekujemo organski rast prodaje od +5,5 do +6,5 odsto (prethodno: +4,0 do +6,0 odsto).

Sada očekujemo da će Henkel Grupa generisati korigovani prinos od prodaje (EBIT maržu) u rasponu od 10,0 do 11,0 odsto (prethodno: 9,0 do 11,0 odsto). Sada predviđamo korigovani prinos od prodaje za poslovni sektor Adhezivi Tehnologije u rasponu od 13,5 do 14,5 odsto (prethodno: 13,0 do 15,0 odsto), a za Beauty Care u rasponu od 7,5 do 8,5 odsto (prethodno 5,0 do 7,0 odsto), dok za poslovni sektor Deterdženti i kućna hemija očekujemo raspon od 8,0 do 9,0 odsto (prethodno: 7,0 do 9,0 odsto).

Za korigovani prinos po preferencijalnim akcijama (EPS) pri konstantnim kursevima, sada očekujemo pad u rasponu od -25 do 15 odsto (prethodno: -35 do -15 odsto).

Pored toga, za 2022. imamo sledeća očekivanja:

 • Troškovi restrukturiranja u rasponu od 450 do 500 miliona evra (nepromenjeno)
 • Potrošnja gotovine na investicije u imovinu, fabrike i opremu i nematerijalna dobra od oko 650 miliona evra (prethodno: oko 700 miliona evra)

Prognoza nastavlja da bude zasnovana na pretpostavci da neće biti novih masovnih zatvaranja poslovanja i proizvodnje zbog pandemije u okviru industrije i maloprodaje, i da se uticaji rata u Ukrajini neće značajno pogoršati. Pored toga, naša prognoza je zasnovana na pretpostavci da neće biti prekida industrijske proizvodnje u Evropi usled nestašice gasa.

Ove informacije sadrže izjave koje se odnose na budućnost zasnovane na trenutnim procenama i predviđanjma rukovodstva komanije Henkel AG & Co. KGaA. Izjave koje se odnose na budućnost se odlikuju rečima poput „očekivati“, „nameravati“, „planirati“, „predviđati“, „procenjivati“, i sličnim termin-ima. Takvim izjavama se na bilo koji način ne garantuje da će se takva očekivanja ostvariti. Budući učinci i rezultati koje će Henkel AG & Co. KGaA i njegova povezana društva stvarno ostvariti zavisi od više rizika i neizvesnosti, i stoga se mogu razlikovati materijalno od izjava koje se odnose na budućnost. Mnogi od ovih faktora su van Henkelove kontrole i ne mogu se precizno predvideti, poput budućeg privrednog ambijenta i radnji konkurenata i drugih uključenih u tržište. Henkel ne planira niti se obavezuje da ažurira bilo koju izjavu koja se odnosi na budućnost.

Ovaj dokument uključuje – u primenljivom okviru finansijskog izveštavanja koji nije jasno definisan – dodatne finansijske mere koje su ili mogu biti alternative merama učinka (mere koje nisu GAAP). Ove dodatne finansijske mere ne bi trebalo posmatrati izolovane ili kao alternative merama Henkel-ove neto imovine i finansijskih pozicija ili rezultata poslovanja kao što su prikazani u skladu sa primenjivim okvirom finansijskog izveštavanja u svojim konsolidovanim finansijskim izveštajima. Druge kompanije koje izveštavaju ili opisuju slično naslovljene alternativne mere učinaka bi mogle da ih računaju dru-gačije.

Ovaj dokument je izdat isključivo u svrhe obaveštenja i nije namenjen da služi kao savet za ulaganje ili ponuda za prodajou, ili traženje ponude za kupovinu, bilo kakvih hartija od vrednosti.