07.03.2023.  Diseldorf / Nemačka

Snažni ukupni poslovni rezultati u izazovnoj tržišnoj sredini

Henkel ostvario značajan rast prodaje u 2022. godini - priprema se za dalji rast u fiskalnoj 2023.

 • Godišnji rezultati za 2022:
  • Prodaja grupe: 22,4 milijarde evra, što predstavlja organski rast * od 8,8 procenata
  • Operativna dobit (EBIT)**:  2,3 milijarde evra, -13,7 procenata
  • EBIT marža**: 10,4 procenata, -3,0 procentualnih poena
  • Prihod po prioritetnoj akciji (EPS)**: 3,90 evra, -17,8 procenata po konstantnom kursu
 • Predložena dividenda na nivou prethodne godine: 1,85 evra po prioritetnoj akciji
 • Dobar napredak u sprovođenju Agende za svrsishodni rast
 • Novi poslovni sektor Henkel Consumer Brands je aktiviran
 • Napredak u održivosti u ključnim oblastima
 • Prognoza za fiskalnu 2023: očekuje se dalji rast
  • Organski rast prodaje: od 1,0 do 3,0 procenta
  • EBIT marža**: 10,0 do 12,0 procenata
  • Prihod po prioritetnoj akciji (EPS)**: između -10,0 i +10,0 procenata (pri konstantnom kursu)

„U 2022. godini postigli smo značajan rast prodaje i snažne prihode u vrlo izazovnoj godini - i sproveli smo značajne strateške mere. Uspeli smo da delimično nadoknadimo dramatični porast cena sirovina i logistike pomoću viših cena i kontinuiranih unapređenja efikasnosti. To se odrazilo na našu prodaju, koja je dostigla novi rekord od 22,4 milijarde evra, kao i na operativni prihod od 2,3 milijarde evra. Na osnovu toga, našim akcionarima predlažemo stabilnu dividendu na nivou iz prethodne godine. Spajanjem naših poslovnih sektora u poslovni sektor Henkel Consumer Brands, uspešno smo obavili jednu od najvećih transformacija u našoj kompaniji u poslednjim decenijama,“ rekao je Karsten Knobel, glavni izvršni direktor grupe Henkel.

Prodaja grupe i prihodi u fiskalnoj 2022.

Prodaja Henkel grupe dostigla je 22,4 milijarde evra u fiskalnoj godini 2022. To odgovara nominalnom rastu od 11,6 odsto, i predstavlja značajni organski rast prodaje od 8,8 procenata, koji je rezultat povećanja cena u svim poslovnim sektorima. Uticaj akvizicija i divesticija na prodaju bio je blago negativan, i iznosio je -1,1 procenata. Kursne razlike imale su pozitivan efekat na prodaju od -3,9 procenata.

Tržišta u razvoju postigla su dvocifreni organski rast od 13,3 procenata. Poslovanje na zrelim tržištima zabeležilo je snažni organski rast prodaje od 5,2 procenata.

Korigovana operativna dobit (korigovani EBIT) dostigla je 2,3 milijarde evra u odnosu na 2,7 milijarde evra iz fiskalne 2021. (-13,7 procenata). Uticaj značajno većih cena sirovina i logistike uticala je na profitabilnost grupe i nije u potpunosti mogla da se nadoknadi uvećanjem cena i kontinuiranim merama za smanjenje troškova i povećanje efikasnosti u proizvodnji i lancu nabavke. Korigovana EBIT marža iznosila je 10,4 procenata u godini na koju se odnosi izveštaj, i bila je ispod nivoa prethodne godine (2021: 13,4 procenata). Korigovani prihod po prioritetnoj akciji smanjen je za -14,5 procenata na 3,90 evra (prethodne godine: 4,56 evra). Pri konstantnom kursu, to odgovara smanjenju od -17,8 procenata. Neto obrtna sredstva, kao procenat prodaje, uvećana su na 4,5 procenata, što je 2,3 procentualna poena više u odnosu na prethodnu godinu. Ovo povećanje neto obrtnih sredstava može se pre svega pripisati značajno višim cenama materijala. Slobodan novčani tok dostigao je 653 miliona evra, što je značajno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu (2021: 1.478 miliona evra). Neto finansijska pozicija bila je -1.267 miliona evra (31. decembar 2021: -292 miliona evra). To takođe odražava troškove koji se odnose na program otkupa sopstvenih akcija pokrenut u februaru 2022. i isplatu dividendi u drugom tromesečju.

Rezultati poslovnih sektora u fiskalnoj 2022.

U fiskalnoj 2022. prodaja poslovnog sektora Adhezivi tehnologije porasla je nominalno za 16,6 procenata na 11,2 milijarde evra. Organski, prodaja je porasla za 13,2 procenta. Taj rast prodaje rezultat je dvocifrene promene cena. Korigovani operativni prihod bio je malo niži u odnosu na prethodnu godinu i bio je 1,5 milijarde evra (2021: 1,5 milijarde evra). Korigovani prinos od prodaje dostigao je 13,6 procenata, u odnosu na 16,2 procenata iz prethodne godine. To je pretežno zbog pada bruto marže, na koju je negativno uticao značajni rast cena materijala.

U poslovnom sektoru Beauty Care, prodaja je nominalno opala -2,6 procenata u fiskalnoj 2022. na 3,7 milijarde evra. Organski, prodaja je blago opala za -0,5 procenata. To je rezultat različitih okolnosti. Dok je Hair Professional kategorija postigla snažan rast prodaje, roba za maloprodaju imala je organski niže rezultate u odnosu na prethodnu godinu, konkretno zbog implementacije najavljenih mera za portfolio. Korigovani operativni prihod dostigao je 269 miliona evra (prethodne godine: 351 miliona evra). Korigovani prinos od prodaje smanjen je na 7,8 procenata (prethodne godine: 9,5 procenata). Pored pada bruto marže, to je delimično i zbog blagog povećanja ulaganja u marketing i oglašavanje.

Prodaja poslovnog sektora Deterdženti i kućna hemija uvećana je 8,3 procenata u nominalnom smislu u fiskalnoj 2022. godini, dostigavši 7,2 milijarde evra. Organski, prodaja je porasla 6,3 procenata. Sa iznosom od 614 miliona evra, korigovani operativni profit bio je ispod prošlogodišnjeg nivoa (904 miliona evra). Korigovani prinos od prodaje smanjen je na 8,6 procenata, uglavnom zbog pada bruto marže kao rezultata značajno viših cena materijala i logistike, i uvećanja troškova marketinga i oglašavanja.

Prognoza za 2023.

Očekuje se da će globalni ekonomski rast nastaviti da slabi u 2023. Prema trenutnim procenama, očekuje se da će globalno ekonomsko okruženje ostati inflatorno u fiskalnoj 2023, zbog očekivanog povećanja troškova rada i trajno visokih troškova energije i roba. U tom kontekstu, očekuje se da će prosečne cene materijala porasti za procenat koji je nizak do srednje jednocifren u poređenju sa godišnjim prosekom 2022. godine. Pored toga, kamatne stope će verovatno ostati znatno više nego prethodnih godina. Stoga se pretpostavlja da će industrijska tražnja biti slabija nego prethodne godine i da će se zamah rasta potrošačke tražnje u ključnim oblastima poslovanja grupe Henkel sa robom široke potrošnje usporiti. Osim toga, očekuje se da će poslovanje u Rusiji biti prodato do kraja prvog tromesečja 2023.

Uzimajući ove faktore u obzir, Henkel očekuje da ostvari organski rast prodaje između 1,0 i 3,0 procenata u fiskalnoj 2023, i očekuje se da će oba poslovna sektora biti u tom rasponu. Očekuje se da će korigovani prinos od prodaje (korigovana EBIT marža) biti od 10,0 do 12,0 procenata. Za korigovani prinos od prodaje očekuje se da će biti između 13,0 i 15,0 procenata za poslovni sektor Adhezivi Tehnologije i između 7,5 procenata i 9,5 procenata za Henkel Consumer Brands. Za korigovani prinos po prioritetnoj akciji (EPS) pri konstantnom kursu, Henkel očekuje da će biti u rasponu od -10,0 do +10,0 procenata.

Novi poslovni sektor Henkel Consumer Brands je uspešno osnovan

Krajem januara 2022. Henkel je najavio jednu od najvećih transformacija u kompaniji u nedavnim decenijama: spajanje dva poslovna sektora u jedan integrisani poslovni sektor, nazvan Henkel Consumer Brands. Novi poslovni sektor, koji je uspešno osnovan na početku 2023. spaja sve brendove robe široke potrošnje u svim kategorijama pod jednim krovom, uključujući legendarne brendove kao što su  Persil, Schwarzkopf i Hair Professional. Time je Henkel stvorio platformu sa više kategorija za budući rast prodaje od oko 11 milijardi evra u 2022.

Henkel spajanjem namerava da uveća profitabilnost poslovanja sa robom široke potrošnje i time generiše dodatni zamah za rast širom grupe. Zbog toga će portfolio u kategorijama Deterdženti i kućna hemija i Proizvodi za kosu biti fokusiran na strateško poslovanje i brendove sa atraktivnim potencijalom za rast. Tokom integracije, očekuju se značajne sinergije, od kojih će se neke koristiti za ciljane investicije u strateške prioritete kao što su inovacija, održivost i digitalizacija, kao i za rast poslovnog sektora.

Konzistentan napredak u svim strateškim stubovima Agende svrsishodnog rasta

Henkel je prethodne godine predstavio brojne inovacije na tržištu, baveći se važnim trendovima i stvarajući vrednost za kupce i potrošače. U sektoru Adhezivi Tehnologije, predstavljen je novi provodni premaz za brzorastuće tržište baterija električnih vozila. Ova tehnologija unapređuje funkcionalnost baterije poboljšavanjem provodljivosti unutar ćelije baterije do 30%, i takođe omogućava smanjenje potrošnje energije tokom procesa proizvodnje od preko 20%. U poslovnoj jedinici Beauty Care, na primer, Henkel je predstavio Colour Alchemy, inovaciju za farbanje kose za jedinstveni efekat boje zasnovan na vodećoj ekspertizi u tehnologiji nege kose. A u poslovnoj jedinici Deterdženti i kućna hemija, inovativni gelovi za mašine za pranje suđa su predstavljeni za brend Somat.

Takođe, Henkel je dodatno utvrdio održivost u poslovanju. Henkel je prošle godine predstavio i svoj „Okvir ambicija održivosti 2030+“ sa novim ambicijama i ciljevima.

U 2022. godini, Henkel je povećao udeo struje iz obnovljivih izvora na 70%, približavajući se svojoj ambiciji klimatski pozitivnog poslovanja do 2030. Henkel je takođe unapredio održivost svog portfolija proizvoda, na primer, koristeći obnovljive i reciklirane sirovine. Kroz partnerstvo sa kompanijom BASF, Henkel ima za cilj da zameni do 110.000 metričkih tona hemijskih sirovina za potrošačke proizvode koji se proizvode u Evropi, sa obnovljivim sirovinama kao deo procesa korišćenja biomase (biomass balance). Takođe, Henkel je emitovao još jednu obveznicu u iznosu od 650 miliona evra, koja je povezana sa postizanjem specifičnih ciljeva održivosti.

Henkel je takođe napredovao u digitalizaciji i povećao udeo digitalne prodaje u ukupnoj prodaji Grupe na više od 20%. Takođe, strukture su dodatno optimizovane u digitalnoj jedinici kompanije - Henkel dx, i stvorene su nove poslovne prilike, čemu je značajno doprinela RAQN digitalna poslovna platforma.

Takođe, korporativna kultura je dodatno ojačana – zasnovana na korporativnoj svrsi „Pioneers at heart for the good of generations“ i „Leader’s Commitments“ kompanije Henkel. U tom smislu, Henkel je nastavio da sprovodi nove programe obuke i razvoja, kao i holistički pristup pametnog rada, koji pruža globalni okvir za rad na daljinu, dizajniranje radnog okruženja i zdravstvene inicijative za zaposlene.

„Duboko smo ubeđeni da smo sa sektorom Henkel Consumer Brands postavili temelje za dodatni profitabilan rast naših potrošačkih brendova i cele kompanije. U sektoru Adhezivi Tehnologije se sistematično fokusiramo na megatrendove održivosti, mobilnosti i povezanosti, i želimo da iskoristimo lidersku tržišnu poziciju kako bismo dodatno unapredili rast i profitabilnost u narednim godinama. Dobro smo pozicionirani, imamo pravu strategiju i snažan tim. Potpuno sam ubeđen da ćemo postići naše ambiciozne ciljeve i uspešno realizovati našu agendu svrsishodnog rasta,“ rekao je Karsten Knobel.


*  Isključujući organski razvoj prodaje u Rusiji o dpočetka drugog tromesečja 2022. u kontekstu najave obustavljanja poslovnih aktivnosti u toj državi, i isključujući uticaj primene MRS 29 za Tursku.
** Korigovano zbog jednokratnih troškova i dobiti, i zbog troškova restrukturiranja.

Ove informacije sadrže izjave koje se odnose na budućnost zasnovane na trenutnim procenama i predviđanjma rukovodstva komanije Henkel AG & Co. KGaA. Izjave koje se odnose na budućnost se odlikuju rečima poput „očekivati“, „nameravati“, „planirati“, „predviđati“, „procenjivati“, i sličnim terminima. Takvim izjavama se na bilo koji način ne garantuje da će se takva očekivanja ostvariti. Budući učinci i rezultati koje će Henkel AG & Co. KGaA i njegova povezana društva stvarno ostvariti zavisi od više rizika i neizvesnosti, i stoga se mogu razlikovati materijalno od izjava koje se odnose na budućnost. Mnogi od ovih faktora su van Henkelove kontrole i ne mogu se precizno predvideti, poput budućeg privrednog ambijenta i radnji konkurenata i drugih uključenih u tržište. Henkel ne planira niti se obavezuje da ažurira bilo koju izjavu koja se odnosi na budućnost.

Ovaj dokument uključuje – u primenljivom okviru finansijskog izveštavanja koji nije jasno definisan – dodatne finansijske mere koje su ili mogu biti alternative merama učinka (mere koje nisu GAAP). Ove dodatne finansijske mere ne bi trebalo posmatrati izolovane ili kao alternative merama Henkel-ove neto imovine i finansijskih pozicija ili rezultata poslovanja kao što su prikazani u skladu sa primenjivim okvirom finansijskog izveštavanja u svojim konsolidovanim finansijskim izveštajima. Druge kompanije koje izveštavaju ili opisuju slično naslovljene alternativne mere učinaka bi mogle da ih računaju drugačije.

Ovaj dokument je izdat isključivo u svrhe obaveštenja i nije namenjen da služi kao savet za ulaganje ili ponuda za prodajou, ili traženje ponude za kupovinu, bilo kakvih hartija od vrednosti.

Saopštenje za javnost (514,89 KB)