07.03.2023.  Düsseldorf / Nemačka

Henkel objavio Izveštaj o Održivosti za 2022.

Henkel postiže napredak u oblasti održivosti kroz poboljšanja u oblastima zaštite klime i društvenog angažmana

  • Zaštita klime: Udeo korišćene obnovljive energije na proizvodnim lokacijama širom sveta povećan je na 70 odsto, čime su smanjene emisije CO2 za 55 odsto (po toni proizvoda)
  • Cirkularna ekonomija: Dodatni napredak ka cilju da 100 posto ambalaže može da se reciklira ili ponovo iskoristi
  • Društveni angažman: Program solidarnosti vredan 6 miliona evra za žrtve rata u Ukrajini
  • Ambicija za rodnu ravnotežu: Dodatno uvećanje udela žena na rukovodećim pozicijama
  • „Pioniri održivosti“: Globalni program za angažman zaposlenih uspešno pokrenut

- Henkel je danas objavio svoj 32. Izveštaj o održivosti, u kojem se opisuje njegovo poslovanje i napredak u sprovođenju strategije i ciljeva vezanih za održivost. U vrlo izazovnom tržišnom okruženju, kompanija je uspela, između ostalog, da ostvari napredak u održivosti u mnogim ključnim dimenzijama, konkretno, dodatno smanjujući emisije CO2 i proširujući svoje društveno angažovanje.

„Ne mogu se setiti godine u skorijoj prošlosti u kojoj je ukupno poslovno okruženje bilo tako izazovno za našu kompaniju. Rat u Ukrajini nas je duboko potresao i ima dalekosežne posledice. Oblikovao je ekonomsko okruženje, posebno zato što je doveo do energetske krize i većih cena sirovina. Ali baš u takvim teškim vremenima još je važnije fokusirati se na održivost i ispuniti svoje obaveze prema životnoj sredini i društvu. Uprkos svim izazovima, uspeli smo da ostvarimo dalji napredak u većini naših ambicioznih ciljeva održivosti i želeo bih da se zahvalim više od 50.000 naših kolega iz Henkela širom sveta na njihovoj snažnoj posvećenosti i predanosti,“ rekao je Karsten Knobel, izvršni direktor Henkela.

„U 2022. godini smo napravili značajan korak ka našem cilju da do 2030. postignemo klimatski pozitivnu proizvodnju tako što smo dodatno proširili upotrebu obnovljive energije,“ dodala je Silvi Nikol, članica Upravnog odbora Henkela, odgovorna za ljudske resurse i održivost. „Takođe smo uspeli da ostvarimo dalji napredak u rodnoj ravnopravnosti. Procenat žena na rukovodećim pozicijama porastao je na 38,7 posto u 2022. godini. Potpuno smo posvećeni daljem ubrzanju i jačanju naših napora konkretnim programima i akcijama kako bismo iskoristili puni potencijal naše raznolikosti.“

Napredak u ključnim oblastima održivosti

Prošle godine, Henkel je objavio svoj Strateški okvir za ostvarenje ambicije održivog poslovanja 2030+, u kojem je definisao nove i dodatne ambicije, uzimajući u obzir globalne okolnosti. Posebno, Henkel je napredovao u zaštiti klime u 2022. godini, smanjujući emisije CO2 u proizvodnji za 55 posto po kubnoj toni proizvoda (u poređenju sa polaznom godinom 2010.). Henkel je povećao udeo električne energije kupljene iz obnovljivih izvora na 70 posto. Do 2030. godine, Henkel ima za cilj postizanje klimatski pozitivnog ugljeničkog otiska za svoju svetsku proizvodnju i 100 posto električne energije za proizvodne lokacije iz obnovljivih izvora.

Desetogodišnji ugovor zaključen s kompanijom IGNIS u decembru 2022. za snabdevanje obnovljivom energijom u obliku virtuelnog ugovora o kupovini energije (VPPA) primer je saradnje s energetskim preduzećima. Ugovor ide ruku pod ruku s izgradnjom dva nova solarna postrojenja u Španiji. Time će se obezbediti snabdevanje obnovljivom energijom evropskih lokacija Henkela od oko 200 GWh godišnje.

Kako bi se smanjio otpad i njegov negativni uticaj na životnu sredinu, Henkel neprestano radi na izbegavanju i smanjenju upotrebe materijala za pakovanje, posebno za svoje proizvode robe široke potrošnje, i na produžavanju ekonomskog ciklusa što je duže moguće. Do 2025. godine, 100% pakovanja će biti dizajnirano za recikliranje i ponovnu upotrebu*. U 2022. godini, udeo takvih pakovanja se povećao na oko 87 odsto. Henkel takođe želi da poveća udeo recikliranog plastike u pakovanjima robe široke potrošnje. U 2022. godini, taj udeo je bio oko 16%.

Henkel takođe ima cilj da do 2025. godine smanji količinu otpada za 50% po toni proizvoda u odnosu na 2010. godinu. U 2022. godini, kompanija je već ostvarila smanjenje od 43 odsto. Do 2030. godine, Henkel ima za cilj da postigne cirkularnu upotrebu otpadnih materijala u svojoj proizvodnji.

Henkel je takođe ostvario napredak u zaštiti prirodnih resursa prošle godine. U okviru procesa upravljanja dobavljačima, kompanija sarađuje sa odabranim strateškim dobavljačima kako bi osigurala nabavku održivih sirovina. Godine 2022, na primer, Henkel je uspeo da poveća stopu sledljivosti sirovina na bazi palminih koštica do mlina sa 84 na 89 procenata u poređenju sa prethodnom godinom.

Posebno u svetlu prošlogodišnjih geopolitičkih događaja, Henkel je dodatno proširio svoje društveno angažovanje. Do 2030. godine, kompanija ima za cilj da poboljša živote 30 miliona ljudi širom sveta putem društvenih projekata i donacija. Henkel je premašio ovaj cilj prošle godine. Od 2010. do kraja 2022. godine, Henkel je uspeo da dopre do više od 30 miliona ljudi. To je bilo posebno zbog doprinosa u borbi protiv globalne pandemije COVID-19, kao i podrške žrtvama rata u Ukrajini.

Da bi promovisao jednakost prilika, Henkel ima za cilj da kontinuirano povećava odnos žena na nivou rukovodstva i teži ostvarivanju rodne ravnoteže na svim nivoima rukovodstva do 2025. godine. U 2022. godini, procenat žena na rukovodećim pozicijama bio je oko 38,7 odsto, što predstavlja dalji porast u odnosu na prethodnu godinu.

Omogućavanje održive transformacije portfolija proizvoda

Održivost je centralni stub inovacionih strategija Henkelovog poslovanja u oblastima robe široke potrošnje i robe za industrijske kupce. U okviru robe široke potrošnje, fokus se između ostalog stavlja na optimizaciju sastojaka. U tu svrhu, Henkel sarađuje sa različitim partnerima. Prošle godine, na primer, Henkel je zaključio višegodišnji sporazum o saradnji sa BASF-om. Pomoću tzv. pristupa „ravnoteže biomase“, fosilni sirovinski materijali će se zameniti obnovljivim sirovinama pomoću do 110.000 kubnih tona sastojaka godišnje.

U industrijskim poslovima poslovnog sektora Adhezivi Tehnologije, inovativna rešenja kompanije pomažu u smanjenju emisija, povećanju energetske i materijalne efikasnosti i recikliranju vrednih resursa. Primer su lepkovi optimizovani za reciklažu za razvoj cirkularne fleksibilne ambalaže. Tu Henkel sarađuje sa proizvođačima ambalaže i stručnjacima za reciklažu. Mogućnost recikliranja lepkova takođe je potvrđena od strane nezavisnih instituta.

Pokrenut globalni program za angažman zaposlenih

Da bi dodatno promovisao angažman zaposlenih na polju održivosti, Henkel je proširio svoju postojeću ponudu obuke na holistički program angažovanja, koji je pokrenut u martu 2022. Cilj globalnog programa „Održivost u srcu“ je da zaposlene još sveobuhvatnije informiše i obuči o održivosti. Na primer, obuka „Pionir održivosti“, razvijena u saradnji sa IESE poslovnom školom, sada je dostupna na više jezika. Samo u 2022. godini, više od 5.800 zaposlenih je učestvovalo  u njoj. Cilj je takođe motivisati i podržati zaposlene da aktivno promovišu održivost u svom radnom okruženju i privatnom životu.


* Isključujući proizvode kod kojih sastojci ili ostatci mogu uticati na recikliranje ili zagaditi tokove recikliranja.