04.05.2023.  Diseldorf / Nemačka

Dobar početak finansijske 2023.

Henkel ostvario izuzetno snažan organski rast prodaje u prvom tromesečju

  • Prodaja grupe se povećala organski za 6,6% na oko 5,6 milijardi evra; nominalno 6,4%
  • Rast zasnovan na veoma snažnom rastu prodaje u oba poslovna sektora:
    • Adhezivi Tehnologije sa organskim rastom od 6,8%, nominalno 6,1%
    • Sektor Henkel Consumer Brands ostvario organski rast prodaje od 7%, nominalno 7,3%
  • Finalizirano napuštanje poslovanja u Rusiji
  • Dalji napredak u sprovođenju agende strateškog rasta
  • Potvrđen plan za finansijsku 2023.

U prvom tromesečju 2023. godine, Henkel grupa je zabeležila rast prodaje na oko 5,6 milijardi evra. Izuzetno snažan organski rast prodaje od 6,6% je zasnovan na dvocifrenom rastu cena, dok su količine bile manje od prošlogodišnjeg nivoa. Nominalno, prodaja je porasla za 6,4%.

„Imali smo dobar početak godine – uprkos i dalje izazovnom okruženju na tržištu. Izuzetno snažan rast prodaje zabeležen u oba poslovna sektora ističe snagu našeg portfolija uspešnih brendova i inovativnih tehnologija. U prvom tromesečju, nastavili smo sa našim merama prilagođavanjem cena kako bismo dodatno kompenzovali povećanim troškovima sirovina i logistike,“ rekao je glavni izvršni direktor grupe Henkel, Karsten Knobel. „Danas smo potvrdili naše smernice za 2023. godinu, i, na osnovu snažnog organskog razvoja prodaje u prvom tromesečju, gledamo na aktuelnu finansijsku godinu sa samopouzdanjem“.

Izuzetno snažan organski rast prodaje poslovnog sektora Adhezivi tehnologije u prvom kvartalu je zabeležen u svim oblastima poslovanja. Novi poslovni sektor Henkel Consumer Brands je takođe ostvarila izuzetno snažan organski rast prodaje, u svom oblastima poslovanja.

„Takođe smo nastavili sa našim strateškim prioritetima i postigli važan napredak. Na primer, mi rigorozno sprovodimo integraciju i fokus portfolija u našem poslovnom sektoru Henkel Consumer Brands, usklađujemo organizacijsku strukturu našeg poslovnog sektora Adhezivi Tehnologije još više sa našim kupcima, i uspešno smo pokrenuli relevantne inovacije u oba sektora“, objašnjava Karsten Knobel.

Kao deo svoje strategije dodele kapitala, Henkel je pokrenuo program otkupa akcija po prvi put u 2022. godini. Program je uspešno završen u prvom tromesečju 2023. godine: do kraja marta, kompanija je otkupila akcije u vrednosti od oko 1 milijarde evra.

20 aprila 2023. godine, Henkel je najavio potpisivanje sporazuma o prodaji svog poslovanja u Rusiji konzorcijumu lokalnih finansijskih investitora. Henkel je najavio svoju odluku da napusti poslovanje u Rusiji prošle godine, nakon napada te zemlje na Ukrajinu. U međuvremenu, transakcija je privedena kraju; prodajna cena iznosi 54 milijardi rubalja (oko 600 miliona evra).

Rezultati prodaje grupe

Prodaja grupe je nominalno porasla za 6,4 procenata u prvom tromesečju 2023. godine, sa 5.271 miliona evra u istom periodu prethodne godine na 5.609 miliona evra. Organski (t.j. korigovano na osnovu deviznih kurseva i akvizicija/divesticija), prodaja se povećala za 6,6 procenata. Ovaj vrlo jak rast prodaje na nivou grupe izazvan je rastom cena. Akvizicije/divesticije su smanjile prodaju za -1,1 procenata. Uticaji deviznog kursa su imali pozitivan uticaj na prodaju od 0,9 procenata.

Organski rast prodaje u regionu Evrope iznosio je 4,2 procenata u prvom tromesečju. U regionu IMEA, prodaja je organski porasla za 27,8 procenata. U regionu Severne Amerike smo organski povećali prodaju za 7,1 procenata. Region Latinske Amerike je ostvario organski rast prodaje od 17,6 procenata. Organski razvoj prodaje u regionu Azija-Pacifik je iznosio -4,8 procenata. 

AnchorRezultati prodaje poslovnog sektora Adhezivi tehnologije

U prvom tromesečju 2023, prodaja poslovnog sektora Adhezivi tehnologije uvećana je nominalno za 6,1 procenat, sa 2.631 miliona evra iz istog tromesečja prethodne godine na 2.791 miliona evra. Organski (t.j. korigovano na osnovu deviznih kurseva i akvizicija/divesticija), uvećali smo prodaju za 6,8 procenata u odnosu na prvo tromesečje 2022. Ostvarili smo povećanja cena u dvocifrenom postotku, dok su količine bile niže nego u istom tromesečju prethodne godine. 

Uticaj deviznog kursa uvećao je prodaju za 1,1 procenat; akvizicije/divesticije imale su negativan uticaj od -1,8 procenata. 

Rezultati prodaje poslovnog sektora Henkel Consumer Brands

U poslovnom sektoru Henkel Consumer Brands potrošnje, prodaja je nominalno porasla za 7,3 procenata na 2.772 miliona evra u prvom tromesečju 2023. godine. Organski (t.j. korigovano na osnovu deviznih kurseva i akvizicija/divesticija), prodaja se povećala za 7,0 procenata u odnosu na prethodnu godinu. Poslovni sektor je zabeležio dvocifreni rast cena u odnosu na prethodnu godinu, dok je smanjena količina, delimično zbog mera optimizacije portfelja. Uticaj kursa stranih valuta bio je pozitivan, u iznosu od 0,8 procenata. Akvizicije/divesticije su smanjile prodaju za -0,5 posto.

Neto imovina i finansijski položaj grupe

Nije bilo značajnih promena neto imovine i finansijske pozicije grupe u posmatranom periodu, u odnosu na stanje od 31. decembra 2022.

Prognoza za Henkel grupu

Prognoze za fiskalnu 2023. godinu, koje su objavljene 7. marta 2023. godine, su potvrđene.

Za tekuću godinu, Henkel i dalje očekuje organski rast prodaje između 1,0 i 3,0 procenata, pri čemu se očekuje da će oba poslovna sektora biti unutar tog raspona. Za korigovani prinos od prodaje (korigovana EBIT marža) se i dalje očekuje da će biti u rasponu od 10,0 do 12,0 procenata. Za korigovnai prinos od prodaje očekuje se da će biti između 13,0 i 15,0 procenata za poslovni sektor Adhezivi tehnologije, a između 7,5 i 9,5 procenata za poslovni sektor Henkel Consumer Brands. Što se tiče korigovanog prinosa po prioritetnoj akciji (EPS), Henkel i dalje očekuje da će biti u rasponu od -10,0 do +10,0 procenata po konstantnom kursu.

Detalji o izmenjenoj strukturi izveštaja usvojenih u prvom tromesečju 2023.

Počev od prvog tromesečja 2023. godine, Henkel je izmenio strukturu svojih izveštaja kako bi odražavali novu organizacijsku strukturu. U budućnosti, kompanija će izveštavati o rezultatima svoja dva poslovna sektora, Adhezivi tehnologije i Henkel Consumer Brands. Kao što je najavljeno, Henkel će takođe saopštavati ključne rezultate prodaje na nivou poslovnih oblasti, što će povećati nivo transparentnosti. Konkretno, kompanija sada saopštava rezultate prodaje, kao i nominalni i organski rast prodaje. U poslovnom Henkel Consumer Brands, objavljuju se i brojke za poslovne oblasti Deterdženti i kućna hemija, Proizvodi za kosu i Drugi proizvodi široke potrošnje. Pored toga, Henkel optimizuje organizacionu strukturu u okviru poslovnog sektora Adhezivi tehnologije kako bi isokristio pogodnosti od skaliranja i kompetencija još efikasnije, dok u isto vreme obezbeđuje blizinu potrošačima i tržištima. Ubuduće, poslovni sektor sastojaće se iz tri poslovne oblasti - Mobilnost i elektronika, Pakovanja i roba široke potrošnje, i Proizvodi za zanatlije, građevinu i profesionalce. Ova nova struktura već se odražava u aktuelnom Kvartalnom izveštaju za prvo tromesečje 2023, dakle pre potpune organizacione implementacije koja počinje da važi u drugom tromesečju 2023.

Kompanija je takođe malo izmenila svoju regionalnu strukturu izveštavanja kako bi bolje odražavala raspodelu menadžerskih odgovornosti. Od prvog tromesečja 2023. godine, Henkel će saopštavati svoje poslovne rezultate u regionima Evrope, IMEA (Indija, Bliski istok, Afrika), Severne Amerike, Latinske Amerike i Azije-Pacifika.

Napomena: Sve pojedinačne brojke u ovom dokumentu su zaokružene po komercijalnoj metodologiji. Sabiranje može rezultirati odstupanjima od ukupnih naznačenih iznosa.


Ovaj dokument sadrži izjave koje se odnose na buduće poslovanje, finansijske rezultate i druge događaje ili okolnosti u budućnosti koje su važne za Henkelu koje se mogu smatrati izjavama koje se odnose na budućnost. Izjave koje se odnose na budućnost se odlikuju rečima poput „očekivati“, „nameravati“, „planirati“, „predviđati“, „procenjivati“, i sličnim terminima. Ove informacije sadrže izjave koje se odnose na budućnost zasnovane na trenutnim procenama i predviđanjima rukovodstva kompanije Henkel AG & Co. KGaA. Takvim izjavama se na bilo koji način ne garantuje da će se takva očekivanja ostvariti. Budući učinci i rezultati koje će Henkel AG & Co. KGaA i njegova povezana društva stvarno ostvariti zavisi od više rizika i neizvesnosti, i stoga se mogu razlikovati materijalno od izjava koje se odnose na budućnost. Mnogi od ovih faktora su van Henkelove kontrole i ne mogu se precizno predvideti, poput budućeg privrednog ambijenta i radnji rivala i drugih uključenih u tržište. Henkel ne planira niti se obavezuje da ažurira bilo koju izjavu koja se odnosi na budućnost.

Ovaj dokument uključuje dodatne finansijske mere koje nisu jasno definisane u primenjivom okviru finansijskog izveštavanja, i koje su ili mogu biti alternative merama učinaka. Ove dodatne finansijske mere ne bi trebalo posmatrati izolovane ili kao alternative merama Henkelove neto imovine i finansijskih pozicija ili rezultata poslovanja kao što su prikazani u skladu sa primenjivim okvirom finansijskog izveštavanja u svojim konsolidovanim finansijskim izveštajima. Druge kompanije koje izveštavaju ili opisuju slično naslovljene alternativne mere učinaka bi mogle da ih računaju drugačije.

Ovaj dokument je izdat isključivo u svrhe obaveštenja i nije namenjen da služi kao savet za ulaganje ili ponuda za prodajou, ili traženje ponude za kupovinu, bilo kakvih hartija od vrednosti.