09.11.2023.  Diseldorf / Nemačka

Nastavak momentuma rasta u trećem tromesečju

Henkel unapredio prognoze za fiskalnu 2023. godinu

 • Prodaja grupe: oko 5,4 milijardi evra, organski rast prodaje od +2.8 odsto
 • Oba poslovna sektora zaslužna su za organski rast prodaje:
  • Adhezivi tehnologije: pozitivan organski rast prodaje od +0.8 odsto
  • Henkel Consumer Brands: veoma snažan organski rast od +6.2 odsto
 • Poslovni sektor Adhezivi tehnologije stavlja veći akcenat na rast putem spajanja i akvizicija, i kupovine kompanije Critica Infrastructure
 • Poslovni sektor Henkel Consumer Brands: integracija napredovala značajno više nego što je planirano - ušteda više od 80 odsto očekivana do kraja 2023.
 • Prognoza za fiskalnu godinu 2023. je unapređena:
  • Organski rast prodaje: 3,5 do 4,5 odsto (prethodno: 2,5 do 4,5 odsto)
  • Korigovani prinos od prodaje (korigovana EBIT marža): 11,5 do 12,5 odsto (prethodno: 11,0 do 12,5 odsto)
  • Korigovan prinos po prioritetnoj akciji (EPS): povećanje u opsegu od +15 do +25 odsto pri konstantnom kursu (prethodno: +5 do +20 odsto)

U trećem tromesečju 2023. godine, Henkel je zabeležio rezultat prodaje u okviru poslovanje grupe od oko 5.4 milijarde evra i postigao organski rast prodaje od 2.8 posto. Ovaj rast omogućen je kontinuiranim snažnim cenovnim politikama s obzirom na značajno više cene sirovina u poređenju s prethodnom godinom. Promena količine prodatih proizvoda bila je negativna, ali je pokazao primetno poboljšanje u odnosu na drugo tromesečje. Nominalno, prodaja je bila -9.0 posto ispod prošlogodišnjeg tromesečja, uglavnom zbog napuštanja poslovnih aktivnosti u Rusiji u drugom tromesečju i negativnih efekata deviznog kursa.

„Uprkos trajno izazovnom tržišnom okruženju, uspešno smo održali momentum rasta u trećem tromesečju, čemu su doprinela oba poslovna sektora. Na osnovu ovog rezultata, danas smo unapredili našu prognozu za tekuću fiskalnu godinu. Posebno za korigovani prinos po prioritetnoj akciji, sada očekujemo značajan rast u rasponu od 15 do 25 posto po konstantnim kursnim razlikama,“ rekao je izvršni direktor Henkela Karsten Knobel.

„Takođe smo ojačali naš portfolio poslovnog sektora Adhezivi tehnologije atraktivnom ak- vizicijom - što odražava i naš izraženiji fokus na rast kroz spajanja i akvizcije. I jasno je da napredujemo bolje nego što je planirano kada je reč o integraciji našeg poslovanja u oblasti brendova robe široke potrošnje, što predstavlja najveću transformaciju naše kompanije u proteklim decenijama.“

Iako je tražnja ostala ograničena u nekim krajnjim tržištima relevantnim za Henkel, poslovni sektor Adhezivi tehnologije zabeležio je pozitivan organski rast prodaje u trećem tromesečju, omogućen od strane poslovnih oblasti Mobilnost i elektronika i Zanatlije, građevina i profe- sionalci. Veoma snažan organski rast prodaje u poslovnom sektoru Henkel Consumer Brands, koji posluje u novoj strukturi od početka godine, omogućim je globalnim poslovnim oblas- tima Deterdženti i kućna hemija i Nega kose.

„U obe poslovne jedinice, razvoj količine prodatih proizvoda jasno se poboljšao u trećem tromesečju u poređenju sa prethodnim tromesečjem - što potvrđuje naša očekivanja izražena prilikom objavljivanja rezultata za prvo polugodište. Očekujemo dalje postepeno poboljšanje i u sledećem tromesečju,“ dodao je Knobel.

Osim toga, Henkel je nastavio da ostvaruje dobar napredak u trećem tromesečju s implementacijom svoje strateške agende rasta. Akvizicijom Critica Infrastructure, Henkel je dodao atraktivan srodan biznis u portfolio poslovnog sektora Adhezivi tehnologije s ciljem stvaranja platforme za dalji rast: Critica je specijalizovani dobavljač inovativnih rešenja za popravku i ojačavanje kompozita koja se koriste u širokom spektru industrijskih primena. U poslovnom sektoru Henkel Consumer Brands, integracija biznisa robe široke potrošnje napreduje brže nego što je planirano. Očekuje se da će više od 80 posto od ciljanih neto ušteda od oko 250 miliona evra u prvom koraku do kraja 2024. već biti ostvareno do kraja 2023. Osim toga, kompanija se oštro fokusira na svoj portfolio sektora Henkel Consumer Brandssa snažnim maržama i profilima rasta.

„Nastavili smo dosledno sprovođenje naših strateških prioriteta u oba poslovna sektora u trećem tromesečju. Na taj način ostajemo na putu da ostvarimo dalji rast i proširimo naše vodeće tržišne pozicije globalno,“ rekao je Knobel.

Rezultati prodaje na nivou Grupe

Prodaja na nivou grupe je u trećem tromesečju 2023. dostigla 5.440 milijardi evra, što predstavlja nominalno smanjenje od -9.0 odsto u odnosu na isto tromesečje prethodne godine.. Uticaj akvizicija i divesticija - uključujući uticaj prodaje poslovanja u Rusiji - umanjio je prodaju za -5.5 odsto. Uticaj kursa takođe je negativno uticao na prodaju, sa uticajem od - 6.3 odsto.

Organski (t.j. sa korekcijama zbog kursnih razlika i akvizicija/divesticija), prodaja je porasla 2.8 odsto. Ovaj rast je omogućen snažnim cenovnim politikama u oba poslovna sektora. Količine su smanjene u odnosu na prethodnu godinu, ali je promena prodaje u oba poslovna sektora pokazala primetno povećanje u odnosu na drugo tromesečje 2023.

Prodaja u prvih devet meseci 2023. dostigla je 16.366 milijardi evra, što predstavlja nominalno povećanje od -3.1 odsto. Organski, Henkel je zabeležio veoma snažan rast prodaje od 4.1 odsto, omogućen dvocifrenim povećanjem cena.

Rezultati prodaje poslovnog sektora Adhezivi tehnologije

Prodaja poslovnog sektora Adhezivi tehnologije u trećem tromesečju 2023. godine iznosila je 2.711 milijardi (prethodna godina: 2.995 milijardi evra). Ovo predstavlja nominalni pad od 9,5 procenata. Organski (t.j. korigovano na osnovu deviznih kurseva i akvizicija/divesticija), uvećali smo prodaju za 0,8 procenata. Taj rast rezultat je velikog rasta cena. S druge strane, količinska prodaja bila je manja od one zabeležene u istom periodu prethodne godine, jer je tražnja u pojedinim relevantnim krajnjim tržištima ostala niska. Akvizicije/divesticije su smanjile prodaju za 3,8 procenata. Uticaji deviznog kursa su imali dalji negativan uticaj na prodaju od -6,5 procenata.

U prvih devet meseci 2023. godine, poslovni sektor Adhezivi tehnologije zabeležio je nominalni pad prodaje od 3,3 procenata na 8.186 milijardi evra. Organski, poslovni sektor je zabeležio snažan rast prodaje od 3,3 procenta usled formiranja cena.

Rezultati prodaje poslovnog sektora Henkel Consumer Brands

Poslovni sektor Henkel Consumer Brands zabeležio je prodaju od 2.695 milijardi evra u trećem tromesečju 2023. godine, i prodaja je nominalno pala za 7,6 procenta u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Organski (t.j. korigovano na osnovu deviznih kurseva i akvizicija/divesticija), prodaja se povećala za 6,2 procenta u odnosu na prethodnu godinu. Rast je rezultat dvocifrenog porasta cena. S druge strane, količinska prodaja je smanjena, takođe usled mera optimizacije portfolija. Uticaj kursa stranih valuta umanjio je prodaju za 6,3 procenta, dok su akvizicije/divesticije smanjile prodaju za 7,5 posto.

U prvih devet meseci 2023. godine, poslovni sektor Henkel Consumer Brands zabeležio je prodaju d 8.060 milijardi evra, što je nominalno manje za 2,3 procenta u odnosu na isti period prethodne godine. Organski, prodaja je porasla za 5,9 procena usled formiranja cena.

Neto imovina i finansijski položaj grupe

Nije bilo značajnih promena neto imovine i finansijske pozicije grupe u posmatranom periodu, u odnosu na stanje od 30. juna 2023.

Prognoza za Henkel grupu

Na osnovu poslovnih rezultata u prvih devet meseci 2023. godine i pretpostavki u vezi sa ostatkom godine, Upravni odbor kompanije Henkel AG & Co. KGaA odlučio je da poveća smernice za fiskalnu 2023. godinu.

Za Henkel Grupu, sada se očekuje da organski rast prodaje u fiskalnoj 2023. godine bude u rasponu od 3,5 do 4,5 procenta (prethodno: 2,5 do 4,5 procenta). Očekuje se da organski rast prodaje u poslovnom sektoru Adhezivi tehnologije bude u rasponu od 2,5 do 3,5 procenata (prethodno: 2,0 do 4,0 procenta) a u sektoru Henkel Consumer Brands između 5,0 i 6,0 procenata (prethodno: 3,0 do 5,0 procenata).

Henkel Grupa očekuje da korigovani prihod od prodaje (EBIT marža) bude između 11,5 i 12,5 procenata (prethodno: 11,0-12,5 procenata). Sektor Adhezivi tehnologije očekuje da prinos od prodaje bude između 14,0 i 15,0 procenata (prethodno: 13,5-15,0 procenata) a za sektor Henkel Consumer Brands očekuje se od 10,0 do 11,0 procenata (prethodno: 9,5-11,0 procenata) .

Očekivani raspon prognoze za korigovani prinos po prioritetnoj akciji (EPS) je između 15,0 i 25,0 procenata (prethodno: 5,0 -20,0 procenata) po konstantnom kursu.

Korigovali smo sledeća očekivanja za 2023. godinu:

 • Troškove restruktuiranja u iznosu od 300 miliona evra (prethodno: 300 do 350 miliona evra)
 • Tokove gotovine za ulaganja u nekretnine, fabrike i opremu kao i nematerijalna sredstva u iznosu od 650 miliona evra (prethodno: 650 do 750 miliona evra)

Sledeća očekivanja za 2023. godinu ostaju nepromenjena:

 • Uticaj deviznog kursa na prodaju: negativan uticaj u srednjem jednocifrenom procentualnom rasponu1
 • Uticaj spajanja i akvizicija na prodaju: negativan uticaj u srednjem jednocifrenom procentualnom rasponu2
 • Cene za direktne materijalne: rast u niskom jednocifrenom procentualnom rasponu1

Detalji o izmenjenoj strukturi izveštaja usvojenih u prvom tromesečju 2023.

S obzirom na izmenjenu strukturu izveštavanja usvojenu tokom prvog tromesečja 2023. godine (detalji su navedeni u Henkelovom polugodišnjem izveštaju za 2023. godinu, strana 5.), prošlogodišnji podaci navedeni za poslovni sektor Henkel Consumer Brands , za poslovne oblasti unutar dva poslovna sektora, i za regione Europe, IMEA i Asia-Pacific odražavaju u svakom slučaju novu strukturu.

Napomena: Sve pojedinačne brojke u ovom dokumentu su zaokružene po komercijalnoj metodologiji. Sabiranje može rezultirati odstupanjima od ukupnih naznačenih iznosa.


1 U poređenju sa prosekom iz prethodne godine.
2 Uključujući uticaj izlaska iz poslovnih aktivnosti u Rusiji.

Ovaj dokument sadrži izjave koje se odnose na buduće poslovanje, finansijske rezultate i druge događaje ili okolnosti u budućnosti koje su važne za Henkelu koje se mogu smatrati izjavama koje se odnose na budućnost. Izjave koje se odnose na budućnost se odlikuju rečima poput „očekivati“, „nameravati“, „planirati“, „predviđati“, „procenjivati“, i sličnim terminima. Ove informacije sadrže izjave koje se odnose na budućnost zasnovane na trenutnim procenama i predviđanjima rukovodstva kompanije Henkel AG & Co. KGaA. Takvim izjavama se na bilo koji način ne garantuje da će se takva očekivanja ostvariti. Budući učinci i rezultati koje će Henkel AG & Co. KGaA i njegova povezana društva stvarno ostvariti zavisi od više rizika i neizvesnosti, i stoga se mogu razlikovati značajno (i pozitivno i negativno) od izjava koje se odnose na budućnost. Mnogi od ovih faktora su van Henkelove kontrole i ne mogu se precizno predvideti, poput budućeg privrednog ambijenta i radnji rivala i drugih uključenih u tržište. Henkel ne planira niti se obavezuje da ažurira bilo koju izjavu koja se odnosi na budućnost.

Ovaj dokument uključuje dodatne finansijske mere koje nisu jasno definisane u primenjivom okviru finansijskog izveštavanja, i koje su ili mogu biti alternative merama rezultata.

Ovaj dokument je izdat isključivo u svrhe o Ove dodatne finansijske mere ne bi trebalo posmatrati izolovane ili kao alternative merama Henkelove neto imovine i finansijskih pozicija ili rezultata poslovanja kao što su prikazani u skladu sa primenjivim okvirom finansijskog izveštavanja u svojim konsolidovanim finansijskim izveštajima. Druge kompanije koje izveštavaju ili opisuju slično naslovljene alternativne mere učinaka bi mogle da ih računaju drugačije.

Ovaj dokument je izdat isključivo u informativne svrhe i ne predstavlja nameru da čini investicioni savet ili ponudu za prodaju, niti poziv za ponudu za kupovinu bilo kojih hartija od vrednosti.