02.04.2024.  Beograd

Brend Schauma nastavlja da podstiče porodičnu komunikaciju

Interaktivne predstave i tribina realizovane su u okviru projekta „Vreme je za porodicu“

Brend Schauma kompanije Henkel je u saradnji sa UK Parabrod realizovao drugi deo projekta„Vreme je za porodicu“, koji je i ovog puta dobio značajnu pažnju publike. U okviru ovetrodnevne manifestacije održane su dve interaktivne predstave, kao i interaktivna tribina, saciljem osnaživanja komunikacije članova porodice i njihovih međusobnih veza. O značajuporodice i porodičnih odnosa za građane svedoči velika posećenost ovih događaja, za koje jeulaz bio potpuno slobodan.

Interaktivne predstave „Da li (se) prepoznajete?" autorke Minje Filipović i „Ispovesti" autorkeSnežane Nenadović podsetile su odrasle da deci budu dobar primer, i ukazale na vrednosnestandarde adolescenata koji su najosetljiviji i najranjiviji deo svakog društva.

Tribina na temu „Kako reagujete kada ne sretnete svoje standarde u relaciji sa decom?" ukazalaje na novu perspektivu sagledavanja i prepoznavanja lične projekcije. Sigurnost zone komforai onoga što je nama poznato i prihvatljivo, može uticati na to da nesvesno zračimo zameranjem,koje projektujemo na svet i ljude oko sebe koji su drugačiji.

Prvi deo projekta „Vreme je za porodicu“ održan je u februaru mesecu, i pokazao je da publikaima izuzetno interesovanje za ovu temu, ali i da je interaktivnost pravi način bavljenja njome.Nastavak projekta u istom smeru, sa novim aspektima ove teme, naišao je na prihvatanjepublike, koja je bila puna raznolikih emocija. Kao brend koji već više od 80 godina brine osvakom članu porodice i inspiriše ih da uživaju u zajedničkim trenucima i stvaraju najlepšeuspomene, Schauma nastoji da ovim projektom osnaži porodice i učini veze unutar njihkvalitetnijim i dubljim