03.05.2024.  Diseldorf / Nemačka

Veoma dobar početak fiskalne godine

Henkel povećao prognoze za prodaju i prihode u 2024.

Na osnovu vrlo dobrih poslovnih rezultata u dosadašnjem toku godine i prognozama za preostali deo godine, Upravni odbor Henkel AG & Co. KGaA je danas odlučio da unapredi projekcije za tekuću finansijsku godinu, koje su objavljene početkom marta.

Očekivanja za prodajne i prihodne rezultate Henkel-a su unapređena:

 • Organski rast prodaje: 2,5 do 4,5 odsto (prethodno: 2,0 do 4,0 odsto)
  • Adhezivi tehnologije: 2,0 do 4,0 odsto (nepromenjeno)
  • Consumer Brands: 3,0 do 5,0 odsto (prethodno: 2,0 do 4,0 odsto)
 • Korigovani prinos od prodaje: 13,0 do 14,0 odsto (prethodno: 12,0 do 13,5 odsto)
  • Adhezivi tehnologije: 16,0 do 17,0 odsto (prethodno: 15,0 do 16,5 odsto)
  • Consumer Brands: 12,0 do 13,0 odsto (prethodno: 11,0 do 12,5 odsto)
 • Korigovani prihod po prioritetnoj akciji (EPS),  Povećanje u rasponu od +15,0 do +25,0  odsto po konstantnom kursu (ranije: +5,0 do +20,0 odsto)

„Veoma dobar početak godine i današnje povećanje projekcija za celu godinu jasno pokazuju da smo na dobrom putu sa našim ciljem rasta. Uvek smo isticali da želimo da isporučimo rezultate. A upravo to i radimo. Promene započete u oba poslovna sektora pokazuju jasne rezultate“, rekao je Karsten Knobel, glavni izvršni direktor kompanije Henkel.

Povećana očekivanja za 2024. godinu podržana su od strane oba poslovna sektora. U poslovnom sektoru Adhezivi tehnologije, ukupno snažniji poslovni razvoj i razvoj bruto marže u konstantno izazovnom tržišnom okruženju, kao i oporavak na tržištu elektronike, pozitivno utiču na rezultate prihoda.

U poslovnom sektoru Consumer Brands, sprovođenje strateških mera i inicijativa pozitivno utiče na prodaju, bruto marže i prihode. Ovaj napredak podržan je vrlo jakim rezultatima u poslovanju sa proizvodima za kosu, kontinuiranim sprovođenjem mera upravljanja portfeljom i snažnim razvojem osnovnih brendova i inovacija. Istovremeno, Henkel nastavlja sa investicijama u inovacije, posebno u marketingu, na višem nivou kako bi podstakao dalji rast.

Henkel je takođe ažurirao svoja očekivanja u vezi sa efektima akvizicija/rasprodaja kao i valutama za prodaju. Najnovije akvizicije - Seal for Life Industries i Vidal Sassoon u Kini - završene su brže nego što se očekivalo, čime su doprinele ranijem razvoju prodaje i prihoda.

 • Akvizicije/prodaje: neutralan uticaj na nominalni rast prodaje (prethodno: negativan uticaj u niskom jednocifrenom opsegu)
 • Konverzija prodaje u strane vaulte: negativan uticaj u niskom do srednje jednocifrenom opsegu
  (prethodno: negativan uticaj u srednjem jednocifrenom opsegu)

Sledeća očekivanja za 2024. su ostala nepromenjena:

 • Cene za direktne materijale: bez promene1
 • Troškovi restrukturiranja od 250 do 300 miliona evra
 • Novčani odlivi od investicija u nekretnine, postrojenja i opremu i nematerijalnu imovinu od 650 do 750 miliona evra

Organski razvoj prodaje u prvom tromesečju 2024.

Na osnovu preliminarnih podataka, Henkel je ostvario prodaju na nivou Grupe od oko 5,3 milijarde evra u prvom tromesečju 2024. godine, postigavši snažan organski rast prodaje od 3,0 odsto. Poslovni sektor Adhezivi zabeležio je prodaju od oko 2,7 milijardi evra i pozitivan organski rast prodaje od 1,3 odsto. Poslovni sektor Consumer Brands ostvario je prodaju od 2,6 milijardi evra i veoma snažan organski rast prodaje od 5,2 odsto

Henkel će izneti više detalja o rezultatima prodaje u prvom tromesečju 8. maja.

 

1 U poređenju sa prosekom prošle godine.

Ovaj dokument sadrži izjave koje se odnose na buduće poslovanje, finansijske rezultate i druge događaje ili okolnosti u budućnosti koje su važne za Henkelu koje se mogu smatrati izjavama koje se odnose na budućnost. Izjave koje se odnose na budućnost se odlikuju rečima poput „očekivati“, „nameravati“, „planirati“, „predviđati“, „procenjivati“, i sličnim terminima. Ove informacije sadrže izjave koje se odnose na budućnost zasnovane na trenutnim procenama i predviđanjima rukovodstva kompanije Henkel AG & Co. KGaA. Takvim izjavama se na bilo koji način ne garantuje da će se takva očekivanja ostvariti. Budući učinci i rezultati koje će Henkel AG & Co. KGaA i njegova povezana društva stvarno ostvariti zavisi od više rizika i neizvesnosti, i stoga se mogu razlikovati materijalno od izjava koje se odnose na budućnost. Mnogi od ovih faktora su van Henkelove kontrole i ne mogu se precizno predvideti, poput budućeg privrednog ambijenta i radnji rivala i drugih uključenih u tržište. Henkel ne planira niti se obavezuje da ažurira bilo koju izjavu koja se odnosi na budućnost.

Ovaj dokument uključuje dodatne finansijske mere koje nisu jasno definisane u primenjivom okviru finansijskog izveštavanja, i koje su ili mogu biti alternative merama rezultata. Ove dodatne finansijske mere ne bi trebalo posmatrati izolovane ili kao alternative merama Henkelove neto imovine i finansijskih pozicija ili rezultata poslovanja kao što su prikazani u skladu sa primenjivim okvirom finansijskog izveštavanja u svojim konsolidovanim finansijskim Druge kompanije koje izveštavaju ili opisuju slično naslovljene alternativne mere učinaka bi mogle da ih računaju drugačije.

Ovaj dokument je izdat isključivo u informativne svrhe i ne predstavlja nameru da čini investicioni savet ili ponudu za prodaju, niti poziv za ponudu za kupovinu bilo kojih hartija od vrednosti.

Saopštenje za javnost (85,45 KB)