Saopštenje o poštovanju privatnosti

1. Opšte

Henkel Srbija d.o.o. Beograd, u daljem tekstu Henkel, poštuje privatnost svakog lica koje poseti našu internet stranicu. Želeli bismo da Vas informišemo o tipu podataka koje Henkel prikuplja i o načinu na koji se ti podaci koriste. Takođe ćete saznati i kako možete da proverite tačnost informacija i da se postarate da Henkel te podatke izbriše. Podaci se prikupljaju, obrađuju i koriste u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka u zemlji u kojoj se nalazi nadležno odeljenje za obradu podataka. Preduzimamo sve neophodne mere da bismo obezbedili puno poštovanje tih zakonskih propisa.

Ovo saopštenje o zaštiti privatnosti ne odnosi se na internet stranice kojima se može pristupiti sa linkova naznačenih na Henkelovim veb sajtovima.

2. Prikupljanje, upotreba i obrada podataka o ličnosti

Prikupljamo podatke koji se odnose na konkretnu ličnost radi obrade i korišćenja samo ako dobrovoljno odlučite da unesete te podatke ili izričito date svoj pristanak na to. Kada date tu vrstu saglasnosti, prihvatate sledeće uslove korišćenja.

Kada posećujete našu internet stranicu, neki podaci se automatski skladište na našim serverima shodno potrebama upravljanja sistemom, odnosno u statističke svrhe ili u cilju izrade rezervne kopije (backup). Ti podaci obuhvataju ime Vašeg internet provajdera, u nekim slučajevima Vašu IP adresu, verziju Vašeg softverskog pretraživača (browser), operativni kompjuterski sistem koji je korišćen da bi se pristupilo našoj internet stranici, veb sajt koji Vi koristite da biste nas posetili, internet stranice koje posećujete dok ste u kontaktu sa nama i, ukoliko je to u datoj situaciji primenljivo, sve reči na osnovu kojih ste pretraživali da biste došli do naše internet stranice. U zavisnosti od okolnosti, iz tih podataka se možda mogu izvući izvesni zaključci o nekim posetiocima internet stranice. Međutim, u tom kontekstu ne koriste se nikakvi podaci o ličnosti. Ovi podaci koriste se isključivo pošto su anonimno uneti. Ako Henkel prenese podatke bilo kom spoljnom provajderu, biće preduzete tehničke ili organizacione mere koje jemče da će taj prenos podataka biti izvršen u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ako nam dobrovoljno dostavite podatke o svojoj ličnosti, mi te podatke nećemo koristiti, obrađivati niti preneti izvan okvira dopuštenih zakonom ili onih okvira koje Vi sami definišete u svojoj izjavi saglasnosti. Pored toga, mi ćemo vaše podatke dostaviti samo ukoliko smo u obavezi da to učinimo na osnovu zvaničnog ili sudskog naloga.

Sve eventualne promene u ovom saopštenju o čuvanju privatnosti biće objavljene na ovoj stranici. To vam omogućuje da blagovremeno saznate sve o tome koje podatke skladištimo i na koji način prikupljamo i koristimo te podatke.

3. Bezbednost

Henkel će Vaše podatke uskladištiti potpuno bezbedno i zato će preduzeti sve mere neophodne za zaštitu Vaših podataka od gubitka, zloupotrebe ili promena. Henkelovi ugovorni partneri koji imaju pristup Vašim podacima da bi Vam u ime Henkela pružili određenu uslugu imaju ugovornu obavezu da sve te podatke drže u tajnosti i ne mogu ih koristiti ni u kakve druge svrhe. U nekim slučajevima, biće neophodno da Vaše upite dostavimo Henkelovim podružnicama. I u tim slučajevima Vaši podaci će biti tretirani kao poverljivi.

4. Podaci o ličnosti koji se odnose na decu

Henkel ne želi da prikuplja podatke o deci mlađoj od 14 godina. Tamo gde je to neophodno, Henkel će na odgovarajućem mestu izričito skrenuti pažnju deci da ne treba da dostavljaju Henkelu podatke o svojoj ličnosti. Ako roditelji ili drugi pravni staratelji otkriju da su deca koja su pod njihovim nadzorom dostavila Henkelu podatke o ličnosti, zahtevamo da nas ti roditelji odnosno staratelji bez odlaganja kontaktiraju na dole navedenu adresu (videti dole, tačka 6) ako žele da ti podaci budu izbrisani. Onda ćemo se bez odlaganja, postarati da ti podaci budu izbrisani.

6. Internetsko praćenje

Ova internet stranica prikuplja i čuva podatke u svrhu marketinga i optimizacije korišćenjem tehnologije kompanije Webtrekk GmbH. Ti podaci mogu da se koriste za stvaranje pseudonimnih korisničkih profila. Kolačići (eng. cookies) se mogu podesiti.

Bez izričitog pristanka korisnika podaci prikupljeni tehnologijom kompanije Webtrekk se ne upotrebljavaju za utvrđivanje identiteta posetilaca i ne koriste se sa drugim ličnim podacima o vlasniku pseudonima.

Prikupljanje i čuvanje podataka koje sprovodi kompanija Webtrekk možete da odbijete klikom na link u nastavku:

Za isključivanje internetske kontrole Webtrekk na ovoj internet stranici, www.henkel.com ima kolačić za isključivanje. To isključivanje traje pet godina ili do brisanja kolačića. Kolačić se postavlja na navedeni domen, prema pretraživaču i kompjuteru. Stoga, ako posećujete našu internet stranicu kod kuće i na poslu ili koristite različite pretraživače, čuvanje podataka morate da odbijete na svakom uređaju ili pretraživaču.

Dodatne informacije o internet praćenju možete da pronađete u pravilima privatnosti našeg provajdera: Pravila privatnosti kompanije Webtrekk

7. Vaše želje i zahtevi / službenik zadužen za zaštitu podataka

Uskladištene podatke Henkel će izbrisati po isteku zakonskog roka ili po isteku ugovorom predviđenog roka skladištenja, ili ukoliko oni Henkelu više nisu potrebni. U svakom trenutku Vi, razume se, možete zatražiti da podaci koji se odnose na Vas budu izbrisani. Takođe imate pravo da u svakom trenutku povučete pristanak koji ste dali za buduću obradu podataka o vašoj ličnosti. U takvim slučajevima, ako imate bilo kakvu drugu želju u vezi sa podacima koji se odnose na Vašu ličnost, molimo Vas da dostavite e-mail na našu adresu info.rs@henkel.com. Takođe Vas molimo da nas na ovaj način kontaktirate ako želite da saznate da li smo prikupili neke podatke o Vama i, ako jesmo, koji su to podaci. Postaraćemo se da smesta odgovorimo na Vaše pitanje.

8. Upotreba programskih priključaka na društvene mreže

Programski priključci (eng. plug-in) na društvenim mrežama facebook.com i Twitter mogu da budu ugrađeni na našim internet stranicama. Kompanije Facebook Inc. i Twitter Inc. pružaju povezane usluge („pružaoci”).

Mrežom Facebook upravlja kompanija Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD („Facebook”). Za pregled programskih priključaka na Facebook i njihov izgled posetite: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Mrežom Twitter upravlja kompanija Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD. Za pregled dugmića za Twitter i njihov izgled posetite: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Radi povećane zaštite vaših podataka prilikom posete našim internet stranicama, ovi priključci su implementirani kao „dugmići sa dvoklikom”. Ovaj oblik integracije obezbeđuje da, prilikom pristupa nekoj od naših internet stranica koje sadrže te priključke, niste automatski povezani na servere provajdera. Pretraživač stvara direktnu vezu sa serverom provajdera samo ako aktivirate priključke čime se daje saglasnost za prenos podataka. Sadržaj različitih priključaka se zatim prenosi od dotičnog pretraživača direktno na vaš pretraživač, a zatim se prikazuje na vašem ekranu.

Priključak pokazuje provajderu kojim internet stranicama ste pristupili. Ako ste tokom pretrage naše internet stranice prijavljeni na vaš korisnički nalog na mreži Facebook ili Twitter, provajder može da proveri ono što vas zanima, odnosno informacije kojima pristupate sa vašim korisničkim nalogom. Korišćenjem bilo kojih funkcija priključaka (npr. klikom na dugme „sviđa mi se”, komentarisanjem) ove informacije se takođe putem pretraživača prenose provajderu kako bi se sačuvale.

Više informacija o prikupljanju i upotrebi podataka putem mreža Facebook ili Twitter, kao i o pravima i mogućnostima koje su vam dostupne za zaštitu privatnosti u tim okolnostima, možete da pronađete u provajderovim upozorenjima za zaštitu podataka / privatnost:

Upozorenja za zaštitu podataka / privatnost koja je izdao Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Upozorenja za zaštitu podataka / privatnost koja je izdao Twitter: https://twitter.com/privacy

Kako biste sprečili da Facebook ili Twitter povezuju vašu posetu sa našom internet stranicom koristeći vaš korisnički račun kod ovih provajdera, morate da se odjavite sa dotičnog korisničkog naloga pre nego što pristupite našim internet stranicama.