rs-teams-and-locations-header-collage

Karijera kod nas je zaista globalna

Henkelovi proizvodi i tehnologije dostupni su u celom svetu. Sa zaposlenima iz 125 nacija i kancelarijama u 79 zemalja, možemo da ponudimo beskrajne mogućnosti za karijeru.

Pronađite svoj posao
zoom-map-high-henkel-serbia

Doživite jedinstveni duh u našim globalnim timovima

Veliki rezultati ostvaruju se zahvaljujući kulturu poverenja, zabave i timskog duha. Zato podstičemo održavanje timskih događaja, promovišemo ideje za povezivanje i negovanje osećanja pripadanja u celom svetu. Cilj nam je da stvorimo najbolje uslove za karijere budućnosti.

Istražite celokupan spektar mogućnosti koje vam se pružaju u našem poslovanju

Zauzimamo vodeće pozicije i na tržištu proizvoda za industrijsku upotrebu i na tržištu proizvoda široke potrošnje, zahvaljujući našim jakim brendovima, inovacijama i tehnologijama. Iskoristite priliku da sasvim istražite te različite perspektive tako što ćete menjati svoju oblast odgovornosti ili čak industriju u kojoj radite na svake dve do tri godine.

Nađite pravo mesto za sebe u našim različitim funkcionalnim oblastima

Bilo da je u pitanju marketing, prodaja, kontroling, istraživanje i razvoj ili digitalno poslovanje – mogućnosti za razvoj u Henkelu su jednako raznovrsne kao naši brendovi i tehnologije.

Ovde kontrolišemo i pratimo sve aktivnosti u finansijskom lancu vrednosti i staramo se da procesi u Sektoru za finansijske usluge ostanu najbolji u svojoj klasi, uključujući likvidnost, upravljanje rizicima, poresku optimizaciju, upravljanje valutama, upravljanje kamatama, kvartalne i godišnje izveštaje i odnose sa investitorima. Bez obzira na to da li tek počinjete rad u svojoj oblasti ili tražite prilike za nove pravce rada kao iskusan profesionalac, pozivamo vas da doprinesete trajnom uspehu Henkela!

Kao jak lokalni i regionalni poslovni partner, obuhvatamo sve tipove finansijskog izveštavanja, zajedno sa funkcijama kontrole i praćenja. Održavanjem visokog nivoa kvaliteta i primenom prvoklasnih procesa u celokupnom lancu, možemo da ostvarimo optimalna sveobuhvatna rešenja koja zadovoljavaju visoke zahteve Henkel Group-e u pogledu kvaliteta i vremenskih rokova. Priključite nam se na tom putovanju kako biste iskusili šta znači prihvatiti izazove jednog globalnog aktera sa širokim spektrom proizvoda, brendova i tržišta.

Razvijamo svoj globalni tim tako što pospešujemo razvoj veština i kompetencija, obučavamo svoje timove i regrutujemo nove talente. Tako negujemo kulturu učinka i postavljamo temelje za digitalnu transformaciju u Henkelu. Šta god da radimo, radimo da bismo „obezbedili uspešno poslovanje kroz snagu ljudi, uz razvoj snažnog osećanja pripadanja". Pridružite se ovoj službi i pomozite da naši zaposleni iskažu svoju najbolju stranu.

Uz Henkelovo digitalno poslovanje (dx), otvaramo potpuno novo poglavlje u kom objedinjujemo stručno znanje iz oblasti digitalne tehnologije, upravljanja poslovnim procesima i IT kako bismo prevazišli najteže poslovne izazove i pretvorili pretnje u prilike. Usmerava nas fokus na megatrendove kao što su platformska ekonomija, gravitacioni zaokret potrošača i kupaca, razvoj usluga zasnovanih na ishodima, i filozofija Lean-Fast-Simple (racionalno – brzo – jednostavno). Usredsređeni na individualne potrebe kupaca i potrošača, razvijamo poslovne modele zasnovane na digitalnoj tehnologiji i podacima kako bismo optimizovali, transformisali i uneli disruptivnu promenu. Zajedno, udruženim snagama naših poslovnih i digitalnih timova, polazimo na uzbudljivo putovanje koje je pred nama.

Korporativna revizija je raznolik tim sa različitim veštinama i iz kulturološki različitih sredina. Sprovodimo sistematske revizije radi ocene i poboljšanja delotvornosti našeg upravljanja rizicima, interne kontrole i procesa upravljanja u okviru Henkela. Sarađujemo sa svim poslovnim jedinicama i funkcijama Henkela u celom svetu na način koji je nezavistan, fokusiran na činjenice i saradnju, čime pospešujemo poboljšanje organizacije definišući jasnu perspektivu na nivou kompanije. U Korporativnoj reviziji takođe aktivno negujemo talente i razvoj karijere.

Zaposleni u Logistici odgovorni su za organizaciju lanca snabdevanja. Njihova oblast rada obuhvata celokupan lanac snabdevanja – od planiranja potražnje do distribucije i klijenata. Upravljanje lancem snabdevanja u Henkelu prevazilazi tradicionalne granice. Nekim klijentima nudimo Vendor-Managed-Inventory (VMI), upravljanje zalihama od strane isporučioca. Za optimizaciju procesa u lancu snabdevanja, Henkel koristi Supplier-Managed-Inventory (SMI), upravljanje zalihama od strane dobavljača. Za te potrebe, dobavljači nam omogućavaju pristup njihovim podacima o proceni zaliha i podacima o potražnji.

Marketing u Henkelu je vrlo raznovrstan i možete da radite u B2C ili u B2B marketingu. Pridružite se jednom od naših međunarodnih ili nacionalnih timova ili našoj službi za digitalni marketing; svi oni dele zajednički pristup razvoju sofisticiranih marketinških rešenja u dinamičnom konkurentskom okruženju. Dobijte priliku da kontrolišete kreativne i medijske agencije radi optimalnog korišćenja našeg budžeta za medije i komunikaciju, da koristite podatke i kompleksne informacije o trendovima i preferencijama potrošača, ili da radite na strategijama oglašavanja, inovacijama proizvoda i plasiranju inoviranih proizvoda.

Služba prodaje je odgovorna za naše kanale distribucije i upravljanje odnosima sa kupcima. Terenska služba objedinjuje jasne ciljeve i širok prostor za delovanje. Uz podršku našeg širokog portfolija jakih brendova, imaćete direktan kontakt sa klijentima i moći ćete da realizujete kampanje sa šefovima prodajnih objekata trgovinskih kompanija. U ovoj službi, vaše aktivnosti dovode do neposrednih rezultata i možete da osetite opipljiv efekat koji ostvarujete za naše brendove i kompaniju.

Naša ključna misija je da obezbedimo najbolje moguće ishode nabavke na globalnom planu tako što najbolja rešenja za izvore nabavke povezujemo sa ekonomskim i strateškim ciljevima Henkela. Pored uslova nabavke, kvalitet i pouzdanost naših poslovnih partnera tu imaju značajnu ulogu. Uključite se u našu misiju i iskusite izazove rada u globalnoj kompaniji koja je svetski lider i na zrelim i na tržištima u razvoju u sektoru B2B, kao i B2C. Bez obzira kako i gde budete angažovani u našem sektoru, imamo odgovarajući izazov za svakoga ko je spreman da menja stvari.

Naučnici i inženjeri u Sektoru za istraživanje i razvoj postavljaju temelje korporativnog uspeha Henkela i sprovode istraživanja u brojnim oblastima. Smišljaju nove inovativne ideje, odgovaraju na pitanja naših budućih potrošača i poboljšavaju naše brendove i tehnologije. Kao član istraživačko-razvojnog tima, postavljate osnovu za još veći globalni uspeh naših brendova i tehnologija.

Kao stručnjak za razvoj proizvoda, vi radite u međunarodnoj grupi za određene proizvode, npr. boje za kosu. Stvarate i usavršavate nove proizvode i uvodite ih na odgovarajuća tržišta. Osim toga, radite na ostvarivanju koristi od postojećih proizvoda. Zato je važno da dobro razumete osnovne principe formulacija, karakteristike sirovina i metode merenja. Kao član međunarodnog i multidisciplinarnog tima, neophodno je da imate izražen talenat za komunikaciju kako biste sarađivali sa kolegama iz različitih zemalja i različitih struka.

Inženjer za ambalažu u Henkelu raspoređuje se u međunarodnu grupu za određene proizvode. Oni osmišljavaju i razvijaju nove komponente za ambalažu proizvoda i uvode ih na odgovarajuća tržišta. Pored toga, odgovorni su za obezbeđivanje i optimizovanje postojećih komponenata. Zahtev za ovu poziciju je dobro poznavanje prerade plastike. Inženjer za ambalažu mora da prati aktuelni razvoj da bismo zadržali svoju vodeću poziciju u oblasti ambalaže.

Čvrsto poverenje u kompaniju je osnova našeg preduzetničkog uspeha, partnerstava i odnosa sa kupcima. Sektor za korporativnu komunikacije je odgovoran za internu i eksternu komunikaciju kompanije. Nastojimo da gradimo i štitimo reputaciju Henkela u javnosti, kao i među određenim ciljnim javnostima, poput novinara i ljudi koji imaju uticaja na javno mnjenje. U Službi interne komunikacije, svojim zaposlenima i rukovodstvu pružamo relevantne informacije u vezi sa korporativnom strategijom i aktivnostima. Sa svojim globalnim dometom, Sektor korporativne komunikacije nadzire sve kontakte u najvažnijim regionima i tržištima sveta.

Kao inženjer u Sektoru za inženjering metoda, raspoređeni ste u međunarodnu grupu za određene proizvode. U toj grupi, odgovorni ste za standardizaciju procesa i mašina u skladu sa najsavremenijom tehnologijom i tehnologijom punionice. Vi ste ključni akter u unapređenju učinka i kvaliteta, kao i u uvođenju nove ambalaže. Optimizacija postojećih procesa i efikasniji rad su tajna mnogih uspešnih preduzeća, a postaju sve značajniji i za Henkel u našoj borbi za održivije i uspešnije upravljanje poslovanjem u budućnosti.

Kao zaposleni u Sektoru za strateški i poslovni razvoj, vi podržavate naše najviše rukovodstvo u optimizovanju budućeg poslovnog portfolija, kao i u utvrđivanju oblasti razvoja i tržišnog potencijala – uzbudljiva oblast u kojoj možete da utičete na strateški pravac Henkela. Radi daljeg razvoja poslovne strategije i optimizovanja Henkelove izvrsnosti u poslovanju, analizirate stanje kompanije iz ekonomskog ugla, ispitujete mogućnosti ulaska na nova tržišta, proveravate potencijalne kandidate za preuzimanje, analizirate i posmatrate različite ciljne grupe.

Svi poslovi

Saznajte više o svojoj budućnosti u Henkelu

Lica raznih zaposlenih u Henkelu. Izgledaju samopouzdano i nasmijane.

Hajde da zajedno ostavimo trag.

Karijera kod nas znači lični rast u dinamičnoj kulturi koju odlikuju različitost, poverenje, osećanje pripadanja i ostvarivanje vaših ideja. 
Imate li hrabrosti da ostavite trag? Hajde da razgovaramo o tome.