Različitost, jednakost i inkluzija

U Henkelu promovišemo holistički pristup različitosti i inkluziji. Različitost naših zaposlenih, njihovog porekla, iskustava, talenata, znanja, kreativnosti, i poštovanje svih njihovih pojedinačnih razlika su temelji naše konkurentne prednosti. Kao kompanija koja globalno posluje, Henkel zapošljava ljude iz 120 nacionalnosti iz skoro 80 zemalja. Oko 85 odsto naših zaposlenih radi izvan Nemačke, a više od polovine njih na tržištima u razvoju. Mi verujemo da su različitost i inkluzivna kompanijska kultura ključni pokretač za kreativnost, inovacije i izume. Naša sposobnost da stvaramo izuzetne rezultate je direktno zavisna od naše sposobnosti da primenimo različitost i inkluziju u našu korporativnu kulturu i na način našeg poslovanja.

Snažno smo posvećeni stvaranju timova koji odgovaraju potrebama tržišta na kojima poslujemo, klijenata sa kojima radimo, i koji imaju širok dijapazon kulturoloških pozadina, veština i znanja. Uvereni smo da raznoliki timovi podstiču inovacije i nove načine rešavanja problema; a pritom su im potrebne inkluzivna kultura i liderstvo koji će im pomoći da budu najbolji u svojoj funkciji.

Različitost i inkluzija je biznis imperativ umetnut u naše korporativne vrednosti. Aktivno promovišemo različitost i inkluziju među zaposlenima i negujemo okruženje koje pozdravlja i prihvata različite perspektive, kulture i raznolikost misli.

Različitost i inkluzija čvrsto su usidreni u našoj korporativnoj kulturi. To nije samo pristup ispunjavanja potreba sve raznovrsnijih tržišta i interesnih strana pružanjem kreativnih i inovativnih proizvoda, usluga i rešenja; već je obaveza kompanije da podrži inkluzivnu kulturu i praksu upravljanja kako bismo iskoristili naš puni potencijal. Za nas je ključno da naši lideri znaju i razumeju posvećenost različitosti i inkluziji, kao i šta se od njih očekuje. Zbog toga poseban naglasak stavljamo na jačanje inkluzivnog liderstva.

Mi cenimo, podstičemo i nagrađujemo naše ljude. Ovo znači da smo mi globalni tim ujedinjen oko snažnog skupa vrednosti. Odnosimo se jedni prema drugima sa poštovanjem, razvijamo svoje sposobnosti i promovišemo različitost u svim relevantnim sferama. Preuzimamo sopstvenu odgovornost, uvek nastupamo sa integritetom, vođeni dobrim primerom.


Naši ciljevi i ambicije

U Henkelu negujemo holistički pristup, prihvatajući sve aspekte raznolikosti, jednakosti i inkluzije već godinama. U okviru našeg programskog cilja DEI Aspiration, pokrivene su različite dimenzije, kao što su rod, etnička pripadnost, seksualna orijentacija, invaliditet i generacije.

Naš DEI Aspiration programski cilj otelotvoruje našu urođenu motivaciju, opravdanost i smernice ka uspešnoj budućnosti tema raznolikosti, jednakosti i inkluzije u Henkelu. Saznajte u šta verujemo i šta zastupamo.


Negujemo kulturu pripadnosti i težimo jednakosti kako bismo oslobodili pun potencijal naše raznolikosti.

Vrednujemo našu Raznolikost

Vrednujemo raznolikost naših zaposlenih i ciljnih javnosti kao ključni faktor za naš uspeh.

Težimo Jednakosti

Prepoznajemo i angažujemo pun potencijal pojedinaca kako bismo obezbedili da organizacija poštuje jednakost, bude zdrava i posluje na visokom nivou.

Negujemo Kulturu pripadnosti

Poštujemo svoje korene porodičnog biznisa i prihvatamo našu raznolikost kako bismo negovali kulturu pripadnosti, poverenja i poštovanja u kojoj se svako oseća prihvaćeno.

Rodne ambicije za 2025. – Negovanje raznolikosti rodova širom Henkela

Duboko smo uvereni da raznolikost rodova igra ključnu ulogu u našem uspehu: kompanije sa raznolikošću rodova postižu bolje rezultate od svojih konkurenata. Takođe je naša društvena odgovornost da obezbedimo jednak pristup prilikama svima. Pored toga, naši investitori, klijenti i potrošači zahtevaju uravnotežene timove. Zato smo odlučili da radimo na ambicioznom cilju.