Različitost i inkluzija 

Saznajte više o tome kako je različitost i inkluzija uključen u Henkel širom sveta (na engleskom jeziku).

Za Henkel su različitost i inkluzija ključna veza između naših globalnih tržišta i naših strateških prioriteta. Na njih gledamo kao na ključne faktore za uspeh i povećanje našeg potencijala. Kao kompanija koja globalno posluje, Henkel zapošljava ljude iz 120 nacionalnosti iz više od 75 zemalja. Približno 85 odsto naših zaposlenih radi izvan Nemačke, više od polovine na tržištima u razvoju. Naša vizija je da budemo globalni lider u brendovima i tehnologijama. Za nas, naš uspeh se zasniva na snažnom globalnom timu i našoj različitoj radnoj snazi koja čini razliku u napretku. Mi verujemo da su različitost i inkluzivna kompanijska kultura ključni pokretač za kreativnost, inovacije i izume. Naša sposobnost da stvaramo izuzetne rezultate je direktno zavisna od naše sposobnosti da primenimo različitost i inkluziju u našu korporativnu kulturu i na način našeg poslovanja.

Snažno smo posvećeni stvaranju pravih kombinacija u timovima širom naše globalne kompanije. Ovi timovi se formiraju kako bi zahvaljujući svojim veštinama i kulturološkom poreklu zadovoljili potrebe naših klijenata i naših tržišta. Ubeđeni smo da različiti timovi podstiču inovacije i nove načine na koje se rešavaju problemi. Potrebna je inkluzivna kulturna i liderstvo kako bi oni funkcionisali na najbolji mogući način.