Različitost, ravnopravnost i inkluzija

U Henkelu promovišemo holistički pristup različitosti i inkluziji. Različitost naših zaposlenih, njihovog porekla, iskustava, talenata, znanja, kreativnosti, i poštovanje svih njihovih pojedinačnih razlika su temelji naše konkurentne prednosti. Kao kompanija koja globalno posluje, Henkel zapošljava ljude iz 120 nacionalnosti iz skoro 80 zemalja. Oko 85 odsto naših zaposlenih radi izvan Nemačke, a više od polovine njih na tržištima u razvoju. Mi verujemo da su različitost i inkluzivna kompanijska kultura ključni pokretač za kreativnost, inovacije i izume. Naša sposobnost da stvaramo izuzetne rezultate je direktno zavisna od naše sposobnosti da primenimo različitost i inkluziju u našu korporativnu kulturu i na način našeg poslovanja.

Snažno smo posvećeni stvaranju timova koji odgovaraju potrebama tržišta na kojima poslujemo, klijenata sa kojima radimo, i koji imaju širok dijapazon kulturoloških pozadina, veština i znanja. Uvereni smo da raznoliki timovi podstiču inovacije i nove načine rešavanja problema; a pritom su im potrebne inkluzivna kultura i liderstvo koji će im pomoći da budu najbolji u svojoj funkciji.

Naši ciljevi i ambicije

U Henkelu negujemo holistički pristup, prihvatajući sve aspekte raznolikosti, jednakosti i inkluzije već godinama. U okviru našeg programskog cilja DEI Aspiration, pokrivene su različite dimenzije, kao što su rod, etnička pripadnost, seksualna orijentacija, invaliditet i generacije.

Naš DEI Aspiration programski cilj otelotvoruje našu urođenu motivaciju, opravdanost i smernice ka uspešnoj budućnosti tema raznolikosti, jednakosti i inkluzije u Henkelu. Saznajte u šta verujemo i šta zastupamo.

50/50 BY 2025

diversephoto8

Rodne ambicije za 2025. – Negovanje raznolikosti rodova širom Henkela


Duboko smo uvereni da raznolikost rodova igra ključnu ulogu u našem uspehu: kompanije sa raznolikošću rodova postižu bolje rezultate od svojih konkurenata. Takođe je naša društvena odgovornost da obezbedimo jednak pristup prilikama svima. Pored toga, naši investitori, klijenti i potrošači zahtevaju uravnotežene timove. Zato smo odlučili da radimo na ambicioznom cilju.